FRISPARK: «Hva islam er, avhenger av hvem du spør, og det finnes faktisk ikke en enkel metode for å fastslå sannheten om islam», skriver Espen Ottosen.

Sannheten om islam

Noen vil kanskje tenke at vi bare kan lese gjennom Koranen for å finne sannheten om islam. Men så enkelt er det ikke.

Hva står egentlig islam for? Jo mer jeg tenker over dette spørsmålet, jo mer innser jeg at det langt på vei er villedende. Hva islam er, avhenger av hvem du spør, og det finnes faktisk ikke en enkel metode for å fastslå sannheten om islam.

Derfor blir jeg mer og mer skeptisk når noen slår fast at «islam er fred» eller at «terrorister har pervertert sann islam». For hvordan kan vi vite dette? Hvilket grunnlag finnes for å fastslå at Den islamske staten (IS) eller Al Qaida egentlig ikke representerer islam? De samme spørsmålene kan rettes mot alle de som kommer med svært sterk kritikk av islam. For hvordan kan disse vite sikkert at islam som religion slett ikke kan kombineres med demokratiske idealer?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noen vil kanskje tenke at vi bare kan lese gjennom Koranen for å finne sannheten om islam. Men så enkelt er det ikke. Først fordi muslimer bygger sine overbevisninger på mer enn Koranen. Fortellinger om Muhammeds liv har for eksempel stor betydning.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Post by Dagen.

Dernest er det lett å vise at Koranen inneholder svært ulike oppfordringer. «Det finnes ingen tvang i religionen» er et vers mange trekker frem til støtte for religionsfrihet. Men et annet sted i samme bok står det: «Så når de hellige måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro hvor enn du finner dem».

Muslimer vil sjelden tenke at Koranen er selvmotsigende. Derimot vil de vektlegge at det er nødvendig å tolke de ulike tekstene. Da blir spørsmålene: Hva gjelder for dagens muslimer? Hva gjaldt for en spesifikk, historisk situasjon? Svarene som gis er ulike. For eksempel vil såkalte salafister, et lite mindretall blant verdens millioner muslimer, i stor grad kopiere en arabisk samfunnsmodell fra 600-tallet. Andre muslimer mener i mye større grad at Koranen må tolkes i lys av det samfunnet vi i dag lever i.

Kristne bør ha forståelse for at muslimer finner det problematisk at noen på utsiden av muslimsk tro skråsikkert fastslår hva som er «islams sanne ansikt». Hvem av oss ville likt at å få beskjed om at kristendom er sånn eller slik og så møte en beskrivelse vi overhodet ikke kjenner igjen?

Jeg har opplevd akkurat dette mange ganger. Såkalte nyateister er ofte raske til å slå fast at Bibelen «støtter» folkemord, slaveri eller heksebrenning. Utallige ganger har jeg fått beskjed om at hvis jeg skulle ha vært bibeltro, måtte jeg ha støttet steining av homofile. Andre ganger har jeg hørt at kristne som baserer sin tro på Bibelen må mene at det er full konflikt mellom troen deres og naturvitenskapen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Post by Dagen.

Jeg tror det har lite for seg å snakke bastant om hva islam eller kristendom virkelig er. Derimot kan vi selvsagt si noe om hva kristne stort sett mener om et eller annet spørsmål. Eller vi kan snakke om hva muslimer flest tror. Men det er lett å bli unøyaktig. Det gjelder ikke minst når vi skal si noe sammenfattende om hvordan muslimer flest forholder seg til religionskritikk og karikaturer, ytringsfrihet og vestlig lovgiving.

Det er også komplisert å snakke om hva islam er fordi mennesker som kaller seg muslimer tenker ulikt om hvor viktig troen deres er. For ikke lenge siden jeg møtte en norsk lege som påsto at han var muslim. Når jeg så prøvde å finne ut hva han stod for, viste det seg at mannen faktisk var en ganske sekulær ateist. For han var det å være muslim ikke noe annet enn å ha en muslimsk, kulturell bakgrunn.

Heldigvis er det få muslimer som støtter ideologien til Al Qaida eller Den islamske staten. Det er ganske lett å konstatere. For det bor opp mot 200.000 muslimer i Norge. Hadde muslimer flest støttet opp om terror, ville vi ha opplevd langt flere terrorangrep i landet vårt.

Samtidig er det ingen tvil om at ekstrem islamisme er en trussel. Hvis vi ser for oss at bare en prosent av alle muslimer i landet vårt i stor grad tenker som Mullah Krekar, vil det være bortimot to tusen personer som mener det er rett å drepe den som tegner Muhammed i en karikatur.

Islamsk ekstremisme skremmer. Men kanskje er det enda mer problematisk at så mange muslimer i realiteten avviser reell religionsfrihet. Jeg vet om kristne i Norge med muslimsk bakgrunn som utsettes for trusler og forfølgelse. Det er skremmende. Blant muslimer på verdensbasis snakker vi om mange millioner som mener at de som forlater islam bør få dødsstraff.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Post by Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg tror det er svært viktig at kristne ikke gir seg til å fortelle muslimer hva de «egentlig tror» eller hva islam «egentlig er». Men selvsagt bør vi kunne mene noe om hva mennesker bør tro. Ikke minst bør vi vektlegge viktigheten av religionsfrihet og trosfrihet.

Men enda viktigere er det at kristne møter alle muslimer med kjærlighet og med et budskap om Jesus. Det er beklagelig hvis vi blir mer opptatt av å kritisere islam enn å formidle vår egen tro. I mange deler av verden er det en stor bevegelse fra islamsk tro til kristen tro. Det bør inspirere oss.

Les også
Forakt for svakhet
Les også
Elefanten i rommet
Les også
– Minst 150 kristne bortført av IS i Syria
Les også
Charlie Hebdo tilbake med bitende satiremagasin
Les også
Har ikkje islam med islam å gjera?