SKUFFER: Innsenderen er skuffet over vinklingen Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, valger i sin leder mandag 3 mai.

Overbudsprogram?

Skuffelsen var stor over vinklingen Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, velger å innta i sin leder mandag 3 mai.

Kritikken mot KrFs nylig vedtatte program sitter løst. Det var ikke måte på hvor uansvarlig og lettsindig han synes denne pengebruken er.

Som «berusede sjømenn» (eller «fulle sjøfolk», et yndet uttrykk i lokalpolitikken i min hjemby). Skulle nesten tro jeg leste dette i tabloidpressen, og ikke en seriøs, kristen avis som Dagen. Likheten til VGs leder er dessverre slående, i så måte.

Men hvordan i all verden kan det ha seg at seriøse KrF-politikere har blitt til de grader så ansvarsløse og lettsindige? Er de gamle nøysomhetsidealene fullstendig lagt på hylla? Eller har desperasjonen og frykten for å havne under sperregrensa fullstendig tatt overhånd?

Ser vi nærmere på hva KrF egentlig har vedtatt, så ser vi at dette i stor grad handler om de aller minste barna. Det kan se ut som om dagens svært alvorlige situasjon, med over 80 prosent ettåringer i barnehage, til tross for at lite forskning kan vise til at dette er den beste omsorgsløsningen for barn på dette alderstrinnet, endelig har gått opp for flertallet i KrF.

Riktignok er full barnehagedekning en riktig så god ordning med tanke på arbeidsliv og likestilling. Men hva hjelper det, dersom vi ikke sørger for at de minste har det godt nok, i fasen hvor de små barnehjernene er som aller mest sårbare for stress? Det er lite som skaper en større grad av skadelig stress hos de minste, enn fravær de nære omsorgspersonene, før barnet er klart for det.

Vi føder allerede så få barn her i landet, at vi kan vel ikke risikere å produsere enda flere unge uføre? For det er nettopp det som mange tilknytningsforskere og andre som befatter seg med de minstes utvikling og behov, bekymrer seg for. Og sett i dette perspektivet, kan KrFs tiltakspakke for de minste barna og deres familier, bli riktig så lønnsom.

I tillegg til å få flere unge over i det ordinære arbeidslivet, på sikt riktignok, så kan det jo hende at flere tør å satse på flere barn, dersom de kan være trygge på at de får tilbringe litt mer tid sammen de første leveårene.

Sett i dette perspektivet, kan det godt hende at KrFs program er svært så lønnsomt. I hvert fall på sikt. Selv om det koster noen skattekroner i første omgang.