Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi er skremt over hva KrF prioriterer

I stedet for grunnverdiene som KrF står for, så prioriteres globaliseringen og det grønne skiftet.

Vi er flere i styret og også medlemmer fra KrF Rana som ikke vil delta i valgkampen/stortingsvalget. Ifølge programmet til KrF kjenner vi oss ikke lenger igjen som et kristelig folkeparti.

Vi er skremt over hva KrF prioriterer, alt det grønne, bort med oljen, alt skal elektrifiseres, lagring av karbon til 25 milliarder, halvere kjøttforbruket, slette utenlandsgjeld mm.

Alt dette fordi at Norge er så rikt et land, og skal ifølge KrFs program redde hele verden.

Dette i stedet for grunnverdiene som KrF står for, så prioriteres globaliseringen og det grønne skiftet. KrF skal forvalte naturen, ressursene og kulturen til det beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner.

Vi er totalt imot vindmøller både til lands og til vanns. Vi har mer en nok vannkraft i Norge, ennå ca 30 prosent som ikke er utnyttet med den teknologien som vi allerede har.

KrF jobber for et sterkt demokrati, så hvorfor er det fullstendig «taushet» rundt denne uopprettelige ødeleggelsen.

Etter den store splittelsen som Hareide forårsaket i KrF, er vi skuffet over at han kom tilbake i regjering som statsråd.

I programmet er det en oppramsing av at KrF vil, vil, vil... Siste utspill i programmet er også lokal stemmerett for 16-åringer, noe vi ser på som totalt uaktuelt. Indoktrinering med det grønne skiftet starter jo allerede i barnehagealder og barne-tv, og barn er lett påvirket.

Hvor blir verdiene til KrF av, som bioteknologiloven, vårt forhold til Israel, ikke medlemskap til EU, EUs jernbanepakke 4, ut av ACER mm? Dette har vært og er viktige saker for oss og også KrF.