BISKOPER: Nei, biskop Veiteberg, det blir ikke en varig fred og rettferdighet, ved å oppfordre kirkene i Norge til å løfte boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot den eneste rettsstaten i Midtøsten, Israel, skriver Monika Tettli. Foto: Heiko Junge / NTB

Burde ikke Den norske kirke ta et oppgjør med terror mot sivile jøder?

Ved flere anledninger har Den norske kirke oppfordret til boikott av Israel. Ved å oppfordre til boikott nekter man å erkjenne at ved minst tre anledninger tilbød Israel å avslutte den såkalte okkupasjonen – og ved alle tre anledninger nektet den palestinske ledelsen – støttet av sine folk – å godta disse tilbudene.

Araberne sa nei til å forhandle i 1967, Yasser Arafat avviste Bill Clintons fredsplan i 2001, og Mahmoud Abbas avviste Ehud Olmerts tilbud i 2008. Det kom ingen trusler om boikott mot disse som avviste Israels fredstilbud.

BDS-bevegelsen som både norske politikere, biskoper og prester støtter, oppfordrer palestinerne til å avvise kompromissløsninger i konflikten.

BDS-bevegelsens ledere vil aldri bli fornøyd med den type tostatsløsning som er akseptabel for Israel.

Israel er blant de frieste og mest demokratiske land i verden. Det er absolutt det frieste og mest demokratiske i Midtøsten.

Israels arabiske borgere nyter flere rettigheter enn arabere noe annet sted i Midtøsten.
Monika Tettli

Israels arabiske borgere nyter flere rettigheter enn arabere noe annet sted i Midtøsten.

De sitter som medlemmer i Knesset og har toppstillinger i rettsvesenet, i utenrikstjenesten, i akademia og i næringslivet. De står fritt til å kritisere Israel og støtte deres fiender.

Israelske universiteter er veksthus for antiisraelsk retorikk og undervisning. Israel er suveren på kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, miljørettigheter og andre rettigheter som knapt finnes i andre deler av verden.

Dessuten har Israel rekord i å unngå sivile tap, i kamp mot en fiende som gjemmer seg blant sine egne sivile.

Araberne i de såkalte okkuperte områdene Ramallah, Betlehem og Tulkarem har mer menneskelige og politiske rettigheter enn de aller fleste arabere ellers i verden i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dessuten, alle – jøde, muslim eller kristen – som er misfornøyd med Israelske handlinger, kan uttrykke denne misnøyen i domstolene, i mediene både i inn – og utland.

Like fullt runger anklagene fra Den norske kirke sammen med ytterste venstrefløy i politikken.

Israel okkuperer – er en apartheidstat – bryter Folkeretten og menneskerettighetene.

Skytsene er kraftige og målrettet – samtidig som Dnk arbeider mot antisemittisme.

Jeg skulle ønske at sannhet og rettferdighet var like viktig som politisk korrekthet.

Det som slår meg er at våre biskoper viderefører arven fra kirkefedrene, som oppfant erstatningsteologien – som hevder Gud ved Jesu død og oppstandelse har forkastet Israel og landløftene og gitt dem til alle hedningkristne.

Martin Luther videreførte i en av sine skrifter kirkefedrenes grusomme holdninger til jødene, som gjennom århundrer har blitt diskriminert, utstøtt, tvangskristnet, forfulgt og slaktet av kristne i Europa.

Luther oppfordret kristne i de reformerte landene til å sette fyr på jødenes synagoger, sette jødene i tvangsarbeid og fordrive dem fra sine områder. (Man kan jo bare tenke hva Luther ville sagt og oppfordret til når det gjelder dagens muslimer.)

På dette grunnlaget ble jødene nektet adgang til Norge, helt til Henrik Wergelands engasjement førte til en endring.

Under den 2. verdenskrig sto norske prester i ledtog med de tyske nazistene, og anvendte Luthers skrifter for å legitimere sitt jødehat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I dag ser mange med fortvilelse på at Den norske kirke med biskoper, aksjonerer sammen med Palestinakomiteen mot jødenes rett til å forsvare seg mot palestina-arabisk terrorisme.

Burde ikke Den norske kirke også fordømme de systematiske bruddene på jødefolkets menneskerettigheter, og ta et oppgjør med terrorisme mot sivile jøder?

Løgn har blitt til sannhet når det hevdes at det er jødene som har stjålet arabernes land, og at jødene er undertrykkerne, at Israel er en apartheidstat, og at Israel bryter Folkeretten og palestina-arabernes rettigheter.

Nei, biskop Veiteberg, det blir ikke en varig fred og rettferdighet, ved å oppfordre kirkene i Norge til å løfte boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot den eneste rettsstaten i Midtøsten, Israel.