DRAPSOFFER: Familien til den drepte jenta har gitt ut dette fotoet av 16-årige Shira Banki.  Foto: Privat

Shira (16) død 
etter knivangrepet 
i Jerusalem

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?