Håper at alle blir frelst til slutt

Torstein Lalim regner med å bli oppfattet som den mest liberale kandidaten til bispesetet i Stavanger, men vil ikke sette strek over læren om fortapelsen.

Klikk her for ålese siste nytt om Den norske kirke

-----

Den kirkelige avstemningen om hvem som skal bli ny biskop i Stavanger, er akkurat begynt. Dagen har intervjuet de fem kandidatene.

Ivar Braut (60), soknepresti Birkeland menighet, Fana prosti, Bjørgvin bispedømme.

Helge Gaard (58), prost i Karmøy prosti, Stavanger bispedømme

Bård Mæland (49), prorektor og professor ved VID Høgskole, studiested Misjonshøgskolen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sigrid Sigmundstad (58), prost i Ryfylke

-----

– Torstein Lalim, hvorfor er du villig til å bli ­biskop i Stavanger?

– Jeg har lyst. Jeg synes det er en spennende utfordring og er et ja-menneske, så derfor var det naturlig for meg å svare JA. Hvis jeg blir utnevnt, lover jeg at jeg skal gjøre en helhjertet innsats.

– Hvilket forhold har du til ­bispedømmet?

– Rogaland er mitt hjemfylke. Der er jeg oppvokst, konfirmert, ordinert og har hatt barndomshjemmet mitt intakt helt til i vår. Moren min bor fortsatt I Stavanger. Jeg var guttekorsanger i Stavanger domkirke i mange år og var med i ulike kristne ungdomsmiljøer i byen. Det formet starten på mitt voksne kristenliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvor vil du plassere deg i ­kirkelandskapet?

– Jeg står midt i sentrum av Den norske kirke og har ikke ønske om å være noen fløymann. Jeg er jo klar over at blant de fem som er nominert, vil jeg bli regnet som den mest liberale kandidaten. Tidlig var jeg ute med å støtte de homofiles ønske om anerkjennelse i kirken. Trosmessig og teologisk står jeg fullt på Den norske kirkes læregrunnlag.

– Hvordan søker du fornyelse i troslivet ditt?

– Jeg synes det er flott å være i kirkerommet på gudstjenester. Det kan være høymesse, morgenandakt, orgelmeditasjon eller konsert. Og så er det fantastisk å synge salmer. Innholdet kryper under huden på meg og begynner å leve i hjertet mitt og troen min. Dessuten er det veldig inspirerende å lese teologi og samtale om teologi.

– Stavanger er misjonsbispedømmet foran noen. Hvilket forhold har du til misjon?

– Jeg er vokst opp med Misjonshøgskolen og Det Norske Misjonsselskap nær ungdomsmiljøet jeg var en del av. Hele byen og kristenlivet der er gjennomsyret av misjonstanken. Og flott er det, for det har gitt meg mye. Per i dag er jeg styreleder i Areopagos, som også har sitt utspring i Stavanger. Jeg synes denne organisasjonen klarer å forene misjon og religionsdialog på en veldig spennende og kreativ måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De lavkirkelige miljøene står sterkt i Stavanger bispedømme. Hvordan vil du bygge bro til dem?

– Man kan ikke ha vokst på Vestlandet slik jeg gjorde uten å ha berøring med det lavkirkelige. Etter hvert som årene har gått, har jeg sett mer og mer positive sider med disse miljøene. Det er klart at hvis jeg blir møtt med skepsis der, må jeg prøve å skape tillit og dialog. Utgangspunktet mitt er at vi hører sammen i den samme kirke, både universelt og i Den norske kirke, selv om vi mener litt ulike ting og har litt ulike tradisjoner. Alle har godt av å bli utfordret av noen som tenker annerledes enn vi selv.

– Bjørn Eidsvåg mener at Jesus ikke døde for våre synder, men for visjonen han trodde på. Hva vil du svare Eidsvåg?

– Jeg har ikke sett forestillingen «Etterlyst: Jesus», men kjenner Bjørn Eidsvåg godt. Jeg tenker at jeg vil være i samtale med ham hvis jeg får sjansen for å finne ut om det er språklige nyanser eller store innholdsmessige forskjeller i hva vi tenker. For meg er det viktig når vi nærmer oss reformasjonsjubileet å fastholde den lutherske kjerne om Kristus alene, nåden alene, Skriften alene.

– Tidligere biskop Tor B. Jørgensen avviser at et menneske kan gå fortapt. Er du enig?

– Jeg håper virkelig at han har rett, at Gud til slutt vil finne en vei for å frelse alle mennesker. Det er få ting jeg håper så sterkt, men jeg har ikke noe ønske om å formulere Den norske kirkes lære på dette feltet.

– Du ønsker å vie likekjønnede par. Er det et standpunkt du har hatt lenge?

– Jeg har gått en vei med dette. Det er ikke slik at jeg ble født med dette synet. Vi fikk partnerskapsloven og deretter nåværende ekteskapslov, og da er det vigsel som er det relevante svaret når vi skal anerkjenne homofiles samliv. Det standpunktet har jeg hatt noen år.

– Hva svarer du dem som sier dette bryter med klassisk ­kristendom?

– Da tenker jeg at historisk har de på en måte rett. Det er jo ikke så veldig lenge kirken har stått for dette. Jeg respekterer fullt ut deres overbevisning og ståsted og vil si at det har samme rett til å hevdes og læres innenfor vår kirke som mitt syn har. Vi må være åpne for å lytte til hverandre. Å leve sammen med uenighet er en positiv utfordring.

– Hva svarer du hvis noen spør hvorfor du er kristen?

– Det er to dimensjoner - den sosiologiske og den teologiske. Jeg vokste opp i et kristent hjem med to foreldre som sørget for at jeg ble døpt og fikk en kristen oppdragelse. Oppveksten var gjennomsyret av praktiserende kristendom.

For meg er det å være kristen en så integrert del av livet som å puste, leve og takke for hver dag. Jeg vet ikke om noe annet. For meg er det selve livet å ha den identiteten. Selv om jeg noen ganger kan tvile på både det ene og det andre, tviler jeg ikke på at jeg er kristen.

Les også:

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

 

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.