Siste hånd på verket

se video

Istedenfor å bygge ny kirke, bygget de ut den gamle. I dag vigsles Tveit kirke. Se bilder og video her!

De vil fortelle om Jesus i hverdagen

ul

Nokon drar utanlands, mens andre blir heime. NLM Ung oppmodar unge til å studere på stader med få kristne, og slik bli misjonær i eige land.

Stolthet og ydmykhet

i fokus

Går det an å elske betingelsesløst og samtidig være lys og salt i møte med holdninger, livsstil og seksualitet som er på tvers av Guds ord?

Barn og voksen

andakt

Å vokse opp og bli moden innebærer å ta seg selv i eie.

Haugiansk samfunnsengasjement i vår tid?

synspunkt

Kan en nøkkel til å utøve positiv samfunnsinnflytelse i dag være å forstå hva som lå til grunn for de haugianske virksomhetenes samfunnsengasjement?

Lærer å være stille

TID MED GUD

Det er ikke bare å sette seg ned i stillhet når du ikke er vant til det. Ingrid Johannessen (26) har nettopp vært på seminar for å øve seg på å være stille.

Kampen om vår kristne arv

Samfunn

Partiet De Kristne (PDK) blei stifta for å virke fram dei grunnleggande verdiane som har gjort Norge til eit trygt, stabilt og framgangsrikt samfunn gjennom generasjonar. Ein del av desse verdiane har dei siste åra blitt tatt frå oss gjennom lovendringar og vi har no lover som for ein eller to generasjonar sidan var heilt utenkelege.

Overgrep i alle miljøer

OVERGREP

Det ser ut til at media legger stor vekt på overgrep og ubehag med opprinnelse i kristne miljøer. Derfor kan det være nyttig å få frem at ubehag og overgrep kan skje i alle miljøer, fordi det er syndige mennesker overalt.

KrFs kristelighet

Synspunkt

Kirkens agenda er evangelisk. KrFs agenda er politisk. Begge deler kan selvsagt være motivert og inspirert av Jesus, men oppgavene er likevel forskjellige.

Utvidet arven fra bedehuset

pensjonist

Etter 40 år som skribent har Vårt Lands Erling Rimehaug fortsatt mye uskrevet.

Ulike trosspråk

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Jeg har merket at medlemmene i kirken jeg leder responderer på forskjellige uttrykk og arbeidsmåter. Det ser ut som om troen næres ulikt. Jeg merker at noen responderer på lovsang, andre på salmer, noen på det jeg sier, noe responderer best i store forsamlinger andre i smågrupper osv. Hva tenker dere om dette?»

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

– Vi har ikke nådd kirken

sommerstevne

Oase-topper erkjenner at fornyelsesbevegelsen etter 40 år har påvirket frikirkene langt mer enn folkekirken.

«Når troen på Gud svikter, begynner knepene»

i fokus

Spissformuleringen i overskriften hørte jeg i en tale for mange år siden. Hva om predikanten har rett i sin påstand? Saken er i alle fall den at om vi vender oss bort fra Guds ord, kan det aldri nytte hva enn vi tenker ut av «nye» påfunn.

Ba for syke, men ingen ble helbredet

evangelisering

Destiny (20) har lært av sin far, Todd White; la aldri frykt hindre deg i å snakke med andre om Jesus. Dagen møtte far og datter da de besøkte Bergen i sommer. Les intervjuet her!

Avviser helvete i pensjonistmagasin

bare himmel

I en artikkel i «Vi over 60» beroliger Hamar-prest Helge Hognestad med at det ikke finnes et helvete. Grethe Martinsen opplever at artikkelen har stikk motsatt effekt.

Norge trenger K-en i KRLE

POLITIKK

Elevene trenger større vektlegging av kristendom i skolen, fordi de bedre må kunne forstå seg selv og sin egen historie. Det sies at Bibelen er den beste boken for å forstå nasjonsbygging.

