Luther – ein gedigen salmediktar

synspunkt

Ser ein meir nøye gjennom salmane hans, spenner nauda frå den daglege kampen ein kristen har med sin eigen syndige natur, men og med den motstand ein møter for trua. Og dessutan djevelens makt, og dødens sterke krefter.

Han blir Sveriges nye kristenstemme

sverige

Som leder for den evangeliske alliansen i Sverige har Stefan Gustavsson gjort seg bemerket også her til lands. Nå er arvtakeren klar.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

– Jeg hadde ikke overlevd dette uten troen

se video

Den kristne artisten Mandy Harvey (29) mistet håpet da hun ble døv som 18-åring. Nå er hun profesjonell jazz-sanger og en sensasjon på «America got talent».

Tre kjemper om biskopkappen i Nidaros

bispevalg

Herborg Oline Finnset er favoritt når Kirkerådet skal velge ny biskop i Nidaros. Men rådet kan ende med å miste sin rett til å utpeke biskoper fremover.

En annerledes historie om Holocaust

den lilla trekanten

Konsentrasjonsleir-fangene med de rosa trekantene på drakten tilhørte det trossamfunnet som nazistene fryktet og hatet aller mest. Se video inne i saken!

Ønsker en ny type pinseleder

pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen ser seg om etter en «visjonær og apostolisk leder» etter forbilde fra Hillsong og Australia.

Ensomheten tar ikke ferie

HJELPETELEFON

Det skal styrke til for å fortelle om det ingen andre vet om deg.

Åndens gjerning

ANDAKT

Gud er livets kilde! Det er stadig nok av det levende vann. Det står aldri på Jesus. Det er bare spørsmål om forbindelsen er åpen. Kom derfor og drikk!

Truffet av et bibelvers

vitnesbyrd

Svanhild Hundseth husker nøyaktig hvor hun var da hun ble kristen. Hun var i Tanzania, helt alene i en bil.

Den andre pinsedagen

vekkelse

På pinsedag ble 3.000 lagt til menigheten. I dag sprer pinsevinden seg med mye større fart, hver dag.

Denne robotpresten velsigner på fem språk

teknologi

Kunne du tatt til takke med velsignelsen fra en robot, eller trenger du en prest i menneskeskikkelse? Slikt er i alle fall mulig i Wittenberg i Tyskland.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

De tre store

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten» (1.Kor 13,13).

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.

De kunne svart med terror

synspunkt

Ut frå enkel 
logikk i Midtausten ville det vore forståeleg om kristne hadde svart med terror.

Butikken er Khalidas billett bort fra leiren

flyktninger i irak

Khalida og familien bor i en kontainer. Butikken de har åpnet er et tegn på at Gud holder ord. Den representerer håp. – Jeg henter styrke fra kjærligheten 
til Jesus, sier hun.

Den misbrukte kontaktflaten

debatt

Generelt bør bibeltro kristne tenke seg godt om før de bruker den store kontaktflaten som begrunnelse for å bli stående i folkekirken.

Bispekandidater på YouTube

se video

I løpet av nitti sekunder forteller kandidatene hvorfor de bør bli Oslos neste biskop.

Spleiser på misjonsbuss

evangelisering

Flere menigheter i Bergen har gått sammen om å spleise på en buss som skal brukes i forbindelse med evangelisering i byen. Initiativtakerne håper misjonsbussen kan bli et blikkfang og kjennemerke i bybildet.

Kirke er ikke et gammelt hus

synspunkt

Ingen kristen er kalt til å stå alene. Ingen kirke er tjent med å stå alene. Bare sammen er vi sterke. Jeg tror på relasjoner og nettverk, både innenfor, utenfor og noen ganger på tvers av gamle kirkesamfunn.

Takker Gud for langt liv

alderdom

For noen uker siden kunne Violet Mosses Brown smykke seg med tittelen «verdens eldste person». – Jeg har vært trofast i kirken i minst 50 år, sier hun.

