Dagen bidrar til polarisering og unødig sterke fronter

«Hudflettar moderne lovsong» ropte mot meg fra forsiden på Dagen 12. februar, med et bilde av dirigent og organist Leif Ingvald Skaug, som ifølge forsiden «raser» mot moderne lovsang.

Det er sterke ord, og jeg tok kontakt med Skaug for å høre om det var han eller Dagen som stod bak de kraftsalvene. Og som jeg mistenkte: Her har Dagen vært på ferde og laget overskrifter som er langt utover det Skaug uttrykker i saken, og ikke minst det som er hans intensjon.

Skaug selv tok kontakt med Dagen og måtte også rykke ut til et nasjonalt nettverk av lovsangsledere for å drive brannslukking. Han sier at han opplever seg brukt av Dagen. Det blir for dumt når en kristen avis bidrar til å skape eller øke konflikter og polarisering, i stedet for å belyse og skape forståelse.

Dette er dessverre ikke uvanlig i pressen, med bruk av ord som «raser», «slakter» eller «hudfletter». Det skaper dynamikk og konflikt i historien og oppmerksomhet i kampen om lesere. Men er det god journalistikk? Jeg mener man bidrar destruktivt på tre områder:

For det første er det en forflating av språket, når krigstyper og sterke ord brukes i tide og utide. Å uttrykke kritikk er ikke å «hudflette».

For det andre er det et demokratisk problem, om pressen forvrenger intervjuobjekters meninger på en måte som gjør at man vegrer seg for å delta i debatten. Personlig tenker jeg meg om to og tre ganger, etter tidligere å uønsket ha bidratt til «kristenfolket raser»-saker.

Og for det tredje er det et problem om (kristen)pressen bidrar til polarisering og økt konfliktnivå i stedet for å bidra til nyanser og forståelse. Dagens språkbruk i denne saken skaper avstand og fiendebilder, den åpner ikke opp for en god debatt.

Vær Varsom-plakaten sier i punkt 4.1.: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon» og punkt 4.4. sier: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet». Jeg kan ikke se annet enn at avisen har brutt disse to punktene.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk viser liten vilje til å beklage: «(…) vi mener at vi saklig sett har dekning for både tittel og ingress på vår førsteside», svarer han til Leif Ingvald Skaug i en e-post. Der er jeg uenig, hvis da ikke Selbekk og jeg har svært ulike definisjoner av «hudfletter» og «raser».

Jeg er redd sjefredaktøren med dette ikke innser kraften i en forside og hva slike overskrifter skaper av unødige og vonde konflikter. Jeg vil anbefale Selbekk å foreta en ny vurdering, beklage tydelig i avisen og arbeide med språkpolitikken for avisen i fremtiden.