Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund. Foto: Silje Rognsvåg

Ubesvarte spørsmål om NRK-andakter

Trolig oppmuntret av all kritikken Human-Etisk Forbund (HEF) får fra det kristne folkedypet, klarer ikke Vebjørn Selbekk å dy seg. Fra sandkassen kommer argumentet om at HEF bare hermer etter de kristnes seremonier. Mener han virkelig at menneskeslektens livsfaseritualer har sin opprinnelse i den kristne religionen?

Det mest interessante med angrepet « Betonggrå humanetikk» (Dagen, 15.9.), er hva som ikke sies i lederartikkelen om andakter og NRK.

Skribenten hopper behendig over det som er vårt grunnlag for en kritikk av NRKs praksis med å la kun én religion forkynnes fritt i NRKs distriktssendinger. I stedet får vi servert kjøttvektargumenter som har liten relevans til den faglige innvendingen vi har anført i debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi merker oss at redaktør Vebjørn Selbekk mener det er smisking med kringkastingssjefen når vi i denne debatten om forkynnelse i NRK, minner om redaktørplakaten og NRK-redaktørens suverene ansvar for hva som skal sendes i denne medieinstitusjonen.

Mener virkelig Selbekk at andakter i NRK ikke bør problematiseres fordi kringkastingssjefer i mange tiår har forsvart eksklusiv forkynnelse for en utvalgt religion?

Trolig oppmuntret av all kritikken Human-Etisk Forbund (HEF) får fra det kristne folkedypet i forbindelse med andakt-debatten, klarer ikke Selbekk å dy seg. Fra sandkassen kommer argumentet om at HEF bare hermer etter de kristnes seremonier.

Mener han virkelig at menneskeslektens livsfaseritualer har sin opprinnelse i den kristne religionen?

Og er ikke lederartikkelskribenten i stand til å se den faglige forskjellen på smale musikkprogrammer og programmer med det klare formål å påvirke «kundene» livssynsmessig?

Dagen begrunner hvorfor et felleseie som NRK bør ha som oppgave å påvirke sine mangfoldige seere og lyttere når det gjelder livssynsoverbevisning, slik:

Det er « NRKs ansvar å gi nordmenn et medietilbud som møter deres ønsker…».

Hva da hvis et flertall skulle ønske seg daglig, ateistisk forkynnelse til faste tider i NRK?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg håper virkelig Selbekk den dagen har prinsipielle argumenter mot slikt, og ikke blir møtt med kjøttvektargumentet – som det følgende:

«Morgenandakten er rett og slett et svært populært program som det ikke er noen grunn til å fjerne fra sendeskjemaet», skriver Selbekk.

Jeg vil tro det er NRKs distriktssendinger som er populære. For han har vel fått med seg at andaktene er integrert i disse sendingene? Dessuten, hvis andaktene er så populære, hvorfor mister P1 en firedel av sine lyttere straks andakten starter?

I fravær av et faglig forsvar for NRKs praksis i Dagens lederartikkel, tillater jeg meg å foreslå at følgende humørløse og betonggrå argumenter besvares når Dagen skal skrive neste lederartikkel om NRKs forkynnelse av den kristne religionen.

Redegjør for hvorfor NRKs kristenforkynnelse ikke har noe med krav om redaksjonell uavhengighet å gjøre.

NRKs krav til seg selv om å verne «NRKs integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet», gjelder ikke de kristne miljøene eller den kristne ideologien.

Kravet til «saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet» skal ikke etterstrebes i forbindelse med forkynnelse av den kristne religionen. Ei heller kravet om «balanse på sikt».

Begrunn hvorfor journalistikk og forkynnelse er to størrelser som går i hop. NRKs honnørord som distanse og kritisk tilnærming gjelder ikke når den kristne religionen forkynnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og deretter, det er å vise respekt overfor lisensbetalere med annet livssyn enn det kristne, når kun de kristnes glade budskap forkynnes som det eneste i livssynsmangfoldet, på NRKs sendeflater (jamfør Vær-Varsom-plakaten).

Hvis medlemmet av Norsk Redaktørforening, Vebjørn Selbekk, klarer å overbevise oss om dette, lover vi å slutte og sparke NRK på leggen når det gjelder de eksklusive, kristne andaktene.

Human-Etisk Forbund krever andakter fjernet i NRK

Human-Etisk Forbund krever at alle faste andakter på radio og TV fjernes fra NRKs programplaner. Det framgår av Human-Etisk Forbunds (HEF) høringsuttalelse i forbindelse med revisjon av NRK-plakaten som kulturminister Thorhild Widvey har tatt initiativet til.

Dette har ført til mye debatt i Dagens spalter:

HEF vil fjerne forkynnelse i NRK, 02.09

Andakter i NRK, synspunkt skrevet av Jens Brun-Pedersen 04.09

Betonggrå humanetikk, lederartikkel i Dagen 15.09

Ubesvarte spørsmål om NRK-andakter, synspunkt skrevet av Jens Brun-Pedersen 17.09

– Jeg ble hetset av kristne på nett, forteller Brun-Pedersen i denne artikkelen 17.09

Lei seg for «brenne i helvete»-innlegg, nettdebattant Håkon Barth svarer 18.09

– Tøv at vi er ute etter de kristne, hevder Jens Brun-Pedersen 19.09

– Lett å skrive hardt på nett, intervju med Thomas Wold 19.09

Nett-trollet som ikke sprakk, skriver Jarle Kallestad i sin kommentar 20.09

«En skam når kristne på nettet hetser Human-Etisk Forbund...», sa Per Arne Dahl da han ble innsatt som biskop i Tunsberg 21.09

En høyere vei, skriver Jarle Haugland i sitt synspunkt 22.09

Netthat

  • Sterk kritikk kan gå over i hatytringer eller hets når man går til angrep på person og ikke sak.
  • Hets er en forfølgelseskampanje, ondsinnet og usaklig agitasjon rettet mot noe eller noen.

Her på Dagen.no har vi noen enkle regler.

Nettvett - her er noen råd:

  • Skriv innlegget i et dokumentprogram, ikke rett i kommentarfeltet.
  • Ta deg tid til å tenke gjennom teksten før du trykker på publiseringsknappen.
  • Unngå all dehumaniserende retorikk. Aldri kall andre svin, kryp, rotter og så videre.
  • Hold deg til - og sjekk dine fakta.

Nettvett-kilde: Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akerhus

Les også
Vil fjerne forkynnelse på NRK
Les også
Andakter i NRKDebatt på dagen.no
Les også
Betonggrå humanetikkHuman-Etisk Forbund krever andakter fjernet i NRK