Innsenderne etterlyser at lederne av Kristent Fellesskap svarer på kritikken. Foto: Øystein Lid

Åndelige overgrep

Noen tror at vi snakker åpent om tiden i Kristent Fellesskap fordi vi ønsker hevn, eller fordi vi er bitre. Det er ikke tilfelle. Vi ønsker å hjelpe dem som fremdeles er inne i systemet.

Støtter Kristent Fellesskap homoterapi? Dokumentaren fra VGTV kan tyde på det, selv om eldsterådet i Bergen hevder at de ikke gjør det. Vi har selv erfaring fra Kristent Fellesskap, og vi kan bekrefte det Arne Christian Nilsen forteller om sine opplevelser i KF. Det passer med det våre erfaringer fra menigheten.

Menigheten har to apostler, eller øverste ledere, nemlig Keri Jones fra Wales og Noralv Askeland, som er lokal. Vi har hørt dem vitse om «Adam and Eve, not Adam and Steve». Vi har hørt at de mener at man enkelt kan finne ut hvilket kjønn man er ved å dra ned buksa. Disse og andre nedlatende kommentarer om homofile, transpersoner og andre grupper er vanlige i Kristent Fellesskap.

Eldsterådet i Bergen prøver å ta avstand fra det, men det er ikke troverdig. Så lenge Kristent Fellesskap er tilknyttet og støtter Keri og Noralv, har de ingen troverdighet. Det de sier regnes som Apostlenes lære, og menighetens øverste autoritet.

Eldsterådet kan ikke unnskylde eller bortforklare måten de ordlegger seg på, så lenge de fremdeles anerkjenner disse apostlene, og de selv ikke har unnskyldt disse uttalelsene. Og det har vi ikke sett noen tegn til at de vil gjøre.

Noen tror at vi snakker åpent om tiden i KF fordi vi ønsker hevn, eller fordi vi er bitre. Det er ikke tilfelle. Vi ønsker å hjelpe dem som fremdeles er inne i systemet, og som er utilfredse, usikre eller sliter. Det kan være med legning eller seksualitet, eller sykdom, eller «bare» en følelse av å ikke strekke til, å ikke kunne leve opp til forventningene, å ikke være åndelig nok.

Det kan være at du ikke er enig med lederne i alt, og synes det er problematisk. Vårt budskap er: Det er ikke noe galt med deg! Ta deg selv på alvor, og våg å lytte til hva dine tanker, følelser og kroppen din forteller deg.

Vi er alle mennesker, på godt og vondt. Kristne ledere er også mennesker, med styrker og svakheter. Ingen ser hele bildet, ingen er ufeilbarlige. Om man ikke ser det samme som en leder i alle spørsmål, så er det helt ok!

Det er lov til å tenke selv, faktisk så oppfordrer Bibelen oss til å bruke intellektet og hjernen som Gud har gitt oss. Man er ikke syndig eller opprørsk selv om man ikke er enig med lederne i alt.

Vi ser at noen tror at det er en liten gruppe som gikk i KF for lenge siden som opplevde noe negativt i KF. Det er det ikke. Det er mange, både unge og eldre, fra hele landet, og fra en del år siden og helt opp til i dag, som opplever vanskelige ting i KF. Opplevelsene og oppfordringene som blir tatt opp her understøttes av beretningene til langt flere enn de som her velger å signere.

Vi representerer en støttegruppe på omkring 50 personer som samlet har og har hatt kontakt med flere hundre tidligere medlemmer i Kristent Fellesskap, og mange av dem forteller om lignende erfaringer. Det er ulike grunner til at øvrige ikke ønsker sine navn på trykk, og det i seg selv viser alvoret i det som tas opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange forteller om åndelige overgrep, der livene deres ble detaljstyrt av en leder, helt ned til hvem de skulle date eller gifte seg med, hvor de skulle bo eller hvilken utdannelse de skulle ta. Det var en forventing eller krav om full og blind underordning.

Dette har skadet mange mennesker, og mange opplever det vanskelig å være med i en kristen sammenheng eller tro på en kjærlig Gud. Vi ser en fare når kristne som ikke er profesjonelle går inn som behandlere i komplekse saker som bør tas med en å psykolog eller annet helsepersonell.

Vi ser at homoterapi ifølge forskning gir økt fare for selvmord, det gjelder også flere andre grupper som menigheten tilbyr seg å veilede. Det er viktig for kristne sjelesørgere å se sin begrensning. I KF opplevde vi at det faktisk ble advart mot å oppsøke psykolog. Det er en veldig farlig innstilling, og det kan stå om liv.

Vi etterlyser at lederne, men også medlemmene, tar det inn over seg. Dere må finne ut hvordan dere vil ha det, om dere synes det er greit, det som har skjedd og hva dere vil gjøre for at det skal bli bedre i fremtiden. Støtter dere homoterapi? Hvilken rolle har apostlene?

Det dere ikke kan gjøre, er å la være å forholde dere til det. Og dere kan ikke fornekte våre opplevelser. En mulighet er å invitere til en åpen høring, der også tidligere medlemmer er invitert.

På vegne av flere:

Vera Wilhelmsen

Ann-Kristin Bondevik

Per Haldor Bondevik

Berit Gjævert

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Daniel Hovland

Yvonne Fredheim

Kristin Helena Valen Henrikstad

Ingrid Reite Christensen

Dagen har kontaktet Noralv Askeland for å gi ham anledning til å svare, men han har valgt å ikke besvare våre henvendelser.

----------

Artikkelforfatterne har i etterkant av publisering trukket tilbake en påstand om at lederne i Kristent Fellesskap skal ha sagt at «selv griser vet bedre enn homofile», da de ikke kunne verifisere at dette faktisk er blitt sagt fra talerstolen.