Nigeria ber om hjelp mot islamister

Den nigerianske presidenten lover at regjeringen vil sikre frigivelse av de over 200 skolejentene som ble kidnappet av islamister i midten av april.

Pre­si­dent Good­lu­ck Jo­nat­han har be­fal­te en opp­trap­ping av ar­bei­det med å finne de 223 skole­jen­te­ne som ble bort­ført fra et skole­in­ter­natt 14. april av islams­ke eks­tre­mis­ter.

Flere ti­talls for­tvil­te for­eld­re har de siste da­ge­ne ar­ran­gert en pro­test i Ni­ge­rias ho­ved­stad Abuja mot myn­dig­he­te­nes treg­het

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sam­ti­dig ber lan­det om hjelp fra USA og pre­si­dent Ba­rack Obama.

Ni­ge­ria har al­le­re­de kon­tak­tet en rekke andre na­sjo­ner, som Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­nia og Kina for å få hjelp til å be­kjem­pe den vol­de­li­ge isla­mist­grup­pa Boko Haram.

- Vi snak­ker med de land vi håper kan hjel­pe oss. USA er num­mer én blant dem, og jeg har snak­ket med pre­si­dent Ba­rack Obama minst to gan­ger om hjelp i for­bin­del­se med na­sjo­nens sik­ker­hets­ut­ford­rin­ger, sier pre­si­dent Good­lu­ck Jo­nat­han.

Det ble ikke gitt de­tal­jer om når disse sam­ta­le­ne skal ha skjedd.

NTB

Les også
Kontroversielt amnesti for Boko Haram
Les også
Møttes for første gang til debatt om islamisme