Illustrasjonsfoto: Fotolia

Nei til Pride i barnehagen

Etter vår mening har denne typen marsjer og markeringer ingen ting i en barnehage å gjøre.

Som det fremgår av oppslag i Dagen har Bakkehavn barnehage i Oslo arrangert Pride-parade for barna. Ifølge de homofiles interesseorganisasjon FRI skal det også være gjennomført lignende arrangementer i andre barnehager.

Etter vår mening har denne typen marsjer og markeringer ingen ting i en barnehage å gjøre. Vi er for åpenhet og mangfold. Selvfølgelig skal barn lære om ulike typer familiekonstellasjoner og ha ­respekt for hverandre uansett bakgrunn. Men det kan åpenbart gjøres uten å arrangere Pride-­tog med unger marsjerende på rad og rekke viftende med homoflagg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi mener det er hevet over enhver tvil at Pride er en politisk markering, også FRI innrømmer jo det. Historisk sett har disse paradene vært en viktig kamparena for den homofile bevegelsens politiske mål og politiske kamp.

Men inntil nå har det vært et viktig prinsipp at barnehager ikke skal brukes i et politisk spill eller i en politisk strid. Barnehagebarn skal ikke eksponeres for politiske budskap, men få lov til å være trygge i en sone fri for politiske markeringer. Man arrangerer jo heller ikke 1. mai-tog i barnehagene, nettopp av den grunn.

I tillegg er det et faktum at Pride et svært ­polariserende og omstridt arrangement. Og det gjelder faktisk også til dels innenfor den homofile bevegelsen selv. På FRIs egen hjemmeside kan vi lese at det også finnes en hel del homofile som selv er kritiske til den seksualiseringen og det uttrykket­ som Pride-marsjen har.

Vi tror Sylvi Listhaug har hatt et godt poeng når hun tidligere har uttrykt tvil om det styrker de homofiles sak «når halv- og ­nesten helnakne folk danser rundt i Oslos gater».

Vi lurer på om Bekkehavn og de andre barne­hagene har reflektert over om de ikke står i fare for å oppnå det stikk motsatte av den inkluderingen de håper å få i stand. For den toleransen de etterspør må jo gå begge veier. Viser barnehagen her nok respekt for de foreldrene som ikke har sansen for Pride?

Her tenker vi også på enkelte innvandrermiljøer der denne problematikken er svært omstridt. Det er allerede i dag et problem at foreldre fra konservative muslimske familier ikke sender barna sine til barnehage fordi de er usikre på hvilken påvirkning barna får der.

Den lysten øker nok ikke akkurat hvis barna risikerer å få en regnbuevimpel stukket i neven i barnehagen. Og det tragiske er at dette ofte dreier seg om barn som virkelig hadde hatt behov for å gå i barnehage blant annet fordi de trenger opplæring i norsk språk.

For oss handler dette grunnleggende om å ha respekt for foreldrene. Vi tror veldig mange mødre og fedre faktisk ønsker at det er de selv som skal ­introdusere denne typen tema for barna sine. ­Mange ønsker ikke å få dette tredd ned over seg fra barnehagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og så må vi ikke glemme hvor små barn det er vi her snakker om. Det å arrangere Pride-tog i ­barnehagen er en introduksjon til voksenverden og voksen problematikk som kommer altfor tidlig.

La småbarn få være småbarn.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Les også
Her er barnehagen som arrangerte Pride-tog
Les også
– Jeg hoppet av på grunn av Pride-symbol
Les også
Leder lovsang - og spiller på Pride
Les også
Dette er bibel-tekstene barna skal få med seg
Les også
Hvorfor ble jeg homofil? Må jeg alltid være det?