Her leser roboten Milfred andakten i NRK

teknologi

«Jeg har stillhet i et hellig rom. Mitt hjerte banker i forventning, og hjertet skal være glede. Og Jesus, Jesus», er noe av det den pratsomme maskinen sier. Se video i artikkelen!

Nå er det en ny tid i dette land!

BØNN

Det har lenge vært en voksende erkjennelse blant Guds folk om at bønneveien er veien å gå for forandring i vårt land.

Stolthet og andre fordommer

kronikk

Erkjennelsen av vår manglende sosiale nød bør drive oss inn i kollektiv bekjennelse, norsk kristenhet sammen: katolikker, bedehusfolk og karismatikere. Jeg snakker ikke metaforisk, jeg snakker om konkret bekjennelse.

Ubibelsk erstatningsteologi

debatt

Flere steder i Bibelen taler klart om at Herren ikke har eller kommer til å forkaste sitt folk for å erstatte dem med noen andre, slik erstatningsteologien hevder.

«Factum est»

debatt

Slik begynner juleevangeliet på latin. Lukas vet hva han skriver om.

En kulturell apokalypse

bok

En amerikansk forfatter har skapt stor debatt med sitt retrettsignal for kristne. Han mener kirken bør trene på den vestlige kulturs undergang.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Når vekkelsen kommer – og når den drøyer

globalt perspektiv

Jeg undrer meg på om vi er klare når vi nå står midt i vekkelsen blant muslimer? Og jeg undrer meg på om vi som kirke er forberedt på det som venter mellom oss europeere?

Luther ville kvardagskristendom

SYNSPUNKT

Det er feil når somme hevdar at Luther stod for ei kristendomsform som var teoretisk og heva over folks kvardag. Nei, trua skal levast ut der ein har fått sin plass, i familie, i arbeid og yrke!

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Reformasjonen – hva formidler vi til våre barn?

debatt

Budskapet jeg sitter igjen med etter å ha lest boken er at lutheranerne har det riktige og opplyste synet på troen, og at katolikker tror feil og er uopplyste. Dette blir for enkelt – og feilaktig!

Bølger av håp til Nord-Korea

i fokus

Samtidig som regimet i Nord-Korea truer verden med atomkrig, sender vi radiobølger inn over de stengte grensene. Radiobølgene bringer et budskap om håp.

Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Nytt bibel-museum i USA

åpning

I forrige uke ble bibelmuseet, 
«Museum of the Bible» åpnet i den 
amerikanske hovedstaden, Washington D.C.

Et liv som singel er ikke eneste alternativ

dagensdebatt

Espen Ottosen skriver at det eneste alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne, er et liv som singel. Når jeg leser denne typen innlegg, får jeg et behov for å rope ut på vegne av de av oss som lever gode og hele liv som homofile kristne i parforhold.

Katolsk økonomisjef frifinnes

rettssak

– Vi er selvsagt fornøyd med at retten la til grunn at økonomen handlet i god tro og ikke gjorde noe straffbart, sier advokaten.

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

FUNDAMENT

Jan Bygstad har holdt bibeltimer annenhver uke så lenge menigheten hans har eksistert. – Hos oss har bibelundervisning vært et rekrutteringsgrunnlag, sier presten.

Maria og Amina - om en tro midt i kaos

SYNSPUNKT

I et beskjedent lokale møtes damer som henne, mange er flyktninger, alle omgitt av håpløse omstendigheter og overlatt til storpolitiske beslutninger utenfor deres kontroll. Og de ber om at Jesus må endre hjertene til deres menn og familiemedlemmer, på samme måte som Josef fikk forstå sannheten om Maria i en drøm.

Anstøt og dårskap

i fokus

Sannheten er at mange innen kristenheten skammer seg over evangeliet, skyr anstøtet og vil ikke være dårer. De søker ikke ære hos Gud, men hos mennesker.

Å leve i Guds nyskapende nåde

kronikk

Lutherske kristne kan karakteriseres som fattig på spirituelt liv. Denne kronikken viser at fattigdommen i luthersk spiritualitet i dag ikke skyldes så mye Luther som vår egen tradisjon og livsstil.

Jakten på løgnen

dagensdebatt

Dagen vil stå «på hel sannhets grunn», men vil avisen forfekte det som er sant og riktig? Hva er feil og løgn?

Betjener kirken menigheten?

