GENERASJONER: På vårt beste tilpasser vi oss hverandre i forståelse, og velger enhet og samhold, skriver Øystein Gjerme.

Tenk som et barnebarn

Den eldre generasjonen kan være uenig med den yngre, men de voksne må uansett sette seg inn i hva de unge tenker.

Norske flergenerasjonsmenigheter er en unik arena for å øve opp en god kultur for samarbeid mellom ulike aldersgrupper. Forskjellene i musikkstil, møteform og uttrykk er velkjente spenninger som alle menigheter kontinuerlig navigerer i.

På vårt beste tilpasser vi oss hverandre i forståelse, og velger enhet og samhold. Andre ganger ender vi opp med hver våre alderstilpassede samlinger, og mister kontakten generasjonene mellom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pastor Gerhard Zaar i Filadelfia, Arendal, utfordrer besteforeldregenerasjonen: «Om du har barnebarna på besøk, må du ha taco på fredag, ikke sosekjøtt!»

Gode og stabile relasjoner etableres når man lytter og tilpasser seg det barnebarna er opptatt av. Gjensidig respekt gir også en mulighet til meningsutveksling og veiledning. Heldig er den besteforelder som har en slik relasjon til sine barnebarn.

Klimakrisen bekymrer unge mennesker i større grad enn eldre. En undersøkelse i regi av Universitetet i Bergen viser at generasjonskløften har økt veldig i klimasaken de siste fem årene.

ØYSTEIN GJERME: Leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt.

Blant dem som er født etter 1980, sier 59 prosent at de er bekymret eller svært bekymret for klimaendringene. Tallet er 37 prosent for de som er født før 1980. Det spesielle er at i inneværende år øker bekymring for de under 41 år, og går ned blant dem som er eldre.

Etter at jeg for noen uker siden uttalte meg til Dagen om at kristne i karismatiske menigheter har forsømt seg i forbindelse med klimasaken, har jeg registrert mye kritikk. Det er i all hovedsak godt voksne som markerer uenighet.

Det er til de unge jeg bør beklage, jeg har faktisk aldri holdt en eneste preken om klima.

Ros har jeg også fått, spesielt fra unge som er takknemlig for at tema som miljøvern og klima blir satt på dagsorden. Det er til de unge jeg bør beklage, jeg har faktisk aldri holdt en eneste preken om klima.

Generasjonsmotsetninger utfordrer alle generasjoner, men det største ansvaret sitter hos voksne. Man kan være uenige med de unge, men man må uansett sette seg inn i hva de tenker.

En kjent politiker sa ved et tilfelle: «Det spiller ikke så stor rolle hva som er detaljer eller fakta, det som spiller en rolle er hva folk opplever.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Enhver er helt fri til å mene noe om FNs klimarapport og i hvor stor grad mennesket påvirker klimaendringene. Men, tenk også igjennom hvordan barn og barnebarn opplever slike utsagn når de sitter med en annen oppfatning.

Barn og unge er bekymret, og det er den bekymringen man må imøtekomme.