Ap-politiker Hadia Tajik. Foto: HÂkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ap skeptisk til å frata fremmedkrigere passet

Leder Hadia Tajik (Ap) i Stortingets justiskomité er usikker på om Frps forslag om å frata nordmenn som kriger i utlandet, statsborgerskapet, vil ha ønsket effekt.

Regjeringen blitt enig om å utrede hvorvidt statsborgere som frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste, skal miste statsborgerskapet.

Lovendringen skal utredes som et ledd i bekjempingen av radikalisering og ekstremisme, og kan også omfatte statsborgere som «opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hadia Tajik vil ikke konkludere med hva Ap mener om forslaget før utredningen er ferdig, men hun er kritisk til effektene av forslaget.

– Det sentrale spørsmålet er om Norge blir et tryggere land dersom det blir flere terrorister i Syria med en personlig vendetta mot Norge, eller om det ikke gjør Norge tryggere, sier Tajik til NRK.

Finansminister Siv Jensen (Frp) viser til at Nederland, Storbritannia og Danmark har innført lignende tiltak for fremmedkrigere. Forutsetningen har imidlertid vært at personene det gjelder, også har et annet statsborgerskap.

– Først og fremst er lovendringen problematisk fordi det neppe vil ramme mange personer i og med at dobbelt statsborgerskap brukes i svært begrenset omfang i Norge, påpeker Tajik.

Les også
Utenlandskrigere kan miste statsborgerskapet
Les også
Britene mener bøddelen er en tidligere hip-hop-artist
Les også
Tøffere lover mot ekstremisme i Storbritannia
Les også
Solberg taler på antiislamistisk demonstrasjon
Les også
Norsk-irakere anmelder Ubaydullah Hussain