Marie Ljones Brekke er KrF-politiker og lærer. Foto: Dagen-arkiv

Jakten på lykke

Å søke det meningsfylte vil noen ganger bety at våre egne behov kommer i andre rekke. At vi stiller opp, selv når vi ikke føler for det.

Den oppvoksende generasjonen i Norge lever i enorm materiell velstand, og har muligheter som tidligere generasjoner bare kunne drømme om.

Likevel viser det seg at unge ikke føler seg lykkelige, tvert imot er det flere enn noen gang som sliter med psykiske lidelser. Forskning.no melder at andelen tenåringsjenter med psykiske lidelser har økt med 40 prosent på fem år.

Men hva er det som gjør at så mange sliter med å mestre livet, og at så mange tynges med psykiske lidelser? Er det noe grunnleggende feil med måten vi lever livene våre på?

Man skulle gjerne tro at man ble lykkelig av å sette seg selv i sentrum av livet. Søke det som tilfredsstiller egne interesser og det som gagner egen framgang.

Jeg opplever at det er hovedfokuset i vårt samfunn. Komme seg lengst mulig, realisere seg selv, ta hensyn til seg selv og egne interesser, framfor å tilfredsstille andres ønsker og behov.

Vi blir fortalt hvor viktig det er å ikke strekke seg for langt for andre, for da kan det gå på bekostning av hva man selv er i behov av.

Dette fokuset har konsekvenser for mange deler av livet. Vi er blitt mindre villige til å forplikte oss og mer opptatt av å gjøre det som passer oss best i øyeblikket. Det viser igjen i alt fra høy skilsmissestatistikk til lav deltakelse på dugnader.

Vi vil ikke kaste bort tiden på å gjøre noe av plikt, for tiden er verdifull og vi har mange planer som skal realiseres. Media og reklamebransjen underbygger dette fokuset og selger godt på budskapet ’fordi du fortjener det’.

I den grad vi kan unne oss litt luksus så gjør vi gjerne det i jakten på enda litt mer lykke. I sosiale media viser vi fram alt vi har sett og gjort, og får likes som bekrefter oss og igjen gjør oss enda litt lykkeligere.

Men jo mer lykken søkes, jo mer fjern virker den å være. Å søke lykke ved å sette seg selv i sentrum vil i beste fall bare gi en kortvarig opplevelse av lykke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forfatteren og professoren i psykologi, Jordan Peterson, sier det enkelt og godt; ’Søk ikke det egennyttige, men det meningsfylte’. For det egennyttige er bare til kortvarig glede, men det meningsfylte vil gi langvarig glede i livet.

Å søke det meningsfylte vil noen ganger bety at våre egne behov kommer i andre rekke. At vi stiller opp, selv når vi ikke føler for det. Det meningsfylte er å utgjøre en positiv forskjell i de sammenhengene vi er en del av.

Det å være en løsning på noens problem er kanskje noe av det mest meningsfylte du kan gjøre. Og det er nok behov i verden til at man ikke blir arbeidsledig i det arbeidet.

For lykken ligger ikke i en fantastisk karriere eller i antall likes på Instagram, lykken ligger i å være en positiv forskjell for våre medmennesker. Lykken ligger i å vende blikket utover og ikke innover.

Kortvarig glede er ikke nok å bygge livet på. Når motgang kommer er det det meningsfylte i livet som gjør at vi kommer oss igjennom.

Fokuset på psykisk helse har de siste årene økt betraktelig. Erna Solberg viet mye av nyttårstalen sin til å snakke om psykisk helse. Hun vil kartlegge hva som er grunnen til at mange sliter med psykiske lidelser, og at så mange velger å ta sitt eget liv.

Årsakene til psykiske lidelser er uten tvil sammensatte, men jeg er overbevist om at en del av løsningen handler om å søke mer til det meningsfylte og mindre til det egennyttige.

Når fokuset rettes innover og lykken kun skal finnes i at egne behov og ønsker blitt oppfylt, går vi glipp av det viktigste; At vi er skapt for å gi vårt liv for våre medmennesker, og at det er der lykken ligger.

Kjærlighet til seg selv er ikke nok, for det er kjærligheten til vår neste som gjør at livet blir meningsfylt.