BRANN: Et infrarødt satelittbilde viser en av brannene som de siste bmånedene har herjet i California. Regionen er blitt varmere og tørrere de site tiårene. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Jorden blir varmere og ekstremværet øker

Partiet De Kristne kjenner ingen uro for klimaet. Det er godt at Hans Borge taler tydelig om dette (Dagens nettside,11.09.) Men det er forstemmende at partiet hans til de grader neglisjerer den store hovedstrømmen i klimaforskningen.

Når FN`s klimapanel sammenfatter forskningen fra 14.000 vitenskapelige studier fra hele verden, bryr ikke PDK seg om det. Når det samme klimapanelet slår fast som et etablert vitenskapelig faktum, hevet over tvil, at klimaendringene er menneskeskapte, lener PDK seg altså trygt tilbake og avviser det fullstendig.

Les også
PDKs uro for klimaet

En gammel kjenning av meg er professor i meteorologi. For noen år siden spurte jeg ham om det var noen norske meteorologer som var uenig med klimapanelet når det gjaldt menneskeskapte klimaendringer. Han kjente ikke til en eneste en. Men PDK påstår altså iherdig at menneskeskapte klimaendringer er et påfunn av politikerne! Det er nesten ikke til å tro.

Uten CO2 ville det ikke ha vært liv på jorda, skriver Borge. Alle er enige om det. Det er også enighet om at økt CO2 kan fremme plantevekst – men her utelater Borge noe som er veldig viktig.

Veksten er avhengig av mange faktorer. Et eksempel: Økt CO2 fremmer definitivt ikke vekst når økningen fører til tørke. Det er helhetsbildet det kommer an på. Borges forenkling er derfor sterkt villedende.

Les også
Kjenner PDKs ledere ingen uro for klimaet?

Borge gjør et poeng ut av at Klimapanelet ikke bruker ordet «klimakrise». Men hva så? Man bruker andre ord i en vitenskapelig rapport. Borge kan da umulig ha unngått å se at dagens klimaforskere roper et varsko om en kommende krise? Det er en krise som vi allerede ser begynnende tegn til. Samtidig sier forskerne at det meste av krisen kan avverges.

Borge skriver at man må skille mellom mediaoppslag og vitenskapelige observasjoner. Det har han selvfølgelig rett i. Men i mitt forrige innlegg viste jeg uttrykkelig til forskning.

Når jeg også viste til Dagsrevyens oppslag om de siste årenes hetebølger, flommer, stormer og orkaner, var det fordi de svarer til det som klimaforskerne har sett på forhånd. Om ikke PDK kjenner noen uro for klimaet, så er det åpenbart at forskerne gjør det.

Om ikke PDK kjenner noen uro for klimaet, så er det åpenbart at forskerne gjør det.

Klimapanelets siste rapport slår fast at observasjonene viser det som modellene har sagt tidligere. Ekstremværet har økt. Nå er kunnskapsgrunnlaget bedre enn noensinne, med flere observasjoner, lengre perioder og flere forskningsmetoder.

I følge en fersk rapport fra FN´s meteorologiorganisasjon (WMO) har tallet på værrelaterte naturulykker eller katastrofer («disasters») femdoblet seg de siste femti årene. Disse rammer i størst grad fattige land. Rapporten forteller at de i stor grad er drevet fram av global oppvarming. Sju av de ti mest kostbare naturkatastrofene har skjedd etter 2005.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Borge har etterlyst observasjoner. Her har han det.