Hva mener Helge Simonnes (bildet) med alle likhetene mellom oss og radikale muslimer? Og hva i alle dager mener han med å si at det eneste han kan se er at de kristne «ikke går så langt i å utøve vold, men ellers er det mye likt»? spør Per Arne Åkenes.

Helge Simonnes om ekstremisme

Hva mener Helge Simonnes med alle likhetene mellom oss og radikale muslimer? Og hva i alle dager mener han med å si at det eneste han kan se er at de kristne «ikke går så langt i å utøve vold, men ellers er det mye likt»?

Jeg har lyst til å kommentere noen utsagn av Vårt Land-redaktør Helge Simonnes, slik de er gjengitt i Dagen 23. oktober.

I et frokostmøte i regi av Human-Etisk Forbund (HEF) uttaler han at han frykter han kristen ekstremisme.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og han sa at det «er ikke så veldig stor forskjell på tenkningen til fundamentalistiske kristne og fundamentalistiske muslimer. Det eneste jeg kan se er at de kristne ikke går så langt i å utøve vold, men ellers er det mye likt». Når han blir spurt nærmere om hvilke likheter han ser mellom de to, har han lite å fare med.

Når vi skal sammenligne to ting, kan vi ikke bare se på likhetene, vi må også se på forskjellene. En sykkel og en bil har jo noen likheter: hjul, fremkomstmiddel. Men det er sannelig mange flere forskjeller!

La oss nå gjøre en sammenligning mellom radikale muslimske grupper, som IS eller Hizbollah, og kristne som ønsker å følge Bibelens åpenbaring.

Vi begynner med forskjeller: IS halshogger både kristne og muslimer, og de voldtar kvinner. Det gjør ikke kristne.

IS vil tvinge sin religion på folk, og det er ingen religionsfrihet i muslimske land.

Bibeltroende kristne forsvarer religionsfrihet. IS, Hizbollah og Hamas arbeider for å utslette staten Israel. Kristne ber om fred og beskyttelse for Israel, fordi Bibelen sier vi skal gjøre det.

Kristne elsker mennesker og er engasjert i humanitært arbeid over store deler av verden, også blant ikke-kristne folk. Det gjør ikke IS. De har muligheten, de har midlene, men de har ikke motivasjonen. Da må de først få et møte med Jesus.

Kristne ønsker å bringe evangeliet til jordens folkeslag med fredelige midler; «sverdmisjon» har aldri vært Jesus sin befaling, han sa at «alle som griper til sverd, skal falle for sverd». Igjen ganske forskjellig fra IS.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bibeltroende kristne skal vise respekt for landets myndigheter og be for dem. IS har kastet Irak og Syria ut i kaos.

IS forkaster den fredelige delen av Koranens skrifter og følger den voldelige. Kristne skal følge Jesu befaling om å elske våre med mennesker, også de som gjør oss urett.

Kristne her til lands tror på demokratiet, rettsstaten, det monogame ekteskapet innstiftet av Gud, osv. Vi kunne fortsette med flere forskjeller, men det får holde her.

Så hva mener nå Simonnes med alle likhetene mellom oss og radikale muslimer?

Og hva i alle dager mener han med å si at det eneste han kan se er at de kristne «ikke går så langt i å utøve vold, men ellers er det mye likt»?

Hvilken av IS sine voldeligheter er det vi kristne her i landet utøver et stykke på vei?

Og hva er det som ellers er så mye likt?

Det jeg ser at Helge Simonnes gjør her, er at han skiller ut en gruppe kristne fra sin egen gruppe og så stigmatiserer han dem foran HEF med en manipulerende tale, som da spres videre ut til folket vårt gjennom media.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men jeg vil minne ham om det niende bud: Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Etter min mening var det dét han gjorde på nevnte frokostmøte, og som nå spres utover landet.

Det finnes sikkert utsagn og holdninger hos kristne som trenger fiks og rettledning. Og pastorer må legge til rette for opplæring i sunn bibelsk tro. Men det er noe som heter erstatningsteologi, og den utgjør et dyptgående skille i kristenheten. Men den er utdatert, så den burde de nå kvitte seg med.

Israel er jo igjen en levende nasjon i det landet Gud med ed lovte å gi Abrahams ætt til en evig eiendom. Og jødene kommer til å bli i sitt land, selv om det kan komme noen tøffe tak fremover.

Profeten Amos (9,15) sier at de skal aldri mer rykkes opp av sitt land. Og når Jesus kommer igjen, kommer han (igjen) til dette landet, Israel, se Sakarja kap 14.

Les også
Advarer mot kristen fundamentalisme