KrF-ere snudde i friskolespørsmål

FRISKOLE

Lovet å stemme nei til ny friskole i Vennesla, men snudde da det skulle avgøres: – Vi har ikke partipisk i KrF, sier ordføreren.

Frelsen kommer fra jødene?

debatt

Alt dreier seg altså om å tro på Ham, Guds enbårne Sønn. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

Virker kampanjer?

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg leder i dag en bedehusforsamling. Vi har tidligere hatt en del egne kampanjer, bl.a. hadde vi teltkampanjer i kanten av en større park i området i flere år. Er det dumt for en forsamling å satse på kampanjer?

Ekte og falskt

KRISTENLIV

Bare ta en titt i din lokale, kristne bokhandel. Bestselgerlisten består ofte av bøker med en teologi (om det kan kalles det) som konservative teologer ikke ville tatt i med en ildtang, engang.

Den største drømmen

LEDERARTIKKEL

Det er først når evangeliet får slå rot i oss at vi virkelig forstår hva det er å være menneske.

Uten sterke familier stopper utviklingen

debatt

Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er utelukkende positivt. For det er disse familiene som er grunnlaget for utvikling.

Kirketaket ble skaterampe

attraksjon

Å trekke ungdom til kirken kan være en kunst. Den nye kirken som er under bygging på Hønefoss, har klart det til og med før den er ferdigstilt.

Vil åpne for kvinnelig formann

indremisjon

Gabriel Pollestad, nestformann i styret i Indremisjonsforbundet, ønsker en endring av lovene slik at det kan innsettes kvinnelig styreleder uten å gjøre det som et unntak.

Kirkens politiske muligheter

kronikk

Hvilke utfordringer eller muligheter har kirken i norsk politisk debatt, sett i lys av luthersk toregimentslære?

Gud, den uunnværlige

bokanmeldelse

«Jeg tror oppriktighet er en betydelig 
sterkere kraft enn positivitet», sier Tomas Sjödin. Med rette.

«Du har for mye folk»

i fokus

I Dommerboken leser vi om et umulig styrkeforhold. Midianittenes hær var på 135.000, mens Gideons hær utgjorde 32.000. I denne situasjonen, som altså i utgangspunktet var svært problematisk, fikk Gideon beskjed om å gjøre en utvelgelse. «Du har for mye folk.»

Om å be og aldri bli trett

prekenhåndboka

I prekenteksten for kommende søndag oppfordrer Jesus disiplene til å be utholdende og aldri bli trette. Det er endetidens spesielle trosutmattende tretthet Jesus da har i tankene. Det lærer vi i tekstsammenhengen.

Slik blir Hillsong Norway

menighetsliv

Åtte norske menigheter blir underlagt ledelsen til ekteparet Bobbie og Brian Houston. Hva innebærer det i praksis?

Vi trenger journalister som forstår kristen tro

MEDIEKOMMENTAR

Når man ikke ser godt nok etter, eller kjenner til trafikkbildet, kan det oppstå farlige situasjoner. Det bør også journalister ta på alvor i møte med livssynsmangfoldet.

Misjon. Ikke krig.

SYNSPUNKT

Når færre kristne er overbevist om at mangel på misjon får konsekvenser for livet etter døden, utfordres eksistensgrunnlag for norsk misjon, både ideologisk og økonomisk.

Sandra (27) fikk ideen om matutdeling

begynnelsen

For fire år siden på en helt vanlig søndag, prekte pastor Thomas Sjödin i Smyrnakyrkan. Han nevnte at menigheten hadde en omsorgskasse med penger til folk som hadde spesielle behov.

En tidsreise i bedehusland

kristenliv

Samler bedehushistorien under ett tak, men Svein Helge Torsteinsbø drømmer om flere bedehus på museumstomta på Karmøy.

Første norske Hillsong-menighet

menighetsliv

Intro varsler at de vil komme med «historiske nyheter» søndag. Ifølge kilder Dagen har snakket med blir menighetsnettverket en del av Hillsong.

