17. MAI: Når du tar på deg «syttendemaistasen» i morgen tidlig, så glem ikke å takke for alt det gode Gud har velsignet oss med, skriver Jan Torland.

Tidene skifter raskt, så la oss takke og be

I morgen feirer vi 17. mai. Når jeg tenker på nasjonaldagen, blir jeg fylt med takknemlighet. Vi lever i et fritt demokratisk land med fred og ytringsfrihet. Vi har et godt helsevesen og gode velferdsordninger sammenlignet med de aller andre fleste land. Så når du tar på deg «syttendemaistasen» i morgen tidlig, så glem ikke å takke for alt det gode Gud har velsignet oss med.

«Norske mann i hus og hytte. Takk din store Gud. Landet ville han beskytte. Skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet. Mødrene har grett. Har den Herre stille lempet. Så vi vant vår rett.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik lyder det sjuende verset av nasjonalsangen. Vi har mye å takke Gud for. Han «som har lempet oss» fred og frihet.

Men la oss ikke glemme å be til Gud på nasjonaldagen. «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» (1 Tim 2,1–2).

Tidene skifter raskt. Det har vi særlig fått merke de siste årene med epidemi og krig i Ukraina. Verdensfreden er blitt skjør.

Så la oss be for alle mennesker. Særlig de som strever med å få endene til å møtes eller de som sliter med ensomhet eller depresjon.

La oss be for kongehuset, storting og regjering. La oss be for våre lokalpolitikere og folk med ledende stillinger. La oss be om visdom slik at de kan styre landet på en god måte.

Men la oss også be om en gjennomtrengende vekkelse i landet vårt. Det er i Kristus vår virkelige frihet ligger.

Jeg ønsker deg en velsignet syttende mai feiring!