– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

– Menigheter kan motvirke ungdomskrim

Kriminalitet

Kriminaliteten blant ungdom i Kristiansand øker. Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) tror menigheter kan bidra med trygge rollemodeller.

NLM og israelsflagget

Samfunn

Til det er å spørre om at hva som er politikk og ikke – i dagens Norge? Og har NLM flere grunner til flaggnekting enn det som er kommet fram?

Trekker seg i flagg-protest

israel-flagg

En sentral leder trekker seg 
i protest mot Misjonssambandets vedtak om å ikke heise det israelske flagget på sommerens generalforsamling.

Tok alle styreplassene

BRYNE

Flere organisasjoner bruker Bedehuset Saron på Bryne. Etter årsmøtet denne måneden er alle de seks faste styremedlemmene fra én organisasjon.

Stadig færre i Japan begår selvmord

selvmord

Tallet på selvmord i Japan har gått ned åtte år på rad. En norsk misjonær opplever at japanere får livslysten tilbake når de blir sett og hørt.

Et stort tap

MINNEORD

Med stor sorg mottok vi nyheten om at teologen og medieviteren Geir Magnus Nyborg er død. Han døde natt til tirsdag, to dager før han hadde fylt 67 år. Han ble kritisk syk etter en kreftoperasjon i slutten av januar.

Byane kallar

Globalt Perspektiv

Som kristne ynskjer me å nå ut med evangeliet og då er det viktig å vera til stades der ting skjer! Me ynskjer å spreie Guds kjærleik til alle menneske, og folk flest bur i byar!

Fikk avslag på søknad om ny bibelskole på Karmøy

bibelskole

I to år har mannen bak det ferske trossamfunnet Norges Bibelkirke forsøkt å starte bibelskole på Karmøy. Utdanningsdirektoratet sier nei. Nå venter han på svar fra Kunnskapsdepartementet.

Milliarder til kristne aktører

offentlig støtte

Kristne organisasjoner og kirkesamfunn fikk nærmere tre milliarder i offentlige midler i 2016. 1,5 milliarder ble samlet inn i gaver.

Derfor bør vi heise flagg for Israel

LEDERARTIKKEL

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Fremdeles behov for norsk misjon?

lederartikkel

En kirke uten glød for misjon er en blodfattig kirke som er i ferd med å glemme grunnen til at den eksisterer.

Å feie Bibelen av banen

debatt

Kort sagt handler svært mye av argumentasjonen til Åpen Folkekirke om å frata Bibelen reell autoritet.

Stadig færre langtidsmisjonærer

MISJON

Ferske tall viser ti prosent nedgang. Stram økonomi i Norge og større ekspertise ute trekkes fram som noen av årsakene.

Ønsker israelsmarkering på generalforsamling

FLAGGHEISING

Tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Ola Tulluan, vil heise Israels flagg på sommerens generalforsamling. Sammen med rundt 60 personer har han skrevet brev til hovedstyret.

«Rett å ta et steg til side nå»

KOMMENTAR

Frykten hos mange misjonsvenner har blant annet vært at en ny strukturering av arbeidet i Norge vil gå utover den samlede energien man kan bruke på NLMs erklærte hovedoppgave, nemlig «Verden for Kristus».

Misjonsgigant må finne ny styreleder

misjon

– Jeg tror det er sunt med et skifte nå, sier Lars Gaute Jøssang (60). Til sommeren går han av som styreleder i Nord-Europas største misjonsorganisasjon.

Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Vil drive mer av kirkens ungdomsarbeid

den norske kirke

Kristne barne- og ungdomsorganisasjoner mener kirkens trosopplæring har satt dem på 
sidelinjen. Nå har de samlet 
seg om en ny offensiv.

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

The same procedure as last year?

globalt perspektiv

Også i 2018 vil det vere nokon som aktivt bestemmer seg for å gjere noko nytt i livet. Endringa kan vere stor eller lita. Endringa kan innebere flytting til ein ny plass, anten det er i Norge eller utlandet.

Sett av millioner på YouTube

INDONESIA

Videoene til norske Mathias Pettersen i Indonesia er sett flere millioner ganger. – Det er mennesker fra hele verden som ser på kanalen min.

Gir brannskadde liv og verdighet

Video

Einar Eriksen gir brannskadde i Etiopia et nytt liv. Det skjer med god hjelp fra en av hans tidligere pasienter i Norge.

På lunsj med de kongelige i Etiopia

Årskavalkade 2017

På kvelden begynner det å tikke inn meldinger på mobilen. Jeg er observert på Dagsrevyen, bak kronprinsen og NLM sin stedlige representant.

