«Uansett kalender er det i disse uker 73 år siden det jødiske folk for første gang på to tusen år igjen fikk en selvstendig stat i deres gamle land», skriver artikkelforfatteren. Her fra feiringen av uavhengighetsdagen på stranden i Tel Aviv. Foto: Gideon Markowicz / JINI via Xinhua / NTB

Et tall det er verd å legge merke til


Etter jødisk kalender feiret staten Israel i år sin uavhengighetsdag 15. april. Denne dagen er det fest og glede over statens opprettelse i 1948.

Etter vår kristne kalender er årsdagen for Israels opprettelse 15. mai. Uansett kalender er det i disse uker 73 år siden det jødiske folk for første gang på to tusen år igjen fikk en selvstendig stat i deres gamle land.

Like før uavhengighetsdagen offentliggjorde Israels «Central Bureau of Statistics» den årlige oversikten over statens innbyggertall, og den oversikten er virkelig verd å legge merke til!

Ved siden av et stort arabisk mindretall har staten Israel i dag 6,8 millioner jødiske innbyggere. Det er 46 prosent av verdens 14,8 millioner jødiske innbyggere. Knapt halvparten av verdens jøder bor altså i dag i staten Israel.

Dette tallet er histotisk. Verdenshistorisk! Da Israel ble opprettet i 1948 bodde bare seks prosent av verdens jøder i den nye staten. Fra seks prosent til 46 prosent på 73 år! Det er en epokegjørende utvikling. Hvordan har dette kunnet skje?

Det skyldes en folkevandring. En enorm innvandring av jøder fra alle verdens land til det lille landet Israel. Fra alle verdenshjørner er jøder i bølge etter bølge vendt tilbake til deres forfedres land.

Hvorfor er dette så oppsiktsvekkende? Fordi det som skjer for øynene våres ble forutsagt av profetene i Bibelen for over to tusen år siden. Moses talte om Israel i de siste tider og sa:

Da skal Herren din Gud vende din skjebne og være barmhjertig mot deg. Herren din Gud vil igjen samle deg fra alle de folk han har spredt deg ut blant. Om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren din Gud samle deg derfra, og derfra skal han hente deg. Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre inntok, og du skal innta det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg mer tallrik enn fedrene dine. (5 Mos 30,3-5).

Profet etter profet i Det gamle testamentet gjentok Moses-profetien. Amos var en av dem, da han siterte Gud selv angående dette løftet:

Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. (Am 9,15).

Derfor er staten Israels befolkningsstatistikk alt annet enn tørre tall. Det er oppfyllelsen av profetier. Det er en påminnelse om at Gud lever. Det roper til oss at Gud stadig arbeider med å føre verden frem til det mål han har satt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er et gledelig budskap om at Jesus snart kommer igjen og stanser alt ondt i verden. Jo, antall jøder i staten er virkelig verd å legge merke til!