Samlivsekspert skeptisk til nettdating

Frode Thuen frykter at overfloden av potensielle partnere på nettsider kan gjøre letingen overfladisk. - Litt som om du er på audition.

- Jeg er bare blitt mer og mer skep­tisk til nett­da­ting, sier Frode Thuen, psy­ko­log og sam­livs­te­ra­peut, til Ber­gens Ti­den­de.

- Folk er jo på ut­kikk etter for­skjel­li­ge ting på en date. Noen er på jakt etter en å dele livet med, andre er ute etter en opp­le­vel­se, sier Thuen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Thuen sier at mange teg­ner et for po­si­tivt bilde av seg selv, når de opp­ret­ter en pro­fil.

- På en date vel­ger man en­kel­te sider man pre­sen­te­rer for den andre, og de fles­te vil frem­stil­le seg selv så po­si­tivt som mulig. Man un­der­tryk­ker de litt vans­ke­li­ge­re og mør­ke­re si­de­ne.

Ar­ran­gert ek­te­skap

Dag­lig leder i kys­set.no, Khur­ram Ali, hev­der også at nett­da­tin­gen ikke er mye ulik ar­ran­gert ek­te­skap i sine for­eld­res hjem­land.

- Vi ar­ran­ge­rer oss selv inn i kri­te­rie­ba­ser­te «ek­te­skap». Ikke etter mam­mas lis­ter, men etter kalde ro­bot­kri­te­ri­er på ky­nis­ke match­ma­king-si­der, skri­ver han i et de­batt­inn­legg i Dag­bla­det.

Han sier at den enes­te for­skjel­len er at her vel­ges part­ne­ren din ut som følge av hvil­ke kri­te­ri­er du huker av på når du lager en pro­fil på en da­ting­nett­side.

- Du ri­si­ke­rer å misse drømme­part­ne­ren, hvis du krys­set av på livs­mot­to­et «ut på tur, aldri sur» i ste­det for «smil til ver­den og ver­den smi­ler til deg». Ak­ku­rat som når de re­ak­sjo­næ­re for­eld­re­ne vra­ker en meng­de kan­di­da­ter fordi de kom­mer fra «feil» fa­mi­lie, vel­ger ro­bo­ten bort tu­sen­vis etter verdi­løse livs­mot­to­er og vil­kår­lig ran­ge­ring av egne evner, skri­ver han.

Nettdating

Å møte en partner på nett har blitt stadig vanligere, også blant kristne. Det finnes nettportaler som er rettet inn mot ulike interesseområder og fritidsaktiviteter. Sider for nettdating oppfordrer til å ta forhåndsregler når medlemmer skal møte hverandre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dating
Les også
Nettdatet og ble kjent før de møttes «live»NettdatingDating
Les også
På blind date med MortenTi tips til første dateDating-ordlisteDating
Les også
- Troen preger hele livetDating
Les også
Er vi på date nå...?Dating
Les også
Er kjærligheten bare tre minutter unna?Speed-dating