MIFF ble også kritisert av myndighetene da de i et satirebrev benyttet Kunnskapsdepartementets logo. Daglig leder Conrad Myrland trakk etter kort tid bruken av logoen og beklaget dette, men beklaget ikke satirebrevet. Foto: Silje Rognsvåg

MIFF får kjeft etter publisering av eksamensbesvarelser

– Innholdet var så viktig for debatten at vi valgte å publisere, sier daglig leder Conrad Myrland.

«Teksten forteller om Israels bombing av sivile i Gaza. Mads oppfordrer verden til å rette oppmerksomheten mot Gaza-stripen, og israelske myndigheters utsletting av Gaza.»

Slik heter det i ett av utdragene fra eksamensbesvarelser i norsk hovedmål som israelsorganisasjonen Med Israel for Fred har offentliggjort på sine nettsider. Besvarelsene er lekket av en kilde i videregående skole som har tilgang til besvarelsene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette er ikke offentliggjorte verk og det er elevenes åndsverk. MIFF kan ikke benytte seg av sitatretten for å publisere dette, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Einar Simonsen Plahter.

Taushetsbelagt

I et brev til MIFF datert 4. juni understreker Plahter at slike besvarelser er taushetsbelagt informasjon. Siden besvarelsene ikke er offentliggjort berøres de heller ikke av sitatretten, opplyser Plahter overfor Dagen. Han har behandlet spørsmålet hos direktoratet.

– Sitatretten i åndsverksloven er forbeholdt offentliggjorte verk som er sitert i samsvar med god skikk. Disse besvarelsene er lekket og dermed ikke offentliggjort, sier Plahter.

– At man kan utlede noen sitatrett fra det ser vi på som helt utelukket.

– MIFF mener dette er informasjon med stor betydning for offentligheten. Er ikke dette et hensyn som gjør det legitimt å sitere?

– Jeg tenker at det ikke har noen innvirkning for de klare skrankene som finnes for åndsverk. Elevene har ikke hatt noen anledning til å gi sitt samtykke, sier Plahter.

– Ville dere sagt det samme om det var pressen som offentliggjorde besvarelser på et slikt grunnlag?

– Vi har fremholdt det samme synspunktet i alle typer saker hvor eksamensbesvarelser blir sitert fra eller brukt. Samtykke er viktig. Jeg tror ikke vår holdning ville være annerledes om det var en avis som ringte, sier Plahter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vil dere foreta dere noe mer i denne saken?

– Det må vi eventuelt vurdere. Men det var ikke aktuelt for oss å sitte stille og se på så åpenbare brudd på regelverket som det vi så her. Vi måtte opplyse om det, og vi forventer at alle seriøse aktører vil rette seg etter det.

– Sitatretten gjelder

Kjersti Løken Stavrum er generalsekretær i Norsk Presseforbund, og har arbeidet mye med presseetikk. Hun presiserer at hun ikke kan uttale seg om denne konkrete saken siden MIFF ikke er medlem i Norsk Presseforbund og dermed ikke kan klages inn til pressens etiske organ, PFU.

– I denne type saker kan publikasjoner klages inn for PFU. Da går vurderingen ut på hvorvidt fakta er sjekket godt nok, altså om MIFF har vært i stand til å ettergå at dette faktisk dreier seg om reelle eksamensbesvarelser. Videre ville spørsmålet vært om de har kunnet sjekke hvor representative sitatene er for hele besvarelsen.

– Utdanningsdirektoratet mener at sitatene ikke er innenfor sitatretten. MIFF mener de er det. Hva tenker du?

– Hvis sitatene bare er utdrag av tekstene så er det innenfor sitatretten, sier Stavrum.

Overrasket

Oppgaven som lå til grunn for eksamensbesvarelsene viser til en sms fra legen Mats Gilbert under Gaza-krigen, sammen med en tekst der det påstås at hele byen Betlehem er omringet av en åtte meter høy mur. MIFF har ment at eksamensoppgaven er kunnskapsløs og egnet til å spre fordommer om staten Israel. Daglig leder Conrad Myrland i MIFF ble overrasket over direktoratets reaksjon.

– Vi tror jo at nettopp denne artikkelen viser hvilke uheldige konsekvenser eksamensoppgaven de gav til elevene 28. mai kan få. Det har vært bakgrunnen for vår reaksjon, og for at vi har publisert eksamensbesvarelsene. Når materiellet ble lekket til oss så fant vi det såpass samfunnsnyttig og viktig for debatten at vi valgte å publisere det, sier Myrland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han opplyser at de publiserte minst mulig av besvarelsene.

– Vi publiserte bare korte sitater og maks to setninger fra hver oppgave. Vi publiserte det som måtte til for å få frem hvilke fordommer som kommer til syne i besvarelsene. At cirka 15 korte sitater fra 50.000 oppgaver blir sitert anonymt vurderte vi som uproblematisk, sier Myrland.

Trekker det ikke

Myrland er ikke interessert i å trekke det publiserte materialet tilbake.

– Styret og MIFFs advokat kan ikke se at vi har gjort noe galt. Direktoratet har heller ikke gitt oss noen pålegg eller trussel om konsekvenser.

Myrland mener det er påfallende at Utdanningsdirektoratet, som MIFF i utgangspunktet kritiserte for dårlige eksamensoppgaver, er dem som nå vil at de skal fjerne besvarelsene.

– De er ansvarlige for at eksamenen var så uheldig i sin utforming. Det bekrefter jo hvor viktig det var at det kom opp i dagen hvilken effekt oppgaveutformingen hadde på norske elever. De tar det for god fisk at Betlehem er omringet av en åtte meter høy mur, sier Myrland.

MIFF ble også kritisert av myndighetene da de publiserte et fiktivt brev fra Kristin Halvorsen. Myrland har senere beklaget brevet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det var satire, men ble dessverre misforstått. Dette er en helt annen sak, her er vi i samme situasjon som andre medier som får slike saker lekket til seg, sier Myrland.

Les også
- Forsøk på ren sensur fra Klassekampen
Les også
Regjeringen må støtte Israel som nasjonalt hjemland for jøderConrad Myrland
Les også
Stadig kritikk av Israel gir grobunn for antisemittisme
Les også
Grov jødehets etter utdeling av MIFF-avis i Oslo