JESU ORD: Vend om å tro på de gode nyhetene. Det er de ord av Jesus som først ble nedskrevet, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Gode nyheter

«Tiden er kommet, Guds rike er nær! Vend om og tro på evangeliet!» Mark. 1,15.

Da Jesus begynte sin gjerning kom han med et budskap som vakte stor oppsikt. Det han jo sa var: Det dere har ventet på og håpet på er nå kommet. Klokken er slagen. Tiden er inne. Gud er i ferd med å gjøre noe nytt og mektig. Det var ikke rart at store flokker samlet seg for å høre ham. Han fortalte at han var den som Gud hadde utsendt, og mange ville slett ikke tro. Dette var farlig blasfemi, mente noen.

Vend om å tro på de gode nyhetene. Det er de ord av Jesus som først ble nedskrevet.

Jesus ønsket alltid en reaksjon når han talte og innbød. Han utfordret mennesker til å ta et standpunkt. Folk var enten for eller imot. Det var umulig å forholde seg nøytral når en hørte Jesu forkynne eller så undergjerninger han gjorde. Han bad folk om å vende om og tro evangeliet. Jesus kalte dem til anger og bot. Han brukte ord som betyr å snu helt rundt og gå i motsatt retning. Det er det samme Jesus forkynner oss i dag.

Derfor har vi misjonsvirksomhet hjemme og ute. Situasjon er alltid den samme. Synden fører mennesker bort fra Gud, og velger å gå andre veier. Men Gud, som har skapt oss til sine barn, kaller fortsatt tålmodig: «Vend om og tro!»