Norge har snudd den judeokristne Gud ryggen

debatt

Vi lever i en kultur hvor sekulær humanisme er det rådende syn. Derfor blir vi alle utsatt for sekulær påvirkning , ofte uten at vi er klar over det.

Frykter for Vestens framtid

POLITIKK

Vesten er truet både innenfra og utenfra, advarer USAs president Donald Trump. Han peker på familien, gudstroen og tradisjonen som nøkkelen til å stå imot. 

Ja til vår kristne kulturarv

POLITIKK

KrF mener at kristne tradisjoner hører hjemme i et land hvor kristendommens historie står så sentralt. Det er en historie vi bør være stolte av! 

En trussel mot vår felles frihetsarv

POLITIKK

Med all respekt for skriftsteder som påbyr oss å ta godt imot innflytteren, blir det meningsløst å tolke dem som om et land eller et kontinent ikke skal kunne beskytte seg mot en masseforflytning som truer vår egen politiske stabilitet.

Nyvalgt leder for bibelutdelerne

NORSK GIDEON

I helgen ble Egil Straume fra Volda valgt som ny formann i Norsk Gideon. Nå gleder han seg til å fortsette arbeidet med å dele ut Nye Testamenter i Norge.

Det som er sant

LEDERARTIKKEL

Alle som kaller seg kristne bør være ydmyke på egne vegne når det gjelder evnen til å gjenspeile evangeliet på en rett måte, skriver Dagen på lederplass.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Er du en digital disippel?

kronikk

Vi lever i en mer og mer digitalisert hverdag. Hvordan lar vi dette prege oss? Hvilke utfordringer og muligheter ligger og venter bak neste skjerm? Hvordan kan vi leve som digitale disipler i 2017?

Sendt sammen – NMS i 175 år

synspunkt

I dag stadfestar NMS samanhengen ved det ein gjer, ved fortsatt å stå klart fram som ei kristen misjonsrørsle, men som ønsker å vera det ved å visa Guds godleik både i ord og handling.

Velsignelse i «grenseland»

stavanger

Vidar Bakke deler villig ut velsignelsen til de som vil i det som kalles «Grenseland» i Stavanger Forum.

På jakt etter god kristenkultur

KRISTENLIV

Min egen refleksjon om dette bunner ut i en motstand mot å gjøre «åndelig lederskap» til noe helt annet enn andre former for lederskap.

«Always welcome!»

ANDAKT

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13:2).

Likestilling mellom islam og kristendom

RELIGIØSE SYMBOLER

Nylig kunne vi lese i avisen at Carl I. Hagen (Frp) hadde gått ut med et forslag om å forby bruk av religiøse symboler for de som er ansatt i Oslo kommune.

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

Luther – ein gedigen salmediktar

synspunkt

Ser ein meir nøye gjennom salmane hans, spenner nauda frå den daglege kampen ein kristen har med sin eigen syndige natur, men og med den motstand ein møter for trua. Og dessutan djevelens makt, og dødens sterke krefter.

Han blir Sveriges nye kristenstemme

sverige

Som leder for den evangeliske alliansen i Sverige har Stefan Gustavsson gjort seg bemerket også her til lands. Nå er arvtakeren klar.

Krigene i Det gamle testamentet

kronikk

Verken Jesus eller apostlene velger å ta et oppgjør med disse tekstene i Det gamle testamentet.

Siste åretak

DØDEN

Rett som det er dukker det opp artikler og intervju om døden.

Urhistorien og syndefallet

debatt

Midt i strømmen av ulike tolkninger av Bibelens urhistorie, ser vi et sterkt behov for å holde fram et realistisk syn på disse tekstene, og ber biskopene gi veiledning om hvordan de skal forstås. Kan Urhistorien regnes som virkelig historie, eller må den i vår tid tolkes helt annerledes?

