Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Jesus personlig gav oss svarene på brennaktuelle spørsmål i dag

Nøkkelen til å forstå alt dette er å anerkjenne at Guds Ord er uforanderlig.

Først vil forfatteren av denne artikkelen si at jeg leser Bibelen «bokstavelig». Jeg har ikke problem med å godta hva Bibelen sier om de tema som tas opp her. Og jeg respekterer at andre er uenige med meg. I flere kristne medier har jeg møtt følgende påstand: «Jesus snakket ikke om homofili eller om menn og kvinners rolle i menigheten.» Stemmer det?

Svaret på alt dette gav Jesus oss for snart 2000 år siden. Hvor i Bibelen finner vi da svaret? Først må vi lese hvilket mandat Jesus sa han hadde fått av Gud. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere:

Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Matt 5:17–18 (NB88). Jesus oppfylte Moseloven, han opphevet den ikke. Se også Matt 24:35, Luk 16:17 og Luk 21:33. Men det er også en annen viktig kobling her. Jesus omtales som «Ordet» i Joh 1:1. I Matt 24:35 og Luk 21:33 sier Jesus at «mine Ord skal slett ikke forgå». Jesus/Ordet/Guds Ord «skal slett ikke forgå».

Gud har ikke endret syn på synd i Det Nye Testamentet. «Hele Skriften er innåndet av Gud», 2 Tim 3:16. Vi skal ikke forandre på noe! Men det er en stor forskjell i den nye pakt: Jesus kjøpte oss fri fra Moseloven. Vi døde fra Moseloven ved Jesu død på korset, Rom 7:4, Gal 2:19–20 og Gal 5:18. Vi kommer ikke inn under forbannelse ved å synde mot Moseloven bare ved å bryte et av budene, Gal 3:10. Likevel er det en konsekvens av all synd.

Den skader oss. Og har vi ikke Jesus som vår frelser, er konsekvensen evig fortapelse, 2 Pet 3:7–9. Bibelen sier faktisk det.

På bakgrunn av dette kan vi med full visshet si at homofili er synd i dag, 3M 18:22, 3M 20:13, 3M 18:29, 5M 22:5, Rom 1:26–27, 1Kor 6:9, Gal 5:19 og Tim 1:10. Det samme gjelder når Ordet sier at kvinner ikke skal opptre som eldste, forkynnere eller lærere i menighetssammenhenger, Tit 1:6–9, 1 Tim 2:12, 1Tim 3:1–7, 1 Kor 14:34–38 (se her 1 Mos 3:16). Men de kan forkynne for barn og andre kvinner, Tit 2:4. Guds plan og forsett for menn og kvinner er ikke endret seg.

Nøkkelen til å forstå alt dette er derfor å anerkjenne at Guds Ord er uforanderlig. Min konklusjon er at Jesus selv viste oss en elegant måte å løse alle problemer vi måtte ha rundt teologiske spørsmål. Han gjorde det ved å vise til sitt mandat. På dette trygge grunnlag kan vi si at «Jesus snakket faktisk om homofili eller om menn og kvinners rolle i menigheten» og så videre nettopp ved å vise til sitt mandat, som vist over.

Jeg vil gjerne avslutte denne artikkelen som jeg pleier å gjøre: La oss ikke fremme bråk eller uro. Aksepter at andre er uenige medw deg. Min bønn er at flere må få øynene opp for hva Guds Ord sier, for deretter å leve etter det Ordet sier.