Frykter for bedehuskulturen

trossamfunn

Fylkesmann Lars Sponheim er ikke enig med regjeringen, som vil frata små trossamfunn mulighet for statsstøtte.

Her lærer de å stole på Gud

bibelskole

Det var Elsa (11) som tok avgjørelsen da familien Hodne spurte seg selv om de skulle dra på bibelskole sammen.

Petter Dass-prisen til Olavsfestdagene

prisvinner

– Vi vil presentere kunst og kultur som forandrer oss og får oss til å se oss selv på en annen måte, sier direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr.

Har lukket øynene i altfor lang tid

utenrikskommentar

#metoo har ført til at tusenvis av kvinner deler sine historier, og stadig flere miljøer havner i offentlighetens søkelys på grunn av en ukultur der kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep og trakassering.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Stort å få være liten

ukens salme

Kristen tro kritiseres av noen for å være en tro for de svake. Og kanskje er ikke det så rart at noen kan se det slik.

Lekmannsarbeidet vårt

debatt

Eg er overtydd om at lekmannslinja framleis har mykje for seg. I ei tid der store forsamlingar gjerne blir løfta fram som idealet, er det også viktig å understreka at den vesle gruppa framleis har karakter av eit heilagt samfunn med alle lovnader knytt til seg.

Kurser unge i verdens største kirke

etiopia

Unge etiopiere overskylles av vestlig underholdning. Nylig kurset Mekane Yesus-kirken sine ungdomsledere i mediebruk.

#Metoo - Når krenkelser skjer hos oss

SYNPUNKT

Den såkalte #metoo-kampanjen har vist at altfor mange kvinner - og også en del menn - opplever seksuelle overgrep, krenkelser og trakassering. Dessverre er ikke kristne miljøer noe unntak.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

– Vi må synliggjøre enheten

samarbeid

Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband er positive til signalene fra Frikirken og Normisjon.

Liten støtte til anonyme tese-teipere

teser

Natt til onsdag gikk ukjente personer til aksjon og hengte opp ni teser på dørene til forskjellige kristne organisasjoner i landet. Kristne ledere tror ikke på anonymitet.

Lefsefabrikken Ebeneser

lefsebaking

En gang i året blir bedehuset omgjort til lefsefabrikk. Bli med på innsiden når 35 pensjonister baker 1.400 lefser til misjonen.

Roser Kristen-Norge for gjenbruk

miljø

Naturvernforbundet mener kristne organisasjoner ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener for sin innsats på gjenbruksområdet i Norge. Det er gjenbrukskunde Bodil Duesund helt enig i.

Har norske misjonærar gått ut på dato?

debatt

Vesten må driva misjon på ein billegare måte! Dette var ein av tinga Jason Mandryk og Molly Wall i Operation World nemnde då eg nyleg fekk høyre korleis dei vurderer framtida når det gjeld verdsmisjon.

– Epidemi av skam blant dagens unge

seminar

Ungdomsleder ser skammen øke blant unge mennesker i samfunnet. – De har et liv som skriker etter nåde, sier Hans Kristian Skaar.

«Husk: Gud er god»

misjon

Selv om Knud Jørgensens kone blir stadig mer dement, holder hun ikke opp med å minne ham om Guds godhet.

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

– Blåser en kirkelig vind over NLM

NLM

– Vi er inne i det som en med et litt vanskelig ord kan kalles kirkeliggjøringsprosess, sier Lars Gaute Jøssang, hovedstyreleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Han har forståelse for at det som har skjedd i Den norske kirke er utfordrende for medlemmer i organisasjonen som han leder.

– Trenger menighet, ikke et register

MENIGHET ELLER FORENING

Kenneth Ellefsen er aktiv i Norges største misjonsorganisasjon og dypt frustrert over årelang debatt om kirkesyn.

Kongshaug får beholde støtte

STATSBUDSJETTET

Kongshaug Musikkgymnas i Os får beholde sitt spesielle tilskudd over statsbudsjettet også i 2018.

Å stå for det vi tror på

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi etterlyser mer toleranse i storsamfunnet, bør vi spørre om det er nok tålevilje hos kristne, skriver Dagen på lederplass.

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Kongelig misjonsbesøk

etiopia

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøker hovedkvarteret til Misjonssambandet (NLM) under offisielt besøk i Etiopia.

KrF og en totalitær stat

debatt

I dag må man oppfatte KrF som en trussel mot oss som vil holde fast ved - slik de troende har gjort under ethvert totalitært regime - at foreldre har en gudgitt rett til å oppdra sine barn i kristentroen uten ideologisk diktat fra statsmakten under trussel om straff.