SØNNEN: Alle som vil være sanne kristne etter Bibelen, Guds Ord, vil med glede bekjenne at Gud er en treenig Gud bestående av Gud Far, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd, skriver innsenderen. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Sann Gud og sant menneske

Lektor Ole Jørgen Anfindsen har en artikkel i Dagen 10. august som inneholder en rekke påstander som ikke må få stå uimotsagt. Jeg vil imøtegå noen av disse.

Han skriver: «At Bibelen utvetydig fastslår at Jesus er Gud, er alt annet enn innlysende, og i oldkirken klarte man aldri å bli enig om saken …. Det har da også i snart 2000 år vært kristne som mener at treenighetslæren er i strid med Bibelen.» I dette sitatet berører Anfindsen de to lærepunktene om hvem Jesus Kristus og den treenige Gud er.

Les også
Gud i Bibelen og Koranen

Det er ren historieforfalskning å påstå at oldkirken ikke ble enig om at Jesus Kristus var Gud. Alle de tre oldkirkelige bekjennelsene viser dette. Nikenum og Athanasianum har sterke utsagn om at Jesus Kristus er Gud og mann i en person og at Gud er en treenig Gud.

Selvsagt var ikke alle enige i bekjennelsen til de oldkirkelige symbolene, men de ble heller ikke regnet med til den sanne kristne kirke. Athanasianum slutter da også slik: 40 - Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.

Alle som vil være sanne kristne etter Bibelen, Guds Ord, vil med glede bekjenne at Gud er en treenig Gud bestående av Gud Far, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. De bekjenner samtidig at Jesus Kristus er både fullt ut Gud og ut menneske i en person.

Det livssynssamfunn eller enkeltperson som bevisst setter seg opp imot denne læren, har satt seg selv utenfor den kristne kirke og lever i opprør mot den sanne Gud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anfindsen sier at jeg begår skivebom med å bruke 1 Joh 2:22 som et argument mot islam siden Koranen eksplisitt sier at Jesus er Messias.  Jeg begår ingen skivebom.. Det står mer i sitatet fra 1 Joh 2:22 enn det. Poenget med å vise til 1 Joh 2:22-23 var å vise at Faderen og Sønnen, Jesus Kristus var likestilte som guddommer, og samtidig ett guddommelig vesen. Blir Jesu guddommelighet fornektet, blir også Gud Far fornektet. Jeg vet at islam lærer at Jesus er Messias. Men tittelen på Jesus er ikke saken, men hva de lærer om ham! I Islam er Jesus Messias bare en muslimsk profet og et menneske født av en jomfru. Men Jesus var ikke Gud og han døde heller ikke på korset til soning for menneskenes synder.

Islams løgnaktige fremstilling av Jesus Kristus må vi som kristne vende oss bort fra. Profeten Isa som han kalles i islam, er en grusom og blodtørstig skikkelse. Det er mange ikke klar over. I sin lesverdige bok – Antikrist islams ventende Messias – avslører Joel Richardson hvem Jesus Messias er i islam i endetidens drama.

Det er tre sentrale personer i islam i den siste tid: Imam Mahdi, profeten Isa (Jesus) og Dajjal.

Profeten Isa (Jesus) vil stille seg bak Imam Mahdi som er klar til å erobre verden. Imam Mahdi vil bli verdenshersker og den siste kalifen. Isa blir leder for det muslimske samfunnet, overvåker innføringen og håndhevelsen av sharia i hele verden, fører kristne til islam, fjerner kristendommen, knekker alle kors, dreper de kristne og jødene. Til slutt gifter han seg, får barn, lever på jorden i 40 år, dør og blir begravet ved siden av Muhammed.

Dajjals fulle navn er Al-Maseeh ad-Dajjal, som betyr Messias bedrageren. Han er en jøde som kaller seg guddommelig og som leder menneskene til helvetet. Han forfører, utfører mirakler, vil ha makt over hele jorden en tid, sier han er Jesus Kristus og forsvarer jødene mot imam Madhi. Det er slående likhetspunkter mellom muslimenes Dajjal og den sanne Jesus Kristus i Bibelen, Guds Ord.

Synet på Jesus Messias er som natt og dag i islam og kristendommen.

Det er meget sannsynlig at mange muslimer vil angripe den sanne Jesus Kristus når han setter sine føtter på Oljeberget, fordi de mener at han vil være deres fryktede Antikrist! Muslimene vil forbinde den bibelske Jesus Kristus med Dajjal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Synet på Jesus Messias er som natt og dag i islam og kristendommen. Vi ser at Satan har en løgn for alle og til alle tider, for å kjempe mot Jesus Kristus, Guds Lam, Israels konge og Messias. Men vi fastholder ut fra Guds Ord at Jesus Kristus er Gud og mann i en person.