Takker Luther for god kvinnehelse

stortinget

Likestilling og kvinners rettigheter henger sammen med innflytelsen fra Martin Luther, var påstanden fra Venstre-leder Trine Skei Grande i Stortinget tirsdag.

Kan bli «verdens beste forkynner»

konkurranse

Presten Gisle Sørhus synes det er artig å erte prestekolleger med at han kan bli verdens beste forkynner.

Da lutheranere 
åpnet seg 
for Ånden

oase 40 år

– Konklusjonen vår ble at 
karismatikken var et akseptert sidespor i 
Den norske kirke, sier Jan Gossner 40 år 
etter det første Helligånd-seminaret.

Tid for å lære om Luther

lederartikkel

Her ligger det mye verdifull læring og næring også for oss som lever i en helt annen tid.

Kirkemøtet og veien videre?

kronikk

For evangeliets skyld har jeg valgt å bli i det som ikke bare er mine besteforeldres og foreldres, men også mine barns, svigerbarns og barnebarns kirke.

Sjeldne bibler utstilt i kirke

historie

Det ble feststemning da den første dansk-norske kongebibelen fra 1550 dukket opp hos Olav Skjellevik i Sunnhordland.

Kirkemøtet og Guds hellige ord

synspunkt

Det er mangel på tillit til Den treenige Gud når en hevder at vi kan ha to likestilte syn i Dnk. Det er absurd og brudd både med Skriften og bekjennelsen.

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Stemte mot Luther

LEDERARTIKKEL

Den norske kirke kan like gjerne avlyse sin feiring av reformasjonsjubileet. Kirkemøtets flertall vist at reformasjonens hovedprinsipp «Skriften alene» ikke betyr noe for dem, skriver Dagen på lederplass.

Kan ikke leve med, kan ikke leve uten

KOMMENTAR

Nå er vi i en situasjon hvor mange konservative må erkjenne at de ikke helt vet hva de skal gjøre. De kan ikke og vil ikke underslå alvoret i det vedtaket Kirkemøtet gjør i dag, skriver Tarjei Gilje.

Andaktsbøker selger godt

salgssuksess

Kristne forlag satser på andaktsbøker, for dette er god butikk.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Mener kirken kan leve med uenigheten

evangeliet

– Hvis vi ikke forkynner evangeliet, er vi ikke kirke, sier Helga Haugland Byfuglien. Hun mener uenigheten i samlivsetikken ikke rokker ved forståelsen av nettopp evangeliet.

Kampen om Europas sjel

globalt perspektiv

Hvorfor jeg ikke er redd for verken skolegudstjenesters død eller islamovertakelse.

Støtte til modige prester

lederartikkel

Fortjener omtanke og forbønn for å forsvare ekteskapet, mener Dagen.

Var Luther populist?

synspunkt

«Luther» og «populisme» er to ord vi kommer til å møte på ofte i år. I året der vi markerer 500-årsjubileet for ­begynnelsen av reformasjonen, er det ventet at populister kommer til å influere valgene i rundt 15 europeiske land.

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

Evangeliet er en sjelden gjest

LEDERARTIKKEL

Hensikten med evangeliet er ikke først og fremst om å gi oss gode verdier for å bygge et best mulig samfunn på jorden.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Biskop Nordhaugs ene tese

DEN NORSKE KIRKE

Bergensværet slo seg vrangt da reformasjonsjubileumet skulle innledes i Bjørgvin bispedømme. Da tok biskopen frem blanke ark og tegnestifter. Se video!

Fire av ti: Norge er et kristent land

MENINGSMÅLING

På vei inn i reformasjonsåret 2017 oppfatter 42 prosent at Norge i dag er et kristent land, ifølge en fersk meningsmåling utført for Dagen.

