NRK-VOKTERE: Kringkastingsrådet hadde møte torsdag og kom blant annet med kritikk av velsignelsesløs radioandakt.

NRK angrer på at de droppet andaktsbønn

Lederen for livssynsavdelingen i NRK vil i fremtiden ikke kutte ut velsignelse fra andakten. Elin Ørjasæter mener NRK må passe seg for ikke å tape den kristne kulturarven av syne.

«Jeg tror på kaffekoppen. Jeg tror på kunst og kultur», siterer Elin Ørjasæter, medlem av Kringkastingsrådet, fra andakten til Petter Myhr.

- Jeg synes andakten til Myhr er dårlig. Jeg opplever også at den representerer den glideflukten jeg opplever at NRKs livssynsavdeling er inne i – bort fra den kristne kulturarven, sa Ørjasæter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Klager

NRK har fått inn ti klager på at Fader Vår og velsignelsen ble droppet fra morgenandakten, som NRK P1 sender hver morgen i ukedagene. I slutten av januar i år var det direktøren ved Olavsfestdagene i Trondheim, Petter Myhr, som holdt andakten. Han valgte ikke å be Fader Vår eller å lyse velsignelsen.

«Jeg er sterkt skuffa det dere som ansvarlige nå prøver å tilby oss! Gi oss andakten tilbake slik vi er vant til – med bønn og velsignelse som vi ønsker å få med oss som start på dagen», skriver en klager.

«Det kaller jeg ikke andakt i det hele tatt! Disse to dagene var det bare løst prat», skriver en annen klager og henviser til uken med Petter Myhr.

«Morgenkåseriet vi har fått denne uken hører til i en annen programpost. Mange snakker om dette og om det faktum at andakten er svært kuttet ned», skriver en tredje.

Samtlige klagere gir uttrykk for stor skuffelse og at andakten denne uken på ingen måter tilfredstilte deres behov som andakt.

Fra Ørje i Østfold har Kringkastingsrådet fått inn en underskriftskampanje med 36 underskrifter, som protest mot andaktene til Myhr.

Ikke på flukt

Regiondirektør i NRK Sør-Trøndelag, Sigrid Gjellan, forklarte rådet hva som lå til grunn for NRKs livssynarbeid. Hun sa dette var et arbeid som prioriteres og, som følge av økt etnisk mangfold, er så spennende som det aldri har vært.

– Uka i januar holdt Myhr andakter ut fra sitt ståsted. Han er ikke teolog og følte seg ikke komfortabel med å lyse velsignelsen. Det slapp han og vi forsøkte med en uke uten velsignelse og Fader Vår, forklarte hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Direktøren sier de er lydhøre for reaksjoner og erkjenner langt på vei at NRKs forsøk uten velsignelse var å gå litt langt.

– Vi er ydmyke for at vi tråkket et skritt for langt. Det blir ikke andakter uten velsignelse med det første.

Til Ørjasæter sin kritkk om glideflukt sa hun:

– Vi ønsker ingen glideflukt fra den kristne kulturarven. Den er selve hensikten. Men vi vil gjøre den relevant.

Thor Bjarne Bore syntes det var rart at Myhr ikke ønsket å lyse velsignelsen på grunn av at han ikke er teolog.

– Det har mange av oss gjort i årevis, uten problem. Myhr leverte ikke en andakt, men fine allmene betraktninger. Det falt ned på feil side av det å utvikle andakten videre. Det å droppe velsignelsen og Fader Vår er å undervurdere ritualenes betydning, sa han.

RÅDET: Kringkastingsrådet behandlet i tillegg til andaktssaken, blant annet NRKs intervju med mullah Krekar og reporter Anders Magnus som tok en selfie sammen med Krekar foran tinghyset. Foto: Johannes Ek Reindal

Krekar-intervju

Kringkastingsrådet behandlet også klager på intervjuet med mulla Krekar. Flere har klaget på manglende kritiske spørsmål, at de ble mikronstativ og at de gjorde ham viktigere enn han er.

Frank Rossavik var en av få i rådet som var kritisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er ingen tvil om at Krekar er en person mange har meninger om. Det er viktig å informere om hva han mener. Men jeg opplever at målet med intervjuet er å lokke Krekar til å si noe ulovlig, noe han kan tas på. Det som hadde vært mer interessant er å utforde ham ideologisk. Hvorfor må de som tegner Muhammed dø? Jeg tviler på om Krekar er i stand til å reflektere rundt dette, men verd et forsøk.

Rossavik fikk lite støtte for sine synspunkter. Finn Egil Holm mente hadde gjort et godt arbeid og satt lys på hva islamsk ekstremisme er.

Kjersti Thorbjørnsrud mente NRK hadde gjort noe som mediene før dette intervjuet aldri hadde gjort, nemlig å fremstille Krekar på alvor.

– Før dette var han sett på som en jippo, sa hun.

Elin Ørjasæter reagerte sterkt på at journalist Anders Magnus tok selfie med seg om Krekar utenfor tinghuset i Oslo. På Twitter skjelte hun ham ut.

– E tter intervjuet ba jeg om unnskyldning. Det bilde var nok en del av en strategi. Å kritisere NRK for at det Krekar sa var noe vi allerede visste, holder ikke. Dette må offentligheten få vite om igjen og om igjen.

Det kom ingen uttalelse fra rådet i denne saken.

Kringkastingsrådets møte 5. mars 2015

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til rådet.

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer, dels oppnevnt av Stortinget, dels av regjeringen.

---------

Kl 09.00: Åpning og gjennomgang av dagorden.

v/rådets leder Per Edgar Kokkvold.

Kort presentasjon av Samisk Programråd som følger rådsmøtet fra sidelinjen.

Kl 09.15: Folkets dom over NRK i 2014

Den store, årlige profilundersøkelsen utført av TNS Gallup på oppdrag av NRK, viseri hvor stor grad publikum er fornøyd med NRKs tilbud på alle plattformer.

Undersøkelsen er også en syretest på om NRK har oppfylt sitt samfunnsoppdrag.

v/medieforsker i NRK, Håkon Lund Sørensen.

kl 09.45: Klagebehandling

Kringkastingsrådet har fått inn ca. 250 klagebrev siden forrige møte. Langt de fleste klagebrevene - og støtteerklæringene – har kommet på naturprogrammet «Ulvene kommer.» Rådet har besluttet å drøfte dette programmet.

Til drøfting: Ut i naturen-programmet «Ulvene kommer».

Tirsdag 10. februar sendte NRK et timelangt program om ulvene i Østmarka utenfor Oslo. Ut i Naturen-redaksjonen stakk hånda inn i et rovdyrpolitisk vepsebol!

Kringkastingsrådet har fått drøyt 130 klagebrev som alle hevder at programmet var en ensidig, ukritisk og rosenrød beretning om ulven. Samme uke mottok rådet rundt 50 brev som ga det samme programmet svært rosende omtale.

Innledninger v/ generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Olaf Godli, seniorforsker og ulveekspert Ketil Skogen ved NINA og leder for Naturredaksjonen i NRK, Terje Dale.

Kl 11.00: Behandlingen av andre klagebrev

Kl 12.00: Lunsjpause

Kl 13.00: Klagebehandling fortsetter, først med Dagsrevyens intervju med Mulla Krekar 25/2.

NRK gir ikke politiet råmateriale fra Krekar-intervjuet Det er helt uaktuelt for NRK å gi politiet tilgang til de upubliserte delene av Dagsrevy-intervjuet som førte til ny fengsling av mulla Krekar.

Nyhetsdirektør Kalbakk: – Krekar er ingen vanlig person på Tøyen NRK var ute etter å få fram Mulla Krekars holdninger. Derfor valgte Anders Magnus å stille åpne spørsmål i det omstridte Dagsrevy-intervjuet søm førte til ny pågripelse av Krekar, påpeker NRKs nyhetsdirektør.

Kl 13.45: Livssynsformidling i et flerkulturelt Norge.

Midt i februar sendte NRK morgenandakten en hel uke uten Fader Vår og velsignelse.

Reaksjonene var mange og sterke til både NRKs Publikumsservice i Mo i Rana, Kringkastingsrådet og til NRKs livssynsavdeling. Hvordan skal NRK speile mangfoldet innenfor livssynsområdet i et land der antall innvandrere med flerkulturell bakgrunnutgjør en stadig større andel av befolkningen?

Innledning v/regionredaktør Sigrid Gjellan i NRK Trøndelag.

Slik gikk det i rådsmøtet: NRK angrer på at de droppet andaktsbønn Lederen for livssynsavdelingen i NRK vil i fremtiden ikke kutte ut velsignelse fra andakten. Elin Ørjasæter mener NRK må passe seg for ikke å tape den kristne kulturarven av syne.

Kl 14.45: Informasjon fra NRKs ledelse.

Kl 15.00: Møteslutt

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Uenige om islamsk andaktRadioandakt
Les også
Vakker fortelling, men ingen andakt
Les også
Åpen for å slippe til forskjellige livssyn i NRKs morgenandakt
Les også
NRK gir ikke politiet råmateriale fra Krekar-intervjuetKringkastingsrådets møte 5. mars 2015
Les også
Tar opp Fader Vår og mulla KrekarKringkastingsrådets møte 5. mars 2015
Les også
Krekars sanne ansikt