Grunnvollen

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

Hus må bygges på sikker grunn og ut fra godkjente regler. Det ser vi når stormene raser langs kysten, eller når et jordskjelv rammer utsatte steder.

Siste del av Bergprekenen handler om å være trygg på at også livet er bygd på en sikker grunnvoll. Det avgjørende for Jesus er om vi er villige til å gjøre etter Guds vilje.

Det holder ikke med å vise til gode og mektige gjerninger den dagen stormvarselet lyder. Jesus advarer mot å tro at en kan oppnå fordeler gjennom religiøse aktiviteter. Jesus lar oss ikke være i tvil om hvem som blir stående når dommen faller.

Det er ikke de selvsikre som synes at de mestrer alt. Det er derimot de ydmyke av hjertet, som innrømmer at man kommer til kort i det å følge Jesu og som derfor er fullstendig avhengig av ham. Da erfarer vi Jesu ord: «Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.» Matt. 5,3.

Framtidsutsiktene er ikke lyse for den som bygger sitt liv på sviktende fundament, og som lar seg friste og lede av falske profeter. Dagen da alt vårt eget bryter sammen, fins det en fjellgrunn, et fotfeste, en trygghet som aldri svikter. Klippegrunnen er Jesus Kristus og hans frelsesverk.

Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn. «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

Her finner du flere andakter