Reformasjon i revers

reformasjon

Kirkemøtet vil sette Skriften til side i et spørsmål som dreier seg om Guds skaperordning, Guds vilje og frelsen. Kirken forkaster dermed det reformatoriske Skriftprinsippet, at Skriften alene skal være autoritet for tro, lære og liv. Det er et kirkesplittende vedtak.

Luthers mørke side kan ikke unnskyldes

synspunkt

Ved at vi kristne viser anger og sorg, i stedet for å teoretisere bort, eller legge lokk på antisemittismen som vokste fram i kirkefaderen, ville det positive budskapet hans ha funnet en dypere klangbunn.

Hvor står kirken i Norge i dag?

debatt

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

Om forsoning i kristen tradisjon

debatt

Jeg er derfor ikke enig med Oftestad i at Anselms lære sorterer inn under kategorien «stedfortredende strafflidelse».

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

Snarøyas bibelske skatter

BIBELSAMLER

I 1550 kostet 
en bibel en årsinntekt. Rolf Rasch-Engh i Bærum har 
en slik bibel samt tre til 
fra samme periode.

Var Luther ansvarsløs og bare et offer?

MARTIN LUTHER

Å unnskylde Luther med at han «var et barn av sin tid» er like uakseptabelt som det er hårreisende både faglig og etisk sett.

Var Luther antisemitt?

MARTIN LUTHER

Redaktør Selbekk likar ikkje at professor Knut Alfsvåg har påtalt hans omtale av Luther som antisemitt. Usemja mellom dei synest i stor grad vere eit spørsmål om kva ein legg i ordet antisemitt.

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Luther var ingen antisemitt

SYNSPUNKT

Luthers positive omtale av jødene var begrunnet i et ønske om å nå dem med evangeliet, og hans kritikk og polemikk var begrunnet i en forståelse av at dette ikke lyktes.

De teologiske sikkerhetsventilene

debatt

Eksegese er en stolt akademisk disiplin. Men uten mentale sikkerhetsventiler på plass, kan det bære galt av sted.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Luther – på godt og vondt

lederartikkel

Er det mulig å se på Martin Luther både som antisemitt og som Guds redskap? På en og samme gang?

Som ild og vann - eller som saft og vann?

KOMMENTAR

De skillelinjene som ble dratt opp midt på 1900-tallet må nyanseres for å kunne beskrive virkeligheten i dag. Blant annet viser det seg at vi som gjerne kaller oss både evangeliske og evangelikale har hatt en del å lære fra andre leire.

Hvorfor vigsling er viktig

lederartikkel

I Den norske kirke, der vigsling av personer i visse tjenester er vel innarbeidet, sender det uheldige signaler hvis det ikke lenger skal være en hovedregel at den musikalsk ansvarlige skal vigsles.

Sekulære selvfølgeligheter

kulturnotat

Martin Luther spurte etter en nådig Gud. I dag spør vesteuropeere flest om Bibelens Gud faktisk eksisterer. Kontrasten mellom reformasjonens kultursituasjon og vår egen er slående. Men hvorfor er en slik sekulær holdning så utbredt i vår kultur?

Paven og de reformatoriske idealer

LEDERARTIKKEL

Dermed kan protestanter oppleve at Den katolske kirkes øverste leder på flere områder fremstår som en bedre forsvarer av reformasjonens idealer enn de som hevder å stå i Martin Luthers tradisjon.

Ulike syn på pavebesøket

FORVENTNINGER

499 år etter startskuddet for reformasjon ble den katolske kirkes overhode mottatt med jubel i Sverige. Men jubelen er ikke enstemmig.

Israel-reformasjon

israel-kommentar

Vi står midt i 
en reformasjon.

Sier nei til misjonfusjon

går imot

Bladet Sambåndet mener det er læremessige forskjeller mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet.

Evangelisk-luthersk jødehat

LEDERARTIKKEL

De antisemittiske Luther-tekstene har også spilt en direkte politisk rolle i Norge, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Bibelens eget bibelsyn

synspunkt

Bibelen er både guddommelig og ­menneskelig. Den er guddommelig i 
innhold, men i skrivestil og uttrykksmåte 
er den forskjellig fra forfatter til forfatter.

