Kampen om Europas sjel

globalt perspektiv

Hvorfor jeg ikke er redd for verken skolegudstjenesters død eller islamovertakelse.

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

Snarøyas bibelske skatter

BIBELSAMLER

I 1550 kostet 
en bibel en årsinntekt. Rolf Rasch-Engh i Bærum har 
en slik bibel samt tre til 
fra samme periode.

Var Luther ansvarsløs og bare et offer?

MARTIN LUTHER

Å unnskylde Luther med at han «var et barn av sin tid» er like uakseptabelt som det er hårreisende både faglig og etisk sett.

Var Luther antisemitt?

MARTIN LUTHER

Redaktør Selbekk likar ikkje at professor Knut Alfsvåg har påtalt hans omtale av Luther som antisemitt. Usemja mellom dei synest i stor grad vere eit spørsmål om kva ein legg i ordet antisemitt.

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Luther var ingen antisemitt

SYNSPUNKT

Luthers positive omtale av jødene var begrunnet i et ønske om å nå dem med evangeliet, og hans kritikk og polemikk var begrunnet i en forståelse av at dette ikke lyktes.

De teologiske sikkerhetsventilene

debatt

Eksegese er en stolt akademisk disiplin. Men uten mentale sikkerhetsventiler på plass, kan det bære galt av sted.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Luther – på godt og vondt

lederartikkel

Er det mulig å se på Martin Luther både som antisemitt og som Guds redskap? På en og samme gang?

Som ild og vann - eller som saft og vann?

KOMMENTAR

De skillelinjene som ble dratt opp midt på 1900-tallet må nyanseres for å kunne beskrive virkeligheten i dag. Blant annet viser det seg at vi som gjerne kaller oss både evangeliske og evangelikale har hatt en del å lære fra andre leire.

Hvorfor vigsling er viktig

lederartikkel

I Den norske kirke, der vigsling av personer i visse tjenester er vel innarbeidet, sender det uheldige signaler hvis det ikke lenger skal være en hovedregel at den musikalsk ansvarlige skal vigsles.

Sekulære selvfølgeligheter

kulturnotat

Martin Luther spurte etter en nådig Gud. I dag spør vesteuropeere flest om Bibelens Gud faktisk eksisterer. Kontrasten mellom reformasjonens kultursituasjon og vår egen er slående. Men hvorfor er en slik sekulær holdning så utbredt i vår kultur?

Paven og de reformatoriske idealer

LEDERARTIKKEL

Dermed kan protestanter oppleve at Den katolske kirkes øverste leder på flere områder fremstår som en bedre forsvarer av reformasjonens idealer enn de som hevder å stå i Martin Luthers tradisjon.

Ulike syn på pavebesøket

FORVENTNINGER

499 år etter startskuddet for reformasjon ble den katolske kirkes overhode mottatt med jubel i Sverige. Men jubelen er ikke enstemmig.

Israel-reformasjon

israel-kommentar

Vi står midt i 
en reformasjon.

Sier nei til misjonfusjon

går imot

Bladet Sambåndet mener det er læremessige forskjeller mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet.

Evangelisk-luthersk jødehat

LEDERARTIKKEL

De antisemittiske Luther-tekstene har også spilt en direkte politisk rolle i Norge, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Bibelens eget bibelsyn

synspunkt

Bibelen er både guddommelig og ­menneskelig. Den er guddommelig i 
innhold, men i skrivestil og uttrykksmåte 
er den forskjellig fra forfatter til forfatter.

...sender også jeg dere

globalt perspektiv

Hvorfor har 
misjon og misjonsorganisasjonene mistet så mye 
godvilje og 
nedslagsfelt i 
det norske folk?

Reformasjonens frukter

synspunkt

Luthers reformasjon – saman med andre impulsar – førte til endringar også i den katolske kyrkja. Og desse endringane har halde fram.

