«At presidenten viste fram en bibel framfor en brannherjet kirke, førte også til ulike falske beskyldninger i stedet for å ta det positivt at det er bare Bibelen som kan skaffe fred i samfunnet og i den enkeltes liv», skriver artikkelforfatterne.

President Trump og hans kritikere

Det er også talende at norske media ikke nevner Obamagate, at Obama og hans administrasjon har spionert på Trump og lagt føringer for å få ham avsatt. 

Innlegget er skrevet av Olav H. Kydland, Eivind Gjerde, Arne Bjerga, Isak Skorpen, Tor Henry og Irene Aase, Olav Stokka, Dagfinn Natland, Einar S. Bryn, Magne Sunde, Steinar Handeland, Harald Claudius, Torstein Svela, Per Andersen, Johannes Østerhus og Jostein Bjerga.

----------

I det siste har media flommet over med anklager og spott mot president Trump. Noen anklager ham for alt som er galt i USA, ja, også mordet på George Floyd.

Stavanger Aftenblads lederskribent (4.6.2020) kaller presidenten «en rasistisk bølle», og en journalist i Nettavisen stempler han som et «rasshøl». Det er imidlertid en kjensgjerning at Trump ved et demokratisk valg, ble valgt til president i USA i 2016.

Guds ord, Rom 13, taler om at øvrigheten er av Gud og er innsatt av Gud. Videre sier Rom 13,2: «Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.»

Noen mener at det er bare embetet som er opprettet av Gud. Til det sier C. O. Rosenius: «Det er heller ikke rett å utlegge det som om det bare er selve embetet som er opprettet av Gud, mens de personene som innehar embetet liksom skulle være der mot Guds vilje. Nei, Paulus sier uttrykkelig at ‹det er ingen øvrighet uten at den er fra Gud› – altså også øvrighetspersoner, og ikke bare selve embetet.»

Videre sier Rosenius: «Enten øvrighetspersonene er onde eller gode, så sier apostelen uansett her tre ganger (vers 4 og 6) at de er ‹Guds tjenere›. Den verste øvrighet et land kan ha er altså likevel innsatt av Gud til å iverksette hans hellige beslutninger.»

Derfor kan vi si at Trump sammen med andre, er innsatt av Gud til å iverksette Guds beslutninger. Han har, blant mye annet, utnevnt to konservative høyesterettsdommere og godkjent Jerusalem som Israels hovedstad.

Ingen andre presidenter har gjort så mye for Guds utvalgte folk, Israel, som kalles Guds «øyensten». (5 Mos 32,10; Sak 2,12).

Men mange innvender og sier at presidenten er så kontroversiell, har gjort mye umoralsk og sier mye som folk støter seg på. Noe er nok sant, men det forhindrer ikke at Gud har innsatt ham i presidentembetet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En Guds tjener kan være troende eller vantro, Gud kan bruke hvem han vil. Tenk bare på kong Kyros i GT! Siden Trump er innsatt som «Guds tjener», da er det umoralsk og klanderverdig å karakterisere ham som «en rasistisk bølle» eller som et «rasshøl».

Guds ord sier: «Den som forakter sin neste, synder …» (Ord 14,21; se også Matt 5,21–22!).

Hvorfor er det så mange som «hater» Trump. Det kan være flere grunner til det. Demokratene tapte valget i 2016 og glemmer ikke det. På mange måter har de prøvd å kvitte seg med presidenten. De hevdet at Trump hadde vært i kontakt med russerne («Russia Collusion»). Men etter to år kom Mueller-rapporten hvor det ble påvist at det ikke hadde funne sted noe alvorlig kritikkverdige forhold.

Etter dette prøvde demokratene seg med riksrett, men heller ikke det førte fram.

Nå ser det ut for at man ved hjelp av «pøbelen», som ignorerer smitterisikoen, og som ødelegger kirker, synagoger, forretninger med mer for å skade Trump.

At presidenten viste fram en bibel framfor en brannherjet kirke, førte også til ulike falske beskyldninger i stedet for å ta det positivt at det er bare Bibelen som kan skaffe fred i samfunnet og i den enkeltes liv.

Det er også talende at norske media ikke nevner Obamagate, at Obama og hans administrasjon har spionert på Trump og lagt føringer for å få ham avsatt.

En senator har uttalt at denne skandalen er mye større enn Watergate da Nixon måtte gå. Det passer visst ikke for media å nevne dette, selv ikke for avisa Dagen en gang. Men høringene i Senatet vil nok avdekke mer grums etter hvert.

For oss som bekjenner Jesu-navnet, bør vi heller be for presidenten og hans administrasjon framfor å kritisere han. At de sekulære media gjør det, forstår en ut fra innflytelse fra tidsåndens demoniske diktatur.

Guds ord derimot oppfordrer «til å underordne seg under styremakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde, og vise all ydmykhet mot alle mennesker». (Tit 3,1–2).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

La oss merke oss at ordet «blasphemeo» som betyr spott, hån, baktale eller utskjelling betraktes i enhver betydning som synd, og overfor mennesker settes det ved siden av mord og hor (Mark 7,22).

La oss be for USA, president Trump og hans administrasjon, for det er onde destruktive krefter som herjer i dagens USA.