Bibeltroskap og kvinnelige eldste

Forrige uke kom det fram at Indremisjonsforbundets (ImF) ledelse ikke lenger ser på spørsmålet om kvinnelige eldste som spørsmål om bibeltroskap.

Takk til Axel Saxe (Dagen 30/9) som får fram motsetningene mellom dette og ImFs dokument «Kvinner i tjeneste» (vist til i samme anledning) som presiserer at det kreves et «skift i ens syn på skriften for å omgå Paulus' begrensninger på kvinners autoritet i Kirken». Her gjelder det derfor å undersøke grundig!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

1.Tim 2:12 er det mest konkrete og klare bibelsted om kvinners tjenester i menigheten - og dette har da i følge tolkningsreglene forkjørsrett overfor andre mindre klare bibelvers (Rom 16:7), og bibelvers som omhandler andre saker (f.eks. Gal 3:28, Rom 16:1, Apg 18:26). Apostelen skriver her: «Jeg tillater ikke en kvinne å undervise, eller å være herre over mannen; hun skal være stille».

- Hvordan kan da ImFs ledelse gå mot deres eget vedtatte grunnlagsdokument om skriftsynet?

- Hvordan kan kirkesamfunn som mener å kalle seg bibeltro (Frikirka, pinsebevegelsen, Normisjon, Misjonskirkene) kunne omgå 1.Tim 2:12 og allikevel hevde de følger Bibelen? Og hvorfor finner ikke avisen det interessant å belyse dette?

- Hvorfor omtaler ikke avisen Dagen dilemmaet om etterfølgelse av 1.Tim 2:12 i de mange rapportasjer og intervjuer som gjøres med kvinnelige prester og pastorer, men heller allminneliggjør og ufarliggjør det (jfr. bruk i «Frispark» og andakter)? Er ikke dette interessant eller relevant? Vil ikke avisen Dagen lenger være et bibelkonservativt organ? Må jeg revurdere mitt abonnement?

- Hvordan kan Oddvar Søvik i «Her er ikke mann og kvinne» (s. 185 og 197) hevde at dette er kulturbestemt og tidsbestemt når konteksten har med stedsuavhengig (v.8) og tidsuavhengig begrunnelse (v.14). Er ikke denne uoverenstemmelsen interessant for avisen, eller velger en å fortie?

- Og så er det den merkverdigheten at ImF og NLM hevder at det er bibeltroskap å etterleve 1. Tim 2:12 b, men å ikke etterleve 1.Tim 2:12 a. På gresk skilles disse med «ude» = «heller ikke». Det er to selvstendige forbud. Hvorfor finner ikke avisen det interessant å belyse denne motsigelsen?

- Hvis det er en riktig tolkning at Skriften tillater en kvinne å undervise i menigheten, men ikke utøve autoritet - utøver ikke en person autoritet ved å undervise i menighetsforsamlingen?

Vi disipler er døpt til å lære å holde alle Jesu befalinger (Matt 28:19). Jesus lærer at slik lydighet er kjærlighet, og kan gi åndsåpenbaringer (Joh 14:21), og at Jesu fortsatte å lære gjennom apostlene (Joh 16:12-13).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En av tingene vi så er kalt til er å ikke avvike fra Paulus' lære (Rom 16:17). Uten Guds ord har vi ingen ting! Takk til dere mange som kjemper for Guds rike! Til lykke!