Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

Fornuft eller følelser, plikter eller rettigheter?

kulturnotat

Skal vi forstå samtiden, hjelper det å se på fortiden. Eller på nåtiden med fortidens blikk. Hadde Hans Nielsen Hauge våknet opp i dag, ville han sperret opp øynene, for ikke å si rukket opp hånden. Grunnen er ikke bare at Christiania heter Oslo eller det største bygget langt fra er Domkirken.

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

«Herren er min homeboy»

teologi

Med en solid dose selvironi har forkynner Kai Johansen skrevet «Salme 23 ifølge tidsånden».

Livssyn danker ut nyheter

lyttertall

«Mellom himmel og jord» hadde i fjor flere lyttere enn «Her og nå» på NRK P1.

Feber i menigheten

i fokus

Er ikke et sykdomstegn som bør tas alvorlig og fremkalle bekymring. Tvert imot. Det er en normaltilstand som bør tilstrebes.

Viktigheten av selvkunnskap

synspunkt

Så lenge kristne snakker åpent og naturlig om sin tro vil ikke Norge kunne avkristnes. Enkelte kristne må slutte å skylde på at Ap har avkristnet Norge og ta saken i egne hender.

Kvinner takker nei til lederverv

kristenledere

I ledelsen for det nye, konservative nettverket sitter fem menn og en kvinne. Flere kvinner skal ha takket nei.

– Menn vil ha noen som ligner dem selv

konservative kvinner

Ingunn Breistein, professor ved Universitetet i Agder, tror at den skjeve fordelingen mellom menn og kvinner i kristne toppverv handler om at kvinner alltid blir sett på som nest best i en del kristne kretser, med en bibelfortolkning i bunnen.

Styrer mot balanse i NLM

misjon

De fryktet stort underskudd, men to uker ut i det nye året ser det ut til at økonomien i Norges største misjonsorganisasjon skal gå i balanse.

Forfulgte kristne - ikke lenger en sak for spesielt interesserte

LEDERARTIKKEL

I går presenterte Åpne Dører sin årlige liste over verdens verste kristenforfølgende regimer. Det er 25. gangen de legger frem denne oversikten. Gjennom systematisk arbeid over lang tid har de dokumentert hvor og hvorfor forfølgelsen skjer, og de har vist hvordan mønstre endrer seg. Slik har de løftet frem de forfulgtes sak.

Aller viktigst i 2017

SYNSPUNKT

Vi har grunn til å være dypt takknemlige for hva reformasjonen gav oss, i et fornyet evangelium, ny tillit til Bibelen og frihet fra en pervertert gjerningskristendom. Samtidig håper jeg vi våger å ha et kritisk blikk på noen av fruktene av reformasjonen, der arbeidet for enhet i Kristi kropp i stor grad har beveget seg ut i periferien.

Konservativ frimodighet

KOMMENTAR

Det er en misforståelse at den kristne tro kun har gyldighet i den grad alle sider ved den kan forklares på en enkel måte.

Enten eller, både og

andakt

«Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til» (1.Kor 3,22–23).

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Få velger nye trossamfunn

kirkemedlemskap

Det var rekord i utmeldelser av Den norske kirke i fjor, men liten respons til NLMs og ImFs trossamfunn.

Punktum for konservativt fellesskap

kristenliv

Det høykirkelige fellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) arrangerte i helgen sitt siste tradisjonsrike stevne etter 50 års virksomhet.

Her signeres en historisk avtale

kirke

– Det har vært hardhauser på begge sider av bordet, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Pastoren trenger hjelpere

menig innsats

Eldsteråd og vanlige medlemmer i lokalmenigheten må fylle ut pastorens rolle, mener strategitenkende Frikirke-folk.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Jesus, vår stedfortreder

kronikk

Når læren om Jesu stedfortredende soningsdød erstattes med et annet evangelium, faller kirken og den kristne tro sammen. Slik er det fordi læren om stedfortredende soning er helt grunnleggende, både for vår frelse og for alt hva vi tror som kristne.

– Journalister vet for lite om religion

JOURNALISTIKK

Aase Cathrine Myrtveit (51) mener norske journalister er for lite opptatt av tro– og livssyn. Nå utvider Verdibørsen på NRK radio sendingen.

Evolusjon og kristen tro

EVOLUSJON

På tross av Davidsen og Søviks modifiseringer av deres i utgangspunktet konsekvente teistiske evolusjonsanskuelser (i boken ”Evolusjon eller kristen tro – Ja takk, begge deler”), så kan de ikke løpe ifra de av dr. Reinhard Junker påpekte alvorlige konsekvenser av teistisk evolusjon for Gudsbilde og historiesyn.

Vår kristne konge

LEDERARTIKKEL

Kong Harald bærer det norske kongehusets kristenarv videre på en god måte, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

India det nye Kina?

KRISTENLIV

Vi har i mange år fått rapporter fra Kina om fulle kirker, undergrunnsmenigheter som vokser i rekordfart og store vekkelser i enkelte regioner. I de senere år har det sivet ut rapporter om lignende tilstander i India. Er vi i ferd med å se en lignende vekst i India?

Navlen i troslivet

ANDAKT

Jeg mangler ikke noe når Herren selv er min hyrde. Han lar meg både «ligge i grønne enger» og «leder meg til vann»

Hallesbys og evolusjonslæren

Samfunn

Man kan plukke visse elementer fra evolusjonslæren og forsøke å forene disse med kristen tro, uten at kristentroen dermed nødvendigvis forandres radikalt. Professor Ole Hallesby gjorde i sin tid et slikt forsøk, som er omtalt i den siste boken til Davidsen og Søvik: "Evolusjon eller kristen tro - Ja takk, begge deler".