Islam

Selv er jeg av den mening at et multikulturelt samfunn i fredelig sameksistens med islamske verdier og kultur, ikke er funksjonelt. Å hevde noe annet fremstår for meg både historieløst og naivt.

Katolikker får ny bibel

liturgi

Etter en nøye vurdering har Den katolske kirke kommet frem til at Bibelselskapets nye oversettelse «Bibel 2011» er den beste oversettelsen til norsk.

Ble ikke trodd – tilbake i kirkeasyl

KIRKEASYL

Afghanske konvertitter ble ikke trodd i tingretten. – Vi føler oss stemplet som løgnere, sier pastor Frank Håvik som sammen med andre vitnet om familiens konvertering.

Bibelens journalistiske plakat

SYNSPUNKT

I Apostlenes gjerninger avslører Lukas blant annet bedrageri og korrupsjonsforsøk i menighetens første historie. Bibelen tier ikke om ubehagelige ting blant de kristne.

Troshistorier i fortid og nåtid

bokanmeldelse

Når Shiager Topland hevder at disse historiene viser oss stadig nye sider ved Gud, og lærer oss mye om hvordan mennesker opplevde møtene med den allmektige, så har hun i høyeste grad dekning for det.

Når vi ikke skal tro på noe

SYNSPUNKT

De som hevder at det å sette bokstaven K foran RLE var en kristen seier, viser at de ikke har forstått hvilken revolusjon vi går gjennom.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Hva forkynner vi om korset?

i fokus

En av de viktige samtaler i dag blant de som bekjenner kristen tro, handler om hva som skjedde på korset og hvordan dette skal forkynnes. Samtalen er viktig for det handler om evangeliets innhold.

Kan et “stillas” stå for vranglære?

Kristenliv

Diskusjonen mellom Karl Johan Hallaråker og undertegnede (Dagen 20.11) dreier seg om den åndelige læreenhet i Den norske kirke, vurdert ut fra denne kirkens egne lærenormer (gitt i Skrift og bekjennelser).

Kristen journalistikk eller djevelens advokat?

dagensdebatt

Den tanken at Græsvik bedriver kristen journalistikk, har faktisk ikke svevet meg. Men Fredrik Græsvik, det er fint å høre at du er kristen. Jeg vil da i første omgang anbefale deg å lese hva Bibelen sier om Israel.

Sladder og søppeljournalistikk

SYNSPUNKT

Jeg er en kristen journalist. Selv om min jobb ikke er å drive kristen journalistikk, utgjør min tro en viktig del av verdisynet som ligger i bunn for alt mitt virke.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Argument for Gud

bokanmeldelse

Målet med boka er «å få den troende til å tenke, og den tenkende til å tro»

Stort å få være liten

ukens salme

Kristen tro kritiseres av noen for å være en tro for de svake. Og kanskje er ikke det så rart at noen kan se det slik.

Evangeliets uro

globalt perspektiv

Dersom misjonsarbeidet ikke har sin grunn i Guds hjerte, blir det lett et humanistisk evangelium som setter mennesket 
i sentrum.

Byttet ut jobb med konferanse

indremisjonsforbundet

Den ene er møbelsnekker, den andre er elektriker. I går tok de seg fri fra jobb for å delta på Indremisjonsforbundets nye lederkonferanse.

Ny frimodighet i indremisjonen

lederartikkel

Kanskje kan helgens lederkonferanse bidra til at det blir skapt et nytt momentum i ImF-land.

– I himmelriket er alle barn

snart søndag

En gang tok universets Herre et barn på fanget og sa at alle burde bli som det. Hva er det egentlig Jesus vil at vi skal lære av barna?

Eldre kvinner er ikke lenger like religiøse

TRO

I 2011 svarte nesten fire av fem eldre kvinner at de følte tilhørighet til en trosretning. I dag er det mange som kutter båndene til religion. – I dag vet vi mer enn vi visste før og tror ikke så mye lenger, sier Signy Myksvoll (75).

Gjennombrudd for evangeliet

SYNSPUNKT

Håpets festival i Oslo spektrum ble en suksess fra ende til annen. Over 7500 besøkende på festivalen og over 250 som søkte frelse, frelsesvisshet eller ønsket en ny overgivelse til Jesus etter forkynnelsen av Franklin Graham.

Avisen Vårt Lands dekning av Franklin Graham-kampanjen

KRISTENLIV

Jeg har holdt Vårt Land i rundt 40 år. Jeg lurer mer og mer på hvorfor jeg fortsatt holder avisen. Det radikale linjeskiftet som avisen har fremvist i de siste par årene, er slående.

«Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter...»

synspunkt

Mange av oss er mye mer opptatt av å ha rett syn i homofili­spørsmålet enn å søke å elske mennesker med en homofil legning. Slik virker det i hvert fall på Facebook-tidslinjen min.

Vis kristent samhald – møt fram for Franklin Graham

debatt

Kristenarven er i tilbakegang. Dersom målet er å nå nye generasjonar av yngre og eldre med evangeliet, må kristne vera meir rause ned kvarandre, halda saman i forsvaret og markandsføringa av kristendomen.

Franklin Graham: – Det handler om himmel og helvete

i norge

– Jeg er ikke her for å drive politikk. Jeg er ikke her for å gjøre disipler av Franklin Graham. Jeg er her for å forkynne evangeliet, sier den amerikanske predikanten til Dagen.

Kirke i levende live

lederartikkel

La oss ta utfordringene fra Bymisjonens oransje skjerf og den jordanske pastoren. La oss prøve å løfte blikket ut over travelheten og aktivitetene.

Tjue år for sent?

NLM

Debatten som nå pågår, kan lett tilsløre sakens kjerne. Noen vil kanskje hevde at det er en debatt mellom kolliderende kirkesyn. Dette kan ha noe for seg, men blir likevel for enkelt.

Her kan du lese alle tesene i sin helhet

teser

Natt til onsdag teipet ukjente kristen-aktivister teser på dørene til en rekke kristne menigheter, utdanningsinstitusjoner og redaksjoner, deriblant Dagens kontor i Bergen. Her kan du lese alle tesene, som er skrevet av en gruppe som kaller seg Reforma Sjon.

Å vandra audmjukt med Gud

i fokus

Å kor godt og vakkert det er når brør lever i fred og forsoning med kvarandre!

Motløysa

i fokus

Den er ikkje av Gud, Han er alle gode gåvers gjevar, og motløysa er ikkje god.

Nå flykter de kristne igjen

IRAK

For tre år siden flyktet de fra IS. Denne uken ble kristne fra landsbyer i Nord-Irak drevet på flukt igjen. – Vi er i ferd med å miste håpet, sier hjelpearbeider.

Har norske misjonærar gått ut på dato?

debatt

Vesten må driva misjon på ein billegare måte! Dette var ein av tinga Jason Mandryk og Molly Wall i Operation World nemnde då eg nyleg fekk høyre korleis dei vurderer framtida når det gjeld verdsmisjon.

Klar for større ansvar

KRISTENLIV

Norges største misjonsorganisasjon vurderer å slippe kvinner inn i sine øverste organer. Anette Sørensen Rege tar gjerne plass i Misjonssambandets rådsmøte.

Bedehuskirker

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det hevdes at bedehuskirker reduserer gjennomslaget til Den Norske Kirke (DNK). Hva tenker menighetsdoktorene om det?»

Festningsverk og forfølgelse

KRONIKK

Hvorfor forfølges ikke kirken i Norge og Europa i større grad? Er det fordi vi ikke er en trussel mot festningsverkene til «ondskapens åndehær»?

– Vi når ikke de unge

radiomisjon

Radiomisjonær Jonny er 
på internett, men publikum blir aldri det samme. En hel generasjon har slått av radioen for godt.

«Om livets to utganger»

debatt

Ingen av dei argumenta og tilvisingane som Olav H. Kydland listar opp 16. oktober rokkar ved påstandane mine om fortaping og tilinkjesgjering.

«Husk: Gud er god»

misjon

Selv om Knud Jørgensens kone blir stadig mer dement, holder hun ikke opp med å minne ham om Guds godhet.

Presten som tråkket på bildet av Jesus

frispark

Vi tror på en Gud, som helt annerledes enn alle andre gudebilder og fortellinger, selv tapte. Selv ble tråkket ned. Ja, som selv døde for oss. 

Frimodig i Den norske kirke?

debatt

Når en lære i strid med Bibelen og hele den kristne kirkes historie er innført i Dnk, vil overgang til et annet kirkesamfunn eller trossamfunn bli det eneste riktige for mange.

Fordi barn og unge er viktige for Gud

TROSOPPLÆRING

Hva skal til for å gjøre barn og unge til disipler av Jesus, hva kan være tjenlige redskap slik at enda flere barn og unge kan nå frem til det evige livet og tjene Jesus på veien?

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).