JESUS: Korset henger ikke til pynt på kirkeveggen. Det er nettopp der behovet er for Jesus, skriver Sverre H. Skilbreid. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er forskjell på pynt og redning

Det var ikke pent det som skjedde med Jesus på korset. Det var stygt og brutalt. Det er merkelig å henge et kors på kirkeveggen om det skulle være til pynt.

Jesus hang ikke på korset til pynt. Gang på gang går vi oss vekk, vi pynter på evangeliet om Jesus. Evangelium betyr godt budskap. Men det som skjedde for vår skyld var stygt og brutalt.

Livet kan være stygt og brutalt. Det kan komme fra våre hjerter. Og det kan skje i menigheter og familier. Hvis Jesus bare henger til pynt, har vi ikke det vi trenger. Heller ikke de som trenger begynne å tro. De som kjemper med det stygge og brutale kjenner forskjell på pynt og redning.

Mennesker som har tatt avstand til menighet og tro sier ofte noe slikt som: «Jeg ble skuffet og såret. Det holdt ikke. Det som skulle være pent ble stygt og vondt. Det var ikke mulig å være ærlig. Det var ikke plass til hele livet.»

Kilden må være åpen! Korset henger ikke til pynt på kirkeveggen. Det er nettopp der behovet er for Jesus. Til syvende og sist er det kanskje ikke kristne og menighet vi tar anstøt av. Men Ham som bar våre og de andres overtredelser på seg, opp på korset.