BIBEL 2011: Fader vår ble galt oversatt i 2011. Hovedpoenget i bønnen ble borte, skriver Erik Dahl om her. Foto: Svein Nordrum / NTB

Feil i Fadervår-oversettelsen

Fader vår ble galt oversatt i 2011. Hovedpoenget i bønnen ble borte.

Det er selvfølgelig greit å si «Vår Far» i stedet for Fader Vår. Men så kommer brøleren.

Den neste setningen het før: «Du som er i himmelen.» Nå har man rett og slett fjernet «du som er» og sier bare: «Vår Far i himmelen.»

Er det så farlig? Ja! Det at Gud er, er selve hovedpoenget i Bibelen. Guds navn er «Jeg er». Det er beskrevet i Annen Mosebok 3,14. Der sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han tilføyde: «Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.»

Jesus brukte stadig «Jeg er»-formuleringen. I de sju Jeg er-utsagnene i Johannesevangeliet sier han: «Jeg er livet brød, Jeg er veien, sannheten og livet, Jeg er oppstandelsen og livet», og så videre. På arameisk, det språket Jesus snakket, lyder det: «Ana na …».

Det hadde vært nok å si bare «Ana …». Men det Jesus egentlig sa, burde vært oversatt: «Jeg er den jeg er, nemlig livets brød, veien, sannheten og livet.» Tilsvarende for de andre seks utsagnene. Han uttrykte altså sin guddommelighet i disse formuleringene.

Hvorfor har man fjernet selve Jeg er-formuleringen i den første bønnen i Fadervår?

Hvorfor har man fjernet selve Jeg er-formuleringen i den første bønnen i Fadervår? Kanskje skriver det seg fra Jakob Jervells snurrepiperier. Han bygde på Rudolf Bultmanns feilslåtte teologiske funderinger. Nå er det på tide å få rettet opp dette!

Det betyr en enorm forskjell om vi fra nå av igjen sier: «Vår Far, du som er i himmelen!» Gud er den han han er. Alltid, overalt. Han er avgjørende for livet til hver enkelt av oss.