Nazisters ytringsfrihet

Det var et syn som fylte oss med vemmelse. Midt blant ferierende og lørdagshandlende barn og voksne i gågata i Kristiansand, marsjerte svartkledde nynazister.

Medlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen gikk taktfast med sine grønne og hvite flagg høyt hevet. Det var et kaldt gufs på en varm sommerdag. Rent intuitivt ønsket vi dem vekk.

Denne organisasjonen står for synspunkter som frontkolliderer med de kristne og humanistiske verdiene som det norske demokratiet bygger på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De representerer en ideologi som ikke bare Norge, men hele verdenssamfunnet tok oppgjør med etter 2. verdenskrig og ettertrykkelig plasserte på historiens skraphaug.

Men nettopp fordi Norge er et demokrati som bygger på respekt for menneskerettighetene, har også nynazister rett til å demonstrere og gi uttrykk for sitt syn. Ytringsfriheten står sterkt i Norge.

Det ble blant annet demonstrert i dommen mot den profilerte Islamisten Ubaydullah Hussain, der det ble slått fast at det ikke er ulovlig å hylle allerede utførte terrorhandlinger. Hadde han selv oppfordret til vold, derimot, ville det medført straffeansvar.

Når domstolene går så langt i å verne om ytringsfriheten, er det fordi den er en forutsetning for et demokratisk samfunn. Den er en forutsetning for sannhetssøken, for å kunne skille mellom sanne og usanne ytringer.

Og den er en forutsetning for den enkeltes selvutfoldelse og for forskning, utdanning og utvikling. Fordi ytringsfriheten i tillegg til religionsfriheten er den mest fundamentale av alle rettigheter, har også nynazister ytringsfrihet. Noe annet ville være å svekke ytringsfriheten.

Men det forutsetter at nynazister som alle andre, holder seg innenfor ytringsfrihetens grenser. Å oppfordre til vold og rasehat, er blant annet ikke lov. Så kan man diskutere hva det skal kalles når Den nordiske motstandsbevegelsen har som en av sine paroler at homolobbyen skal knuses.

LES:

*Nazister får marsjere

Artikkelen fortsetter under annonsen.

*Forbyr nazister å demonstrere

*Forbyr også nazimotstandere å demonstrere

Det må også være en forutsetning at nynazister, på linje med alle andre, søker om tillatelse før de demonstrerer. Da de ikke fikk lov å holde sin planlagte demonstrasjon i Fredrikstad, flyttet de arrangementet til Kristiansand.

De marsjerte gjennom sørlandsbyen uten politiets tillatelse, men med politiets beskyttelse. Det er svært betenkelig. Som Aftenposten så riktig påpeker, skal nazister ikke særbehandles.

De må ikke få lov å tøye grensene, fordi man er redd for bråk hvis de stoppes. Derfor er det bra at politiet nå vurderer sanksjoner fordi de demonstrerte uten lov.

At vi anerkjenner nynazisters ytringsfrihet, betyr ikke at vi undervurderer faren i det budskapet de fremmer. Over 70 år etter at nazismen spilte så ettertrykkelig falitt, og etter at verden den gang sa «aldri mer», sprer den fremdeles ondskap, hat og død.

Det ser vi gjennom et økende jødehat i Europa, som ikke bare fremmes av islamister, men også høyreekstreme. Vi ser det i aggressivitet mot innvandrere og svenske asylmottak som går opp i flammer.

Og vi så det ikke minst da høyreekstrem terror rammet på norsk jord, gjennom sprengningen av den norske regjeringens hovedbygning og terroren på Utøya for fem år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I en tid der islamistisk terror preger nyhetsbildet, må vi ikke glemme det dødelige, demokratiundergravende potensial som de høyreekstreme kreftene besitter. Det ville være utilgivelig historieløst.