BERØRT: Her fortelles det om «Peter» som ble så berørt av å lese i Det Nye Testamentet om Jesus som døde for verden. Foto: Odd Mehus

Forfølger ble evangelist

I et nyhetsbrev fra «Troens Bevis» kom jeg over dette vitnesbyrdet fra Kina: «Jeg heter Peter, er gift og har to barn. Før var jeg en veldig motstander av de kristne. I jobben min som politi arresterte jeg mange kristne i undergrunnskirker. Jeg brant også bibler. Min iver førte til forfremmelse på grunn av min innsats og arbeidsutførelse med å gjøre alle disse tingene. (…)

En dag tok jeg med meg hjem en bibel. Jeg ville sjekke hva som sto i den, slik at jeg på den måten kunne innhente mer informasjon som jeg kunne bruke som bevis mot de kristne.

Vel jeg begynte å lese Det Nye Testamentet, og jeg ble veldig berørt over det jeg leste der. Om hvordan Jesus døde for verden, og om hvordan Paulus ble forandret gjennom Guds kraft. Når jeg leste i Det Nye Testamentet ble jeg så grepet at jeg gråt og skalv. Jeg angret til slutt på synden min og tok imot Jesus som min Herre og Frelser. Det var ingen som ledet meg til Herren, det var kun ved å lese Bibelen at livet mitt ble forandret.

Til slutt ble jeg en undergrunnskristen, og jeg har holdt troen min hemmelig for offentligheten. Jeg må være veldig forsiktig i forhold til mine kollegaer og tidligere øverstkommanderende. Etter et års tid tok min kone og mine barn imot Herren Jesus Kristus.»

Peter har seinere tatt bibelskole og blitt evangelist. Han har også fått lede noen av sine tidligere kollegaer til Jesus.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd.» (Hebr 4,12)