...sender også jeg dere

globalt perspektiv

Hvorfor har 
misjon og misjonsorganisasjonene mistet så mye 
godvilje og 
nedslagsfelt i 
det norske folk?

Reformasjonens frukter

synspunkt

Luthers reformasjon – saman med andre impulsar – førte til endringar også i den katolske kyrkja. Og desse endringane har halde fram.

Mindre «skyld» ved døpefonten

kirkerådet

Skal dåpsfolket minnes på at barnet er født med «menneskeslektens synd og skyld»? Ikke ifølge forslaget til revideringen av dåpsliturgien.

Nordhaug og kirkens ateister

kronikk

Er det ikke nettopp forkynnelsens oppgave å klargjøre for mennesker hvordan de kan bli frelst?

Ofret sveisen for Martin Luther

frisyre

Da Gunnar Salmelid skulle ha fagsamtale i religion om blant annet Martin Luther, fikk han like godt klippet håret i munkefrisyre.

Det Norske Bibelselskap 200 år

meninger

Bibelen ble sett på som en viktig og avgjørende kilde for den nye nasjonens tros- og verdigrunnlag. Dette lyder kjent også i vår tid i forbindelse med endringen av Grunnlovens § 2 i 2012.

– Senket terskelen til Guds hus

17. mai

En fullpakket Domkirke brukte nasjonaldagen til å hedre mannen som ga mange nordmenn evangeliet på hjertespråket.

Muntlig eksamen

ekteskapet

Hele Den norske kirke er i disse dager oppe til muntlig eksamen. Pensum er Bibelen, nærmere bestemt det sjette bud, ekteskapet.

Fra tabu til trend

meditasjon

– Da jeg ble katolikk 
for 60 år siden, var meditasjon tabu blant 
protestanter, sier den mediterende 
nonnen Anne-Lise Strøm.

Med denne boken ble landet bygget

bibelen

Bibelens betydning for formingen av norsk kultur blir viktig under Bibelselskapets 200-årsjubileum. 
Men enda viktigere blir 
det å spørre hva Bibelen kan bety framover.

Med «splittet tunge»

homofili

Så har det skjedd, det som for noen få år siden var utenkelig. Fredag 30. oktober 2015 stod et enstemmig bispekollegium fram på NRK og fortalte det norske folk at de var blitt enige om å utarbeide liturgi for vigsel av homofile.

Et Luther-ord i rette tid

synspunkt

I lys av kirkevalget er det lett å se for seg at det kan komme til nødssituasjoner både her og der. Ingen menighet i Den norske kirke kan selv kalle eller avsette sine lærere. Da ser jeg for meg at de må gå ut og danne egne forsamlinger der denne retten er i varetatt. Bare slik kan sjelene bli bevart hos Kristus.

Magnus Malm og Martin Luther

synspunkt

Det forundrer meg at en åndelig retreat- og veileder som Malm synes å være blottet for innsikt i Luthers åndsliv, preget som det var av meditasjon, åndelige øvelser, faste, henrykkelse, stillhet og bønn.

Kirkeledere, jødene og Israel

meninger

I våre dager er det jødene i staten Israel, som får liten eller ingen støtte av Kirken i sin kamp for å overleve i en fiendtlig muslimsk verden.

Kristne og Israel

utenrikskommentar

Det må finnes en erkjennelse blant kristne om vår historie når det gjelder forholdet og behandlingen av det jødiske folk opp igjennom historien, skriver Dag Øyvind Juliussen.

Trosopplæringens pkt.1

andakt

«Jeg tror på Gud Fader, Den Allmektige, som skapte himmel og jord.»


Jesus har gjort alt

Kristenliv

Det enes­te vi kan og må gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus Kris­tus som vår frel­ser.