ISRAEL: Sannheten er at det var Jordan som ulovlig okkuperte Judea og Samaria under selvstendighetskrigen i 1948, skriver Per Sverre Bårdsen. Foto: Ariel Schalit/AP/NTB

Hvem sitt land okkuperer Israel?

Olav Fykse Tveit imøtegår hva Vebjørn Selbekk skrev i lederartikkelen 1. juli. Fykses innlegg i Dagen 6. juli viser at han har tatt stilling til konflikten mellom Israel og palestina-araberne.

Les også
Farlig retorikk fra Dagens redaktør

Han mener at Israel okkuperer palestinske territorier og undergraver målet om en fredelig tostatsløsning. En har sagt: Hvordan kan det bli fred og forsoning uten å erkjenne grunnleggende historiske og folkerettslige fakta?

Fykse Tveit erkjenner ikke folkerettslige fakta! Det er underlig at en mann som Fykse Tveit hopper bukk over historien.

Jeg tenker da på fredsoppgjøret etter første verdenskrig. Som kjent ble det ottomanske riket beseiret av de allierte maktene, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan.

Det var disse fire som nå hadde suverenitet over landområdene og som bestemte hva som skulle skje med dem.

Vi fikk fredskonferansen i Paris i 1919. Der klarte man ikke å ferdigbehandle alle saker, noe som gjorde at man fortsatte i San Remo året etter.

Det ble opprettet tre nye stater på tidligere ottomansk territorium: Syria, Irak og Palestina. Jødene fikk nasjonale rettigheter til daværende Palestina som omfattet dagens Israel og dagens Jordan.

Ettersom man mente at jødene ikke ennå kunne styre sitt land selv, ble det opprettet et mandatsystem (24. april 1920). Storbritannia påtok seg ansvaret for å hjelpe jødene inntil de var i stand til å styre seg selv.

Dokumentet som heter «Mandatet for Palestina» ble forfattet, og bak det stod Folkeforbundet ved sitt råd.

Artikkel 5 lyder slik: «The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Allerede i 1921 brøt Winston Churchill denne artikkelen da han etter arabisk press gav landet østenfor Jordanelva til araberne. Men alt land vest for Jordanelva forble og forblir jødenes land, så hvordan kan preses si at jødene okkuperer palestinsk land?

Det gjenstår å se om Fykse Tveit våger å være konkret og si oss hvem Israel okkuperer fra! Sannheten er at det var Jordan som ulovlig okkuperte Judea og Samaria under selvstendighetskrigen i 1948.

Da Israel tok tilbake dette området i 1967, tok de tilbake sitt eget, gitt av de allierte etter første verdenskrig. Det at norske regjeringer - og FN for den del - gjentar til det kjedsommelige at Israel okkuperer andres land, forandrer ikke en tøddel på historiske fakta.

Aller verst, etter min mening, er at den fremste i Den norske kirke ikke bare hopper over historien, men også over Guds ord. Gang etter gang etter gang forteller Bibelen at landet ble av Gud gitt til jødene – rundt 270 ganger i hele Bibelen.

Men dette vektlegges ikke av preses. Han nevner ikke Bibelen i det hele tatt.

Han taler om en fredelig tostatsløsning. Men tostatsløsningen er gjennomført for lenge siden. Landområdet som var tenkt til jødene ble delt, og vi fikk den gang to stater, Israel og Jordan.

Jeg gjentar: Israel okkuperer ikke en kvadratmeter av andres land. Det sier gjeldende folkerett og det sier Guds ord.

Vi har også noe som heter «prinsippet om oppnådde juridiske rettigheter». De juridiske rettighetene som jødene fikk etter første verdenskrig har aldri blitt forandret.

FN-paktens artikkel 80 slår fast at rettigheter oppnådd under Folkeforbundet vedvarer. Dette hopper også Fykse Tveit over.

Et spørsmål til Olav Fykse Tveit til slutt: Hvem har ifølge internasjonal lov eiendomsretten til Judea og Samaria?