Er Jesu Kristi Far den samme som Allah?

Eivind Gjerde stiller dette spørsmålet (Dagen 26/7). Han skriver: «Både kristendommen og islam har ett monoteistiske gudsbilde, der Gud har skapt alt, holder alt oppe og er atskilt fra sitt skaperverk. Der slutter også likheten».

Les også
Er Jesu Kristi far virkelig Allah?

Men er ikke dette en ganske avgjørende likhet som det virkelig er verd å merke seg?

Jeg vet ikke hvordan Gjerde vil nå muslimer med evangeliet, men han avslutter sin artikkel på denne måten: «Hvem er så Allah i islam? Det bibelske svaret er at han representerer en ond ånd». Slike tanker inviterer ikke til dialog.

Og de inviter heller ikke sannheten. For var det da en ond ånd som skapte alt, holder alt oppe, og som er atskilt fra sitt skaperverk?

Selvfølgelig er islam og kristendom to forskjellige religioner, og det er bra at Gjerde tydeliggjør dette.

Den største forskjellen er treenighets-læren, og jeg mener ikke at man i «dialogens navn» skal tone ned religions-forskjellene. Men heller ikke jødene aksepterer læren om den treenige Gud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Riktig nok skriver apostelen Johannes et sted om «Satans synagoge», men jeg kan likevel ikke forestille meg at han identifiserte jødenes Gud med Satan.

Den demoniseringen av andre religioner som Gjerde målbærer i sin artikkel, mener jeg blir helt feil ut fra en kristen tanke og et kristent hjertelag. Det er dessverre nettopp slike holdninger som har bidratt til de historiske korstogene, og til dagens polarisering.

Sett fra et muslimsk ståsted er det ikke vanskelig å forstå at mange muslimer opplever vestens dekadente og invaderende kultur som en enorm trussel mot deres egen religion. Jeg vil anta at for dem fortoner kristendommen seg som noe demonisk.

Så har man, om ikke annet, demoniseringen felles...