Kjører med bibelvers på panseret

motorsport

Rallysjåføren Simon Wågø Syversen (24) har plassert «den lille bibel» på kanskje den viktigste sponsorplassen på bilen.

Frank Mangs’ kamp mot sånne som meg

frispark

Det var én side ved Frank Mangs jeg ikke forstod. Det var det 
han beskrev som sitt 
livs tøffeste kamp. 
Det var kampen mot kristne fariseere.

Andaktsliv

ANDAKT

Det som sies eller skrives i en andakt, er altså ment til ettertanke. Og det skal være forankret i Guds ord. Da får troslivet næring.

Vi har fremdeles en elefant i kirken

synspunkt

Artikler og statistikker om bruk av pornografi blant kristne er utfordrende. Spørsmålet melder seg raskt: Kan dette virkelig stemme?

Stephan Christiansen – et bønnesvar?

debatt

Kristen-Norge trenger modigere, tydeligere og mer dynamiske ledere enn noen gang. Jeg tror Anne og Stephan Christiansen representerer gedigne svar på bønn om Guds rikes fremgang i hovedstaden og nasjonen.

Uredd pinsebevegelse

SYNSPUNKT

Personlig ønsker jeg en bevegelse som er uredd i sitt møte med dagens utfordringer. Det betyr ikke at det er ikke rom for gode samtaler og dialog.

Har du tatt imot nok nåde?

NÅDENS KILDE

Det var da litt av et spørsmål. Ja, det er jeg enig i, men det er likevel et viktig spørsmål. Og derfor skal vi komme tilbake til det etter hvert. I kristen forkynnelse er det alltid viktig å være bevisst på hva som blir fokusert, for nettopp det får avgjørende betydning for mange.

Åndens varme vinder

KRONIKK

Ryktet ute i Europa var at selv om Sverige var et kristent land, var det dominert av et stivbeint 
kirkelig byråkrati med liten eller ingen sans for lekfolkets deltakelse i kirkelivet.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

– Jeg hadde ikke overlevd dette uten troen

se video

Den kristne artisten Mandy Harvey (29) mistet håpet da hun ble døv som 18-åring. Nå er hun profesjonell jazz-sanger og en sensasjon på «America got talent».

Tre kjemper om biskopkappen i Nidaros

bispevalg

Herborg Oline Finnset er favoritt når Kirkerådet skal velge ny biskop i Nidaros. Men rådet kan ende med å miste sin rett til å utpeke biskoper fremover.

En annerledes historie om Holocaust

den lilla trekanten

Konsentrasjonsleir-fangene med de rosa trekantene på drakten tilhørte det trossamfunnet som nazistene fryktet og hatet aller mest. Se video inne i saken!

Ønsker en ny type pinseleder

pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen ser seg om etter en «visjonær og apostolisk leder» etter forbilde fra Hillsong og Australia.

Ensomheten tar ikke ferie

HJELPETELEFON

Det skal styrke til for å fortelle om det ingen andre vet om deg.

Åndens gjerning

ANDAKT

Gud er livets kilde! Det er stadig nok av det levende vann. Det står aldri på Jesus. Det er bare spørsmål om forbindelsen er åpen. Kom derfor og drikk!

Truffet av et bibelvers

vitnesbyrd

Svanhild Hundseth husker nøyaktig hvor hun var da hun ble kristen. Hun var i Tanzania, helt alene i en bil.

Den andre pinsedagen

vekkelse

På pinsedag ble 3.000 lagt til menigheten. I dag sprer pinsevinden seg med mye større fart, hver dag.

Denne robotpresten velsigner på fem språk

teknologi

Kunne du tatt til takke med velsignelsen fra en robot, eller trenger du en prest i menneskeskikkelse? Slikt er i alle fall mulig i Wittenberg i Tyskland.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

De tre store

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten» (1.Kor 13,13).

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.

De kunne svart med terror

synspunkt

Ut frå enkel 
logikk i Midtausten ville det vore forståeleg om kristne hadde svart med terror.