PAULUS MED PONDUS: I den tidlige kirken hadde de store intellektuelle apologeter som var involvert i evangelisering. Justin Martyr, Origen, Clement, Tertullian og Paulus for å nevne noen få, skriver innsenderen. Foto: Adobe Stock

De første kristnes suksess

De første 300 årene av kirkehistorien er av mange regnet som den mest autentiske kirken gjennom hele kirkehistorien. Til tross for svært vanskelige kår hadde kirken en enorm suksess. Hvordan klarte en korsfestet Messias som prekte frelse og kjærlighet å overvinne et av historiens mektigste riker?

En oppsummering av Michael Green sin bok om de første kristne og deres suksess i evangelisering. Boken omtaler de 300 første årene av kirkehistorien. Dette er perioden da kirken gikk fra å være forfulgt i over 300 år til at keiseren selv gikk ned å på knærne og tilba Jesus. De hadde stor suksess. Hva gjorde de?

– De var først og fremst overbevist om en sannhet: De la vekt på den historiske sannheten om inkarnasjonen, forsoningen og oppstandelsen til Jesus.

Les også
Kristne risikerer å bli overforsiktige

Mange intellektuelle er ikke involvert i evangelisering i våre dager.

I den tidligere kirken var det ikke slik. De hadde store intellektuelle apologeter som var involvert i evangelisering. Justin Martyr, Orgien, Clement, Tertullian og Paulus for å nevne noen få. Evangeliet var for alle – både lek og lærd. Både lærd og lek var også involvert i evangelisering.

Kirken har produsert noen av de aller største tenkerne gjennom historien samtidig som de også har produsert lekfolk med stor innflytelse. Kirken trenger begge deler helst kombinert og i rett balanse.

– Metodene til de første kristne var ikke spesielle. Det som var spesielt var deres overbevisning, 
lidenskap og vilje til å gjøre opprør mot verden uansett konsekvenser.

Det som var spesielt var deres overbevisning, 
lidenskap og vilje til å gjøre opprør mot verden uansett konsekvenser.

– De forkynte evangeliet i det vi vil kalle sekulære settinger. Steder der det var motstand og der
 det var ubehagelig å forkynne evangeliet.

– De forkynte også åpent på gata.

– De hadde personlige samtaler med enkelte individer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Spansk evangelikal redaktør: – Hvorfor søker konservative protestanter det katolske?

– Hjemmene til kristne var et viktig sted for evangelisering. Gjestfrihet og åpne og inkluderende hjem ga god grobunn for konverteringer.

– De la vekt på den Hellige Ånd og dens gaver. Ånden fungerte både i livene til kristne enkeltvis og i kirken som et samlet fellesskap.

Opplysningstiden har gjort det flaut og ubehagelig for kristne å ta i bruk de åndelige nådegavene som Gud har gitt til kirken og de troende.

På Jesus tid hadde Romerriket fred. Riket var samlet og dominerte:

– Gresk kultur og språk gjorde det lettere å spre evangeliet.

Les også
Jesus og Det gamle testamentet

– Gresk tenkning ble sett på som en forberedelse til evangeliet.

– Jøder var ikke alltid godt likt men de hadde stor innflytelse. Hatet av noen, men også respektert.

– Kristendommen ble sett på som en jødedom som var tilgjengelig for alle. En inkluderende jødedom med bedre moral enn andre religioner.

– De kristne viste at løftene i GT var oppfylt.

Les også
Ei bok om Bibelen som gav meg bakoversveis

– De brukte Skriften (GT) for å vise hvem Messias var.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Noen jøder syntes dette var vanskelig fordi de kristne forkynte en svak Messias og ikke en 
politisk leder som de forventet.

– De kristne mente at GT også var til dem.

– Helt fra starten av var det mange jøder som ble kristne. Det var også en del som ble i jødedommen.

– De kristne sørget for gode oversettelser av Skriftene.

– Alle var like foran Gud.

Les også
Paradigmeskifte i pinseteologien?

– Kristendommen sto også sterkt blant de med filosofisk utdannelse. Justin Martyr tok ikke av
 seg filosofikappen når han ble kristen. Han fortsatte som kristen filosof.

– Paulus hadde suksess på Lystra som var et fattig område og Athen som var et mer kulturelt rikt område.

– De kristne angrep alle former for avgudsdyrkelse.

– De kristne levde ut evangeliet.