Mindre «skyld» ved døpefonten

kirkerådet

Skal dåpsfolket minnes på at barnet er født med «menneskeslektens synd og skyld»? Ikke ifølge forslaget til revideringen av dåpsliturgien.

Nordhaug og kirkens ateister

kronikk

Er det ikke nettopp forkynnelsens oppgave å klargjøre for mennesker hvordan de kan bli frelst?

Ofret sveisen for Martin Luther

frisyre

Da Gunnar Salmelid skulle ha fagsamtale i religion om blant annet Martin Luther, fikk han like godt klippet håret i munkefrisyre.

Det Norske Bibelselskap 200 år

meninger

Bibelen ble sett på som en viktig og avgjørende kilde for den nye nasjonens tros- og verdigrunnlag. Dette lyder kjent også i vår tid i forbindelse med endringen av Grunnlovens § 2 i 2012.

– Senket terskelen til Guds hus

17. mai

En fullpakket Domkirke brukte nasjonaldagen til å hedre mannen som ga mange nordmenn evangeliet på hjertespråket.

Muntlig eksamen

ekteskapet

Hele Den norske kirke er i disse dager oppe til muntlig eksamen. Pensum er Bibelen, nærmere bestemt det sjette bud, ekteskapet.

Fra tabu til trend

meditasjon

– Da jeg ble katolikk 
for 60 år siden, var meditasjon tabu blant 
protestanter, sier den mediterende 
nonnen Anne-Lise Strøm.

Med denne boken ble landet bygget

bibelen

Bibelens betydning for formingen av norsk kultur blir viktig under Bibelselskapets 200-årsjubileum. 
Men enda viktigere blir 
det å spørre hva Bibelen kan bety framover.

Med «splittet tunge»

homofili

Så har det skjedd, det som for noen få år siden var utenkelig. Fredag 30. oktober 2015 stod et enstemmig bispekollegium fram på NRK og fortalte det norske folk at de var blitt enige om å utarbeide liturgi for vigsel av homofile.

Et Luther-ord i rette tid

synspunkt

I lys av kirkevalget er det lett å se for seg at det kan komme til nødssituasjoner både her og der. Ingen menighet i Den norske kirke kan selv kalle eller avsette sine lærere. Da ser jeg for meg at de må gå ut og danne egne forsamlinger der denne retten er i varetatt. Bare slik kan sjelene bli bevart hos Kristus.

Magnus Malm og Martin Luther

synspunkt

Det forundrer meg at en åndelig retreat- og veileder som Malm synes å være blottet for innsikt i Luthers åndsliv, preget som det var av meditasjon, åndelige øvelser, faste, henrykkelse, stillhet og bønn.

Kirkeledere, jødene og Israel

meninger

I våre dager er det jødene i staten Israel, som får liten eller ingen støtte av Kirken i sin kamp for å overleve i en fiendtlig muslimsk verden.

Kristne og Israel

utenrikskommentar

Det må finnes en erkjennelse blant kristne om vår historie når det gjelder forholdet og behandlingen av det jødiske folk opp igjennom historien, skriver Dag Øyvind Juliussen.

Trosopplæringens pkt.1

andakt

«Jeg tror på Gud Fader, Den Allmektige, som skapte himmel og jord.»


Jesus har gjort alt

Kristenliv

Det enes­te vi kan og må gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus Kris­tus som vår frel­ser.

Når veien går til Rom

Meninger

Opp­gjør med tid­li­ge­re ti­ders uny­an­ser­te og til dels urett­fer­di­ge kri­tikk av ro­mersk-ka­tolsk kris­ten­dom er be­ti­me­lig. Faren er at man kas­ter re­for­ma­sjo­nens barn med bade­van­net. Re­for­ma­sjo­nen drei­de seg ikke om å finne på noe nytt

Religion og politikk

Meninger

Krist­ne men­nes­ker bør ikke høre på dem som vil ute­luk­ke en­hver sam­men­blan­ding av re­li­gion og po­li­tikk.