Illustrasjonsfoto

Reservasjonsleger straffes ikke

Helsetilsynet er nå ferdig å behandle sakene mot fastlegene som har reservert seg mot å henvise til abort. Ingen av dem får reaksjoner, men tilsynet fastslår at praksisen deres ikke har vært i tråd med regelverket.

I fjor raste debatten om fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort og til å sette inn kobberspiral.

En rekke leger i fem kommuner ble klaget inn til Helsetilsynet. Tirsdag ettermiddag ferdigbehandlet tilsynet alle klagesakene etter at det ved nyttår kom nytt regelverk som reduserte fastlegers rett til å henvise til abort.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke reaksjoner

Helsetilsynet faststlår at legenes reservasjonspraksis ikke har vært i tråd med regelverket. Tilsynet har nå presisert kravene i det oppdaterte regelverket og «legger til grunn at legene heretter innretter seg etter det».

Det er ikke gitt noen administrative reaksjoner til legene, opplyser Helsetilsynet.

Fem kommuner

Det er fem kommuner som har leger som er klaget inn for Helsetilsynet. Alle kommunene får nå brev om at de må sørge for at alle legene som har fastlegeavtale innretter seg etter regelverket og at de leverer alle tjenestene som allmennleger forutsettes å tilby sine pasienter.

Det presiseres at det ikke er anledning til noen form for reservasjoner.

Kommunene har fått beskjed om å melde tilbake til Helsetilsynet at alle avtaler og legenes praksis er i tråd med lover og regler.

De fem kommunene er Vinje, Sauherad og Bø i Telemark, Rauma i Møre og Romsdal og Tromsø.

Sakene gjelder leger som har reservert seg mot å henvise til abort, men også leger som har reservert seg mot å henvise til assistert befruktning, å forskrive hormonelle prevensjonsmidler, sette inn kobberspiral og spiral, samt å foreskrive nødprevensjon.

Les også
Legesaka som tok heilt av
Les også
Reservasjonslege skifter beiteReservasjon
Les også
– Fikk svi politisk for abortstandpunkt
Les også
– Greit med satire om reservasjonKomiprisen
Les også
Leger får ikke si nei til omskjæring av gutter