VAKTHOLD: Personell fra Heimevernet avdeling HV-02 holder vakt ved veisperringen til Ask i Gjerdrum, der et stort jord- og leirskred ødela flere boliger 30. desember i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Heimevernet på sparebluss

Opplysninger på nettstedet aldrimer.no kan tyde på det. Det skal være mindre trening og det er dessuten mangel på utstyr og ammunisjon. Uten særlig skytetrening vil HV-mannskaper (HV: Heimevernet, red. anm.) i en skarp situasjon få store problemer.

Det alvorligste etter mitt skjønn er at treningen for innsatsstyrken – HVs spydspiss – er betydelig redusert. For mannskapene skal den nå være ti dager og for befal 15 dager – en reduksjon på fem dager for begge grupper. Dette kan neppe være forsvarlig og styrker i hvert fall ikke beredskapen og landets sikkerhet.

Aldrimer.no setter også spørsmålstegn ved størrelsen på innsatsstyrken som opprinnelig skulle være på 3.000 mann. Det spørs om tallet er nærmere 2.500.

HV er nå ansvarlig for territorialforsvaret av Norge. Dette krever etter manges mening en større mannskapsstyrke og dessuten trening – i hvert fall som før reduksjonen.

HV-sjefen må selvsagt disponere de bevilgede midler på best mulig måte. Ønsker regjering og storting et robust Heimevern, må det flere midler til.

Vi trenger ikke bare nye fly og ubåter, men også menn på bakken.

I en tid med krig i Europa på åttende året, er det viktig med kontroll over vårt territorium. Vi trenger ikke bare nye fly og ubåter, men også menn på bakken.

Nedleggelsen av Sjøheimevernet med sine 160 kystmeldestasjoner og 130 fartøyer stasjonert langs kysten, bidrar neppe til det!