USA: Jeg mener imidlertid at Donald Trump prøver å dekke over store, alvorlige handlinger som på sikt kan føre til at demokratiet i USA kan kollapse, skriver Magne Oftedal. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Løgn og fanteri – eller noe langt farligere?

Vi hadde besøk av den kjente forfatter og forkynner Kurt Hjemdal på Forsand for et par uker siden. Det ble en minnerik helg med mye folk til stede. Temaet vårt var: Vårt kristne liv i lys av Jesu gjenkomst.

I den forbindelse ble det lagt vekt på at vi som kristne er forpliktet til å søke sannheten ved flittig tilegnelse av Guds ord. Noen ganger kan løgnen være lett å avsløre. Noen ganger svært vanskelig. Finurlige konspirasjonsteorier kan fungere som et dekke over sannheten og gjøre stor skade, fordi det finnes for få realiteter bak de løgnene som spres!

Til oss kristne er det ikke gitt en «teknisk detektor» som hjelper oss å avsløre løgnen, men vi har fått Ordet, sunn fornuft og Den Hellige Ånd! La oss åpenlyst bruke disse midlene!

Det ble i helgens møter trukket fram flere bibelvers som forklarte at løgnen kan ha både «lys og mørk valør». Dette lys og mørke kan være sammenblandet og slik være vanskelig å avsløre og desto farligere for oss.

Løgn og fanteri mener jeg det var når den amerikanske presidenten Bill Clinton med uskyldig ansiktsuttrykk sa følgende: I did not have sexual relations with that woman. Dette var imidlertid løgn og ble senere angret og bekjent.

Noe langt alvorligere er det som Trump bedriver når han blant annet, båret fram av konspirasjonsteorier og løgn, forsøker å hindre at sannheten om hans rolle i kongress- stormingen kommer fram og at vrakingen av ham var forfalskning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

La meg presisere at Trump ikke ble nevnt i møtene våre. Jeg mener imidlertid at Donald Trump prøver å dekke over store, alvorlige handlinger som på sikt kan føre til at demokratiet i USA kan kollapse. Trump i en fremtidig maktsituasjon kan føre folket i stor ulykke! Jeg vil med dette leserbrevet advare alle mot en alvorlig og skadelig storm som kan komme med en kommende president Trump ved roret i USA.

Andre, også mange bekjennende kristne, mener det motsatte. De tror på en «Donald frelser». De sier at han endatil «fromt» la hånden på Bibelen for derved å synliggjøre sine gode intensjoner for verden. Sludder, spør du meg!

I den sammenheng leste jeg i VG fredag 5. november med overskriften: «Tror Trump planlegger å stille på nytt: – Folk trenger et stormvarsel». Med undertittelen: «Mens Trump går rettens vei for å hemmeligholde informasjon knyttet til stormingen av Kongressen, advarer en profilert kommentator om at demokratiet i USA er på vei inn i stormens øye.»

I TV-serien Maskorama sendes det ut signaler i et forsøk på å villede «sannhetssøkerne» og de lykkes ofte med sine forvirrende «falske» signaler», men til slutt blir det en vinner som klarer å avsløre personen bak masken.

Hvem er personen bak masken Trump? Mange med meg tror at han igjennom sine løgnaktige handlinger representerer løgnen. Med andre ord, til tross for mange finurlige bortforklaringer, fremmer han løgnen. Dette har politikere, forfattere og journalister mange ganger advart oss mot.

Utfordringen er at «Trumps løgner» er innpakket i et øyenfallende godt innpakningspapir. Ja, løgnen kan til tider være vanskelig å avsløre, men løgn er i sitt vesen et djevelsk opprør mot Gud. Intet mindre!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kjære medkristne, vi må ikke igjen la oss lure av «innpakningspapiret» til Trump. Vi må ikke la oss villede! Det kan være skjebnesvangert! Måtte vi fortsatt få leve i det stille, i stormens øye!

Jeg tror ikke at Donald Trump er en kommende antikrist. Men med sine mange løgner, mener jeg at han har noen av kjennetegnene på «det store maktmenneske» som engang skal regjere over verden, slik Bibelen taler.

La oss advare hverandre og bekjempe løgnaktige ledere. De er i stand til å ødelegge for oss! Det har vi sett! La oss stå sammen og kjempe mot løgnaktige demokratier, hvor de enn finnes i verden. Vi har mer nok av dem fra før!

Vi må ruste oss til å avsløre «den forkledde løgnen». Trump må ikke få plass ved roret igjen! For meg er saken så langt klar. Trump er bærer av en antikristelig Ånd og må bekjempes med «nebb og klør».