Nyskapende menigheter

i fokus

Er det behov for nyskapende menigheter når oppdraget er å formidle et tidløst budskap?

En slags oppsummering av 2016

2016

Oppsummeringer som denne vil sjeldent gi et helhetlig bilde av året som gikk, men her er i hvert fall min brikke i puslespillet som skal fortelle oss om 2016.

Roboter – skapt i menneskets bilde

kulturnotat

Kan et menneske ta livet av titalls robot-mennesker som til forveksling ligner mennesker, uten å ta skade på sin sjel?

Hvor står kirken i Norge i dag?

debatt

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Er Norge et kristent land?

debatt

Kristendommens inntreden i vår kulturkrets førte med seg en voldsom oppgradering av menneskeverdet.

Fascinerende roman med kristen ramme

bokanmeldelse

Den stilfulle og nyanserike nynorske pennen er ikkje kvardagskost i bokheimen, men du kor godt det gjer å få ausa inn av eit slikt språk!

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Forsoningen i Bibelen og i kirken

debatt

Det som også teologihistorisk må kunna seiast å vera eit «velkjent faktum», er at ein avstandtaken frå og eit oppgjer med Jesu død som «stedfortredende staffelidelse» ikkje pregar kyrkjehistoria.

Hyrde eller leder

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om 
at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette?»

Stor interesse for mirakelhus

ålesund

Fascineres av historie om kristen mann som på mirakuløst vis overlevde bybrann for over hundre år siden.

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

– Vekkelse kan være et langtidsprosjekt

omvendelse

Teologiforsker Silje Kvamme Bjørndal oppfordrer menighetene til å senke skuldrene. Når sekulære mennesker møter 
Gud er det ofte en langsom prosess.

Den kristne korrektheten

kronikk

Å utfordre rådende teologiske oppfatninger og komme med spørsmål og innvendinger, kan i noen sammenhenger bokstavelig talt være som å banne i kirka. (...) Du synes du ser en rød varsellampe som blinker «ikke gå dit!», og advarer vedkommende med et av følgende skremselsord: «ubibelsk», «liberal», «svermerisk».

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

– En naturlig reaksjon

som jesusvekkelsen

Øivind Augland mener Søndergaard gjør det samme som Jesusvekkelsen på 70-tallet. – Det er en naturlig motreaksjon til en kirke som blir for innadvendt.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Gründerskap som balanserer en feminin kirkekultur

synspunkt

Skal vi sikre menns engasjement i kirkelig aktivitet fremover, må mer til enn helgeturer i skauen og jaktlag i menigheten. Et helhjertet og nytt haugiansk gründerskap kan være løsningen.

Lanserer «Godhetsuke» for skoler

KRISTENLIV

Laget har inngått et formelt samarbeid med GodhetNorge og Ny Generasjon for å ta konseptet til Godhetsuka ut på Norges skoler og studiesteder.

Det er viktig å si fra

SYNSPUNKT

Så har det skjedd, at flere har tillagt meg motiver med min kronikk. Jeg skal visst nok ikke ha ønsket en debatt rundt «Frelst» eller Jan Hanvold. Disse sakene har ikke vært i mine tanker da jeg skrev artikkelen.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Human-etikere blir ikke klok på svar fra Solberg

skolegudstjenester

Statsminister Erna Solberg (H) har gitt Human-Etisk Forbund (HEF) en avklaring om julegudstjenesteordningen, men humanetikerne synes ikke hun svarte på det de spurte om, skriver Vårt Land.

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Det ingen makt eller myndighet kan stoppe

globalt perspektiv

Valget tas. Sommerjobben sies opp. Anna skal passe på en hyperaktiv 4-åring resten av sommeren. Tsjekkia-turen ser ut til å gå fløyten, men et 
liv er reddet.

Mange elever blir ikke spurt om julegudstjenester

skolegudstjenester

Halvparten av skolene følger ikke myndighetenes anbefaling om at julegudstjenester er noe elevene aktivt bør melde seg på, viser en rundspørring Kommunal Rapport har gjort.

Vatikanet: – Homofile kan ikke bli prester

vatikanet

Et nytt dekret om opplæring av katolske prester understreker kravet om sølibat, i tillegg til å fastslå at homofile og de som støtter «homokultur» ikke kan ordineres.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Utreder preses på åremål

høring

Metodistkirken har med hell hatt biskoper på åremål i mange år. Nå vil Den norske kirke utrede om de skal gå samme vei.

– Bibelen er ikke urokkelig

panelsamtale

Bjørn Eidsvåg mener kirken i alt for stor grad signaliserer kristen fundamentalisme. – Bibelen inneholder ingen absolutter, mener artisten.

Med muslimene i våre hjerter

debatt

La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, som elsker alle mennesker, muslimer innbefattet, så høyt at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv – og da argumenterer vi ikke muslimene inn i Guds rike, men vi elsker dem inn.

God debattskikk blant kristne?

DEBATT

De ville aldri funnet på å prinsipielt forsvare noen de i sak var uenige med, selv om disse skulle være utsatt for urettferdig behandling. Det er altså en klar de «innenfor» imot de «utenfor»-holdning.

Når Gud blir borte

teologi

Mens hun forsket på gudsfraværet, fikk Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
en dyptgripende erfaring med Guds nærvær.