KALLER: Som kristne velsigner vi Israel av mange grunner, men først og fremst fordi Gud kaller oss til det, skriver Dag Øyvind Juliussen.

Ti grunner til å velsigne Israel

Som kristne velsigner vi Israel av mange grunner, men først og fremst fordi Gud kaller oss til det.

1) Gud elsker dem. Nå er det ingen tvil om at Gud elsker alle mennesker, det er selv drivkraften i evangeliet og Guds frelsesplan:

«For så høyt har Gud elsket verden.» Like fullt er Guds ord tydelig på at Gud står i et spesielt kjærlighetsforhold til dette folket, «Ja med evig kjærlighet har jeg elsket deg» Jer 31.3 og «Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld» Rom 11.28. Som Guds barn og etterfølgere skal vi elske det som Gud elsker.

2) Gud er en gud som holder sin pakt og sine løfter. I 1. Mosebok kapittel 15 inngår Gud en pakt med Abraham og det jødiske folket. Denne pakten er ensidig og suverent inngått av Gud, den kan bare brytes av Gud.

Om Gud bryter denne pakten må han dø, det er paktens rammer. Siden Gud er trofast og holder sine løfter mot det jødiske folk, vet vi at vi kan være trygge at Han ville holde sine løfter til oss. Vi kan være trygge på at Den nye pakt holder.

3) Israel herliggjør Guds navn. Jødenes hjemkomst til landet i vår tid er utrykk og bevis på Bibelens ufeilbarlighet og troverdighet. Det er også en demonstrasjon på hvilken herlig og god Gud vi har. Bibelen forteller oss både i GT og NT at det kommer til å finne sted en åndelig vekkelse over Israel som kommer til å berøre verden.

«Jeg skal hellige Mitt store navn... Folkeslagene skal kjenne at Jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant dere for øynene på dem.» Esek 36.23. Vi velsigner Israel fordi de er et redskap til å herliggjøre vår Guds navn.

4) Israel forløser velsignelse. Israel er Guds redskap til frelse og forsoning for hele menneskeheten «Frelsen kommer fra Jødene» Joh 4.22, men Gud er ikke ferdig med jødene. «Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer da deres fylde!»

Og «For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse være, om ikke liv av døde?» Rom 11.12 og 15. Gud kommer til å velsigne menneskeheten nok en gang gjennom det jødiske folk.

5) Vi skylder dem. Paulus er klinkende klar på at vi alle sammen står i gjeld til det jødiske folket: «For de fra Makedonia og Akaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som er i Jerusalem. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder.» Rom 15.26–27

Som troende har vi alle fått del i evig liv og velsignelse gjennom det jødiske folket, samtidig har de betalt en ufattelig pris for å være denne kanalen for Gud. Vi skylder derfor å velsigne dem!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

6) De representerer våre røtter. Som en menighet bør vi hedre dem som har født fram Guds rike her i verden, Paulus peker i Rom 11.18 på at det ikke er vi som hedningetroende som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Denne er roten er trolig pakten og utvelgelsen av det jødiske folk. Vi som har fått ta imot fra dette folket skulle hedre og velsigne dem.

7) Jesu familie. Guds sønn Jesus ble født og levde som jøde. Paulus sier det slik i Rom 9.5 om jødene «og fra dem er Kristus kommet som menneske». Jesus familie var alle sammen jøder, det er i grunn helt naturlig at vi som er Jesu disipler i dag omfavner og velsigner Hans egen familie.

8) Nå er tiden. Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet. Salme 102.14 Gud har brakt og bringer det jødiske folket hjem i våre dager for å velsigne dem. Endelig er epoken med landflyktighet og fordrivelse kommet til en ende, i dag blomstrer nasjonen Israel. Nå er det virkelig tid for menigheten til å velsigne Guds paktsfolk.

9) Vise dem et annet ansikt av Jesus. I århundrer har store deler av den kristne kirke vendt ryggen til det jødiske folk, man har trakassert, forfulgt og myrdet. Vi har brakt Jesus så langt bort fra jødene som mulig.

Dette er det mørkeste kapittelet i kirkehistorien. La oss i vår tid vise jødene et annet ansikt av Jesus, jeg tror oppriktig at vi kan være med å bane veien for dette folkets frelse.

10) Fordi Bibelen sier det. Det første løftet Gud gir til menneskehet om hvorledes man kan bli velsignet finner vi i Guds Ord til Abraham og hans etterkommere: «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg.»

Bibelen oppmuntrer oss til å tale vel om, trøste, be for, beskytte, velsigne og stå opp og tale det jødiske folkets sak. Som kristne velsigner vi Israel av mange grunner, men først og fremst fordi Gud kaller oss til det.