Arnfinn Østerberg døde 17. august etter et drøyt år med kreftsykdom. Foto: Privat

Frikirkens Arnfinn Østerberg er død

Tidligere presbyterieformann og tilsynsmann for Søndre presbyterium i Frikirken døde 17. august etter et drøyt år med kreftsykdom.

– Vi er mange som kjenner på savnet etter en god venn og medarbeider, men størst og vanskeligst vil savnet være for de som stod Arnfinn aller nærmest, skriver synodeformann Jarle Skullerud og formann i Søndre presbyterium, Ove Nybø, i Frikirkens Budbæreren.

Arnfinn Østerberg fikk en alvorlig kreftdiagnose våren 2019, med påfølgende operasjon. Selv om han hadde et sterkt ønske om å få komme tilbake i jobb, og å få tjene videre i Frikirken, ble det i vår klart at kreftene ikke strakk til, og etter hvert utviklet sykdommen seg raskere.

– Arnfinn uttrykte at han håpet å kunne bidra på ulike måter selv om han ikke kom tilbake i et ordinært ansettelsesforhold. Dette så vi frem til og gledet oss over, men slik ble det dessverre ikke, skriver Frikirke-lederne.

– Vi kommer til å savne hans kunnskap, mildhet og tydelighet. Arnfinn har lyttet til mangt og mange i vårt kirkesamfunn, og hjulpet enkeltmennesker og menigheter gjennom små og større utfordringer.

Østerberg begynte som ungdomspastor i Vågsbygd Frikirke i 1998. Fra 1999 til 2013 var han hovedpastor i menigheten. I oktober 2009 ble Arnfinn valgt til presbyterieformann og tilsynsmann for Søndre presbyterium. Dette ble etter hvert hovedtjenesten kombinert med en mindre prosentstilling som pastor i Vågsbygd.

– Arnfinn hadde en svært viktig rolle i å binde medarbeidere og menighetene i Søndre presbyterium tettere sammen. Vi lyser fred over Arnfinn sitt minne, skriver Skullerud og Nybø.