Støtte til modige prester

lederartikkel

Fortjener omtanke og forbønn for å forsvare ekteskapet, mener Dagen.

Ulike syn på pavebesøket

FORVENTNINGER

499 år etter startskuddet for reformasjon ble den katolske kirkes overhode mottatt med jubel i Sverige. Men jubelen er ikke enstemmig.

Meditasjon – også for kristne

synspunkt

Kirkens 2000-årige meditasjonstradisjon er en godt bevart hemmelighet. Den ble borte i våre protestantiske kirker etter reformasjonen samtidig med at klostrene ble nedlagt.

Evangelisk-luthersk jødehat

LEDERARTIKKEL

De antisemittiske Luther-tekstene har også spilt en direkte politisk rolle i Norge, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

...sender også jeg dere

globalt perspektiv

Hvorfor har 
misjon og misjonsorganisasjonene mistet så mye 
godvilje og 
nedslagsfelt i 
det norske folk?

Reformasjonens frukter

synspunkt

Luthers reformasjon – saman med andre impulsar – førte til endringar også i den katolske kyrkja. Og desse endringane har halde fram.

Ofret sveisen for Martin Luther

frisyre

Da Gunnar Salmelid skulle ha fagsamtale i religion om blant annet Martin Luther, fikk han like godt klippet håret i munkefrisyre.

Stat og kyrkje skil lag

DEN NORSKE KIRKE

Endringa i relasjonen mellom stat og kyrkje er historisk. Vi må attende til reformasjonen på 1500-talet for å finne ei tilsvarande stor 
endring som den som vil skje frå nyttår 2017.

600 år siden 
reformforkjemperen Jan Hus ble brent

kronikk

Det skulle ikke gå mer enn ni år fra han ble viet til prest, før han ble utstøtt av Den romersk-katolske kirken. Frafallet blant presteskapet var stort. Jan Hus ba om vekkelse. Han var djupt forankret i Bibelen.

Når veien går til Rom

Meninger

Opp­gjør med tid­li­ge­re ti­ders uny­an­ser­te og til dels urett­fer­di­ge kri­tikk av ro­mersk-ka­tolsk kris­ten­dom er be­ti­me­lig. Faren er at man kas­ter re­for­ma­sjo­nens barn med bade­van­net. Re­for­ma­sjo­nen drei­de seg ikke om å finne på noe nytt