Ung undring på hellige stier

ungdomstro

Dagen er med 120 folkehøyskoleelever på pilegrimstur på den ville, værharde og vakre Stadthalvøya.

Guds vingård og Guds vintre

prekenhåndboka

GTs basale vingårdslignelse står på to steder hos Jesaja (Jes 5: 1-7 og 27:2-6).

Fra diskolys til klokkeklang

sverige

United Malmø har gått fra diskolys til klokkeklang. Vi besøkte kirken en søndag i april.

Dette vil ikke kristne snakke om

TABUTEMA

Sex, samliv, sannhet, synd og penger er tema det ofte ikke snakkes om i kristne miljøer, ifølge flere kristenledere.

Reformasjonens venstrefløy

kronikk

Det var synet på kirken og dens forhold til statsmakten som var det mest radikale i deres lære. De mente nemlig at kirken bestod av de som bekjenner Kristus, og ikke av alle døpte innenfor et geografisk område.

Slapp de unge løs i kirken

ungdomsgudstjeneste

Hva skjer når prestene setter seg på bakerste benk og overlater gudstjenesten til 16 tenåringer?

Ungdommens tro

unge

Dagen har snakket med tre tenåringer om tro. Les intervjuene her.

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

Her stiger dåpstallene

dåp

Selv om dåpstallene fortsetter å synke nasjonalt, opplever Åsane kirke en økning. Målet er at nybakte mødre skal snakke varmt om dåpen.

Den ukuelige oppstandelsesgleden

prekenhåndboka

Samme hva slags trengsler, prøvelser og sorger vi må gjennomlide her i tiden, skal Jesu oppstandelse bære oss tvers igjennom dem.

Klarere med litt uklarhet

snart søndag

I søndagens prekentekst skjer det igjen. Jesus taler, og disiplene blir forvirret. Burde Jesus talt klarere?

«Du tror ikke jeg er god»

KULTURNOTAT

Dette sier Gud til hovedpersonen Mack i filmen «The Shack», som har Norgespremiere i dag. Filmen er 
en slags moderne versjon av 
Jobs bok.

Én kirke, enhetlig ledelse

debatt


Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Hvordan fordele ansvar og myndighet slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom? Her er et innspill til samtalen.

Kirkemøtets myndighet

synspunkt

Det er god luthersk tankegang å si at lokalmenigheten er den grunnleggende enhet i kirken.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Nettverk skal gi større kirkemakt

kristenliv

De største fellesrådene i Den norske kirke danner et eget nettverk for å få mer kirkepolitisk innflytelse.

Pris til kristen filosof

pris

Nylig ble det kjent at den amerikanske filosofen Alvin Plantinga (84), omtalt som «filosofen som brakte Gud tilbake i filosofien», mottar årets Templeton-pris.

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Ulf Ekman – fra Livets Ord til Den katolske kirke

innspill

Det er ein god del markante kulturpersonar og teologar som har konvertert til Den romersk-katolske kyrkja dei seinare år. Den som har skapt dei største overskriftene ved konverteringa si, er Ulf Ekman.

Skal vi si ifra om hva vi mener?

menighetsdoktoren

Spørsmål: Skal vi som kirke si tydelig ifra om hva vi mener i lære- og verdispørsmål med fare for at vi mister dialogen med kirkefremmede – eller skal vi være forsiktig­ med å utrykke det vi mener for å beholde en god samtale, vinne tillit og skape inngang for evangeliet?

Her er kirkens nye maktbase

den norske kirke

Tidligere maktrivaler skal nå finne sammen. Det er ikke friksjonsfritt.

Er det plass for meg i Kristen-Norge?

I GUDS BILDE

Gud skapte deg og meg i sitt bilde, det vet jeg. Det er mange som har blitt presset ut av våre sammenhenger fordi de var litt annerledes og oppførte seg litt annerledes.