VERDI: Som tros- og livssynssamfunn er vi grunnleggende uenige om store viktige spørsmål, og samtidig grunnleggende enige i at det skal være rom for oss alle og at vi alle er like mye verdt, skriver Trond Enger og Ingrid Rosendorf Joys. Bildet er fra regjeringskvartalet 22. juli 2011.

22. juli, ti år etter

«Å hedre deres minne er å stå videre i kampen for et åpnere, varmere og mer inkluderende Norge. Det må vi gjøre.»

STL/norske tros- og livssynssamfunn ønsker å ta Trond Blattmanns oppfordring på alvor når vi i år markerer at det er ti år siden Norge ble rammet av terroren mot regjeringskvartalet og Utøya.

STL: Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær og Trond Enger er styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

22. juli 2011 har satt dype spor i landet og forandret manges liv for alltid. 8 mennesker ble drept da en kraftig bombe ble utløst i regjeringskvartalet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

69 mennesker, de aller fleste unge AUF-ere på sommerleir på Utøya ble brutalt tatt av dage.

Ti år etter minnes vi i dyp respekt ofrene og våre tanker går til deres pårørende og alle dem som fortsatt er merket på kropp og sinn etter den grusomme terroren.

AUF-ungdommene engasjerte seg for at Norge skal være et samfunn bygd på likeverd og mangfold.

De som benyttet sin frihet til å ytre seg, mene og arbeide for det de trodde på gjennom demokratiske virkemidler, ble brutalt drept av en voldsmann som brukte terror for å stoppe dem.

Angrepet var også rettet mot det åpne, demokratiske samfunn basert på menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper.

Vårt svar skulle være mer demokrati, mer åpenhet.

Et samfunn der ytring møtes med ytring, der vi har respekt for den andres rett til å tenke, mene, tro og leve annerledes enn jeg gjør.

I dagene etterpå gikk vi ut i gatene og lovet: Aldri mer.

Vårt svar skulle være mer demokrati, mer åpenhet. Vi stod sammen, på tvers av alle skillelinjer med roser i hendene i sorg og sjokk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som tros- og livssynssamfunn er vi grunnleggende uenige om store viktige spørsmål, og samtidig grunnleggende enige i at det skal være rom for oss alle og at vi alle er like mye verdt:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

Vi vil stå sammen og heve stemmen når menneskeverd og medmenneskelighet trues. Vi kjenner et særlig ansvar for å motarbeide alle former for diskriminering, hat og vold som er motivert ut fra misbruk av religion og livssyn.

Vi vil løfte fram respekten for ulike tros- og livssyn og bidra til et levende mangfold basert på likeverd.

Vi vil fremme et ekte uenighetsfellesskap der meninger og tanker kan brytes i trygg forvisning om at vi stiller opp for hverandre i et åpent samfunn bygget på tillit og respekt for forskjellighet.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn dekker bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge, og består av:

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge

Bahá’í-samfunnet i Norge

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Buddhistforbundet

Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd

Det Mosaiske Trossamfund

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhisme)

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kristensamfunnet

Muslimsk Dialognettverk

Norges Hindu Kultur Senter

Norges Kristne Råd

Sanatan Mandir Sabha (Hinduisme)

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær og Trond Enger er styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.