SØKELYS: Siden kirke- og menighetsliv i pragmatisk likegyldighet har lukket både ører og munn, må det være lov å håpe at journalistikken vil slå søkelyset på. Her er det betydelige og oversette utfordringer, skriver Levi Fragell.

Våre felles verdier skandaliseres

Visjon Norge gjør mer skade på kristnes omdømme enn hundre Hedningsamfunn kunne gjort. Det bør sies fra hver prekestol i Norge.

Avisen Dagens fremhevede «tweet» 6. mai av Human-Etisk Forbunds rådgiver Didrik Søderlind hadde et budskap som burde spres videre i kristne miljøer. Søderlind sier at han er lei av fordommene om kristne, og fortsetter:

«Og dette skal dere vite fra en som ser dere utenfra: Visjon Norge gjør mer skade på deres omdømme enn hundre Hedningsamfunn kunne gjort».

Jeg gjentok og fremhevet denne tweeten på nettet, og avsluttet for egen del med følgende oppfordring: «Den burde leses fra hver prekestol i landet.»

Hvorfor viderefører jeg et slikt budskap, som i likhet med Søderlind selv er ateist – og som kunne forventes å ha andre formål enn å styrke kirkelivets omdømme? Svaret er at det som finner sted i ekstreme kristne miljøer krenker flere av samfunnets viktigste felles verdier, kristne som humanistiske.

Hvilke? Jeg vil for først og fremst peke på «troens bevis» basert på emosjonelle og suggestive hendelser – som for det første kan være skambeleggende for de rammede (barn, unge, mentalt uføre o.a.), og som i neste omgang benyttes som verifisert reklame for aktørenes virksomhet.

Dernest har denne nye utgaven av den internasjonale kristenkarismatikken ført til et finansielt misbruk av de troende uten sidestykke i kirkehistorien. (Med et mulig unntak for katolikkenes avtlatshandel.) De internasjonale mirakelpredikanter er blitt søkkrike, og når de besøker Visjon Norge avslører de sine vulgære økonomiske triks både ved tilbud om bedre helse (f. eks. korona-beskyttelse for barn) og andre goder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og pengemaset er blitt denne kanals daglige «forkynnelse», nå stadig hyppigere knyttet til «så og høste-teologien»: Du må så inn penger til Gud (kanalen) for å kunne høste gevinster som velstand og helbredelse.

Jeg har nå jevnlig lyttet til disse sendingene i tre-fire år, etter at jeg ble varslet av pårørende til utmattede ofre, og kan i dag ikke forstå at det fins respekterte kristne miljøer som deler programflate på Visjon Norge. Disse produsentene har jo egne erfaringer med realitetene eller er for lengst blitt varslet om de forhold jeg her har nevnt.

Og til min økede bekymring har det nå oppstått en ny utvikling som kan beskytte og endog legitimere den utglidning jeg, Søderlind, Stans pengepredikantene og flere roper varsko om:

Norske kulturpersonligheter stiller av uvitenhet, likegyldighet eller pragmatisk selvopptatthet opp i kanalens nye fasade-program, kalt Hovedstaden – med Jan-Aage Torp som programleder.

Les også
Får gebyr for markedsføring av «virushemmende» kosttilskudd
Les også
Skal enda en kamel fra Visjon Norge svelges?
Les også
Pastorer rystet over angrep mot kongehuset servert på TV Visjon Norge
Les også
Dagen frikjent i PFU for Hanvold-sak
Les også
Hanvold: – Koronaviruset er ikke Guds straffedom