Bildet viser predikanten Dionny Baez i Studio Direkte på TV Visjon Norge.

Visjon Norge og den sunne lære

Det er mulig jeg er krass i min kritikk av Visjon Norge, men jeg prøver å si dette i kjærlighet for jeg bryr meg om mine brødre og søstre i Kristus.

Det som sjokkerer meg aller mest med «Corona-utsagnene» til Dionny Baez i Visjon Norge er ikke utsagnene i seg selv, for dette er ikke noe nytt fra den kanten.

De har holdt på med disse ubibelske eksessene i årevis. Det som bekymrer meg og forundrer meg er hvorfor ikke flere kristne ledere eller menigheter reiser seg opp og taler disse rakt imot?

Hele kanalen bærer altfor mye preg av denne svermeriske, usunne teologien og har vært det fra første stund. Jeg stiller meg bak kommentarene som har kommet i kjølvannet av denne saken. Dette er og forblir anti-kristendom.

Ikke tro at det er Dionny Baez som er alene ansvarlig. Kanalen har en ledelse som har hyret denne selvutnevnte apostelen, og han er ikke den eneste svermerånden som har figurert foran kameraene der i studio.

Hvorfor reagerer ikke Jan Hanvold eller andre ansatte i Visjon Norge? Jo, for de omfavner denne teologien, selvfølgelig. Kan vi trekke noen annen konklusjon enn det?

Nå påstår jo Baez at det er den Hellige Ånd som har åpenbart dette for ham, de gjør ofte det, skylder på Ånden. Da må det vel være sant da, for Bibelen taler vel ikke om falske ånder og profeter gjør den?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Vær edru og våk», taler Skriften. Av og til lurer jeg på om vi kristne her i landet er så overberuset at vi ikke er i stand til å våke, eller er det mangel på noe annet? «Dette folk går til grunne for de eier ikke kunnskap», sies det i Gamle Testamentet.

Jeg tror ikke vi kan kalle Visjon Norges stadige krumspring for kunnskap, det burde kalles for hva det er, stupiditet.

Alle faller vi hver dag og alle trår feil, men disse har holdt på i alle år, de har blitt kritisert for dette, men forblir uomvendt.

Samtidig er det et stort alvor over denne saken og en stor sorg. Det sørger meg å se hva Hanvold og kompani holder på med. For Skriften sier «Når blind leder en blind, faller de begge i grøften».

Det er mulig jeg er krass i min kritikk av Visjon Norge, men jeg prøver å si dette i kjærlighet for jeg bryr meg om mine brødre og søstre i Kristus.

Jeg vil oppfordre oss alle til litt selvransakelse, skru av denne kanalen i en måned og les gjennom Det Nye Testamentet fra start til slutt i bønn. Skru så på kanalen igjen og observer med nye øyne. Så får vi håpe og be om Guds Nåde til at vi alle kan våkne opp av søvnen og prøve åndene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1.Joh. 1.7