KRISTIN RUDSTADEN: Informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Foto: KS arkiv

Stem på menneskeverdet

Å få ned aborttallet handler ikke om tall og prinsipper, men om liv.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger når det gjelder det ufødte livet.

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet, og vi mener det er det viktigste stortingsvalget vi har hatt på lenge. Respekten for menneskets ukrenkelige verdi er grunnleggende for et velfungerende samfunn.

Vi er heldige som er født inn i en tid hvor menneskeverdet i stor grad preger samfunnet og systemene vi har i Norge. Etikken preger politikken og systemene, men det er vår oppgave som samfunn å definere de etiske retningslinjer.

Vi oppfordrer til å bruke stemmeretten og til samfunnsengasjement, for vi vet det nytter. Vi må være mindre opptatte av symbolpolitikk og mer opptatte av politikk som bærer menneskeverdet, fungerer i praksis og har en effekt inn i livet vårt slik det faktisk er, ikke slik vi skulle ønske at det var.

Vi trenger å være tydelige på våre etiske standpunkter, men vi trenger like mye en praktisk politikk for individet. Å få ned aborttallet handler ikke om tall og prinsipper, det handler om liv.

For hvert tiltak som fungerer, og for hvert menneske det hjelper, er det en seier.

Mange partier ønsker en utvidelse av selvbestemt abort, noen ønsker en utvidelse fram til uke 18, og noen mener den skal utvides fram til levedyktighet.

Spørsmålet om abortnemnda er ikke en kvinnekamp, det er en kamp for menneskeverdet.
Kristin Rudstaden

Abortnemndas funksjon er å ivareta barnets rettigheter mellom uke 12 og uke 22. Nemnda er ikke til for å umyndiggjøre kvinnen, men den eksisterer for å gi myndighet til barnets stemme. Om man da ønsker å fjerne abortnemnda og la mor ta avgjørelsen selv, innskrenker vi barnets rettigheter.

Det er svært bakstreversk og står i en direkte motsetning til samfunnets ønske om likeverdig behandling og stadig bedre levekår og rettigheter for barn.

I dag er ikke spørsmålet om abortnemnda og kvinnekamp, det er en kamp for menneskeverdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi oppfordrer til å stemme på partier som har reell mulighet til å få inn mandater og en reel mulighet til innflytelse. Vi trenger et parti som har en realpolitikk som treffer, ikke en symbolpolitikk som høres bra ut. Vi må tenke strategisk og langsiktig om vi ønsker at menneskeverdet skal prege landet vårt i lang tid framover.