GUDS RIKE: Livet selv oppdrar og forbereder oss for Guds rike, skriver Terje T. Konradsen.

Guds rike og alt det andre

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» (Mat 6,33) De ti bud vokter grenseområdene for Guds rike i denne verden og varsler oss når vi er på vei ut av Guds maktområde og beskyttelse. Derfor er budene gitt primært til synderne.

De gudfryktige burde heller oppta seg med Guds rikes sentrum; hvordan vi kan elske og glede vår herre. Spørsmålet blir da ikke hvor stor frihet vi kan innvilge oss selv og fortsatt kalle oss kristne. Men heller hvordan kan vi komme nærmere Jesus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Guds ord, tilbedelse, kristent fellesskap, og det å vinne og elske nye mennesker, blir våre nye interesser. Disippelskap og helliggjørelse former oss til nye mennesker som ligner Kristus mer og mer.

Les også
Hvordan er din Gud?

Vi opphører derimot ikke å være vanlige mennesker med behov for mat og drikke, natur, avkobling eller fysisk aktivitet. Slik sett er vi lik alle andre. Gud satte menneskene til å arbeide i hagen før han lærte dem å tilbe. Vi må alle bidra i familie og samfunn for at livet i menigheten og alene med Gud skal ha integritet.

Jesus selv levde tretti år i en landsby og måtte bære ansvar i familien som eldste sønn i en stor søskenflokk. Livet selv oppdrar og forbereder oss for Guds rike.

Det viktigste er hva som får den sentrale plassen i vårt liv. Det er nemlig ikke «tillegget» som er det egentlige målet, men selve Riket. Og Riket gis til dem som søker det først.

Les også
Hjertereligionen