Misjonskonferanse i Moss

Folk fra hele landet var samlet til misjonskonferanse hos De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) i Moss.

Det var et tett program fra fredag til søndag i Misjonshuset på Krappfoss i Moss. Temaet for misjonskonferansen denne gang har vært de nye utfordringer misjonen står overfor, og de nye måter å tenke misjon på. Den tradisjonelle misjonærtanken om livstidskall og fullt oppbrudd er i ferd med å endre seg til nye og mer fleksible arbeidsmetoder.
Det er dette vi har belyst gjennom årets misjonskonferanse, forteller Bjørn Olsen som har ledet konferansen.
- Det handler om at misjonærene er engasjert i et misjonsland med base i Norge. Så reiser man kanskje ned tre ganger i året. Det er vår tids moderne infrastruktur i verden gir oss nye og annerledes muligheter enn vi hadde for 100 år siden da de første misjonærene fra DFEF dro ut i misjonens tjeneste, sier Olsen.
Nå kan man heller sponse nasjonale medarbeidere og lokale menigheter.
- Det kan handle om prosjektbasert misjon. Det kan være noen visjoner som går på kortere prosjekt, forteller han.

Hjerte for Norge

Misjonen til DFEF strekker seg blant annet fra Japan, Hong Kong, India, Sri Lanka, Swaziland, Argentina, Brasil, Mexico og Spania.
Det var omlag 100-120 personer samlet på konferansen i Moss.
- Det er folk her fra hele Sør-Norge, Vestlandet og fra Finnmark, men det er nok en større andel fra Østlandet. Misjonsengasjementet er stort til å være en så liten organisasjon som vår, om vi sammenlignet oss med andre organisasjoner, sier Werner Lidal som var møteleder lørdag kveld.
I dette møtet talte James Godly som også var taler på søndagsmøtet. Han er pastor i en menighet i Ghana, men har fått Norge lagt på sitt hjerte. Han har stått i en stor ungdomsvekkelse i Betania Kristiansand. I fjor fortalte DagenMagazinets om Godly:
«Jeg er en av fruktene etter frø som deres forfedre sådde i mitt hjemland. Deres misjonærer brakte med seg ild til Afrika. Nå ønsker vi å være en velsignelse tilbake, » uttalte Godly som da hadde talt under DFEFs sommerstevne.

Nytt bygg

Menigheten til DFEFs i Moss, som består av om lag 100 personer, har bygd et helt nytt praktbygg som ble innviet i mars i år. Det var her årets misjonskonferanse ble avhold.
- Vi har gått i tro. Det er mange eldre i menigheten og noen familier, sier pastor Geirr Standal.
Han forteller at det stod et eldre bygg på tomten tidligere. Her valgte man å satse på et nytt bygg som kunne være mer hensiktsmessig for barnearbeid. Bygget er delikat innredet og har kafeteria og skikkelig kjøkken ved siden av møtesal.
- For menigheten har dette vært veldig bra, det har kommet til noen flere familier. Det har også gjort menigheten mer synlig her. Det har gitt en positivitet i menigheten til et ønske om å satse mer på barne- og ungdomsarbeid her på Krappfoss i Moss.
Geirr Standal er selv et eksempel på den nye typen misjonærer; han er pastor og misjonær i Brasil.
- Jeg gikk inn som pastor her i august i fjor og skulle være i Norge i ett år. Nå har vi planer om å bli ett år til i Norge. Menigheten her har støttet dette arbeidet vi driver i Brasil, sier Standal som sier at det derfor har vært både naturlig og fint å kunne få være pastor i samme menighet som har støttet misjonsarbeidet.

- Organisasjon: De Frie Evangeliske
- Forsamlinger
- Sted: Krappfoss Moss
- Tidspunkt: 30.10 -01.11.09
- Besøkende: 100-120 personer