SKRIFTEN: Jesus kjenner sine lyttere, og har full anledning til å «fornye» Skriften, men Jesus er uredd og tydelig, skriver Mark Wootton. Bildet er fra Led 17.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Uredd pinsebevegelse

tirsdag 13. juni 2017

Kristenliv

Personlig ønsker jeg en bevegelse som er uredd i sitt møte med dagens utfordringer. Det betyr ikke at det er ikke rom for gode samtaler og dialog.

I år feires reformasjonens 500-årsjubileum. Reformasjonen, som har hatt stor betydning for Europa og hele verdens forståelse av Skriften, kirken og det kristne livet.

Martin Luther selv ante nok ikke hvilke konsekvenser hans 95 teser skulle få da han hamret sitt skriv opp på slottskirkens dør i Wittenberg – hverken for hans eget liv og eller i kanskje størst grad for kirken.

Pinsevenner er pinsevenner, vi er ikke lutheranere. Men vi forstår betydningen av Luthers liv, og er takknemlig for Luthers rolle i å løfte fram sola scriptura, Skriften alene som er en skatt og et prinsipp som jeg personlig holder kjært. Det er uten tvil noe som kirker, ledere og den enkelte fortsatt må forsvare og komme tilbake til.

Skriften alene, prinsippet om at den øverste autoritet for liv og lære er Skriften alene. Et prinsipp Luther var villig til å ofre sitt liv for. Ja, ikke bare Luther, men mange med ham ofret mye for å stride for sannheten om at vi trenger ingen pave, helgen, eller muntlige tradisjoner - Skriften holder. 

I det siste har det kommet fram flere artikler som peker på et behov for å diskutere Pinsebevegelsens syn på homofili, og at det er flere pastorer som er redd for å snakke om dette spørsmålet. Temaer som alkohol, penger og samliv nevnes også som tabubelagte temaer vi helst ikke skal berøre i forkynnelse.

Lederartikkel i Dagen: Hegertun bidrar ikke positivt

Når jeg leser dette, melder det seg en del spørsmål hos meg. Kan det hende det er tid å fornye troen og djervheten på sola scriptura? Er det mulig at diskusjonen dreier seg ikke om disse etiske spørsmålene, men heller vårt grunnleggende bibelsyn og behovet for å fornye vår urokkelige tro på skriftens autoritet?

Jeg er klar over at det er flere teologiske tilnærmingsnøkler til å lese Skriften. Nøkkelen som jeg velger er Jesus. Jesus er min nøkkel, mine briller og hele mitt alfabet. For å forstå Skrift­en må den forstås gjennom ­Jesus. Jesu syn på at Skriften var urokkelig.

Jesus bekrefter ekteskapets særstilling og Guds design for mann og kvinne i Matt 19. Når Jesus skal snakke om dette tema går han frimodig tilbake til 1 Mosebok med ordene «i begynnelsen». Her bekrefter Jesus skapelsesordningen og sitt eget syn på Skriften.

Jesus kjenner sine lyttere, og har full anledning til å «fornye» Skriften, men Jesus er uredd og tydelig. Ingen kan anklage Jesus for å være uten kjærlighet eller medmenneskelighet, Jesus er vårt fremste forbilde på begge disse kvaliteter.

Personlig ønsker jeg en bevegelse som er uredd i sitt møte med dagens utfordringer. Det betyr ikke at det er ikke rom for gode samtaler og dialog. For det trengs gode arenaer for samtaler som gir både kunnskap og pastoral hjelp i spørsmål som er en del av vår samtid.

Det betyr for meg at også vi i Pinsebevegelse har behov for å fornye vår trygghet og frimodighet i Skriftens urokkelighet og guddommelighet.

Les også:

Hegertun bidrar ikke positivt

– Utenkelig med to syn

– Pinsebevegelsen må forberede seg på uenighet

Ønsker